Lantbruk

Åkermark – Knästorp

Högstbjudande

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,6 ha
Tomtområde
7,6 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STAFFANSTORP KNÄSTORP 1:15

Adress

Södra Knästorpsvägen 64 24593 Staffanstorp

Om fastigheten

God åkermark om ca 7,6 ha inom jordklass 10, beläget i Knästorp mellan Staffanstorp och Lund. Åkermarken ligger delat i två skifte med bra arrondering. Det större skiftet om ca 5 ha gränsar till väg 108 i dess nordöstra del samt en grusväg i dess västra del. Det mindre av skiftena om ca 2,6 ha gränsar till grusväg i dess norra del.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

God åkermark om ca 7,6 ha inom jordklass 10, beläget i Knästorp mellan Staffanstorp och Lund. Åkermarken ligger delat i två skifte med god arrondering. Det större skiftet, östra skiftet, om ca 5 ha gränsar till väg 108 i dess nordöstra del samt en grusväg i dess västra del. Det mindre av skiftena, västra skiftet, om ca 2,6 ha gränsar till grusväg i dess norra del.

Jordbruksarrende

All åkermark är utarrenderad. Överenskommelse finns undertecknad om att arrendatorn avträder marken 2020-03-13. Stödrätter för all åkermark skall i enlighet med arrendekontraktet återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande. Marken ska avlämnas väl höstplöjning eller enligt överenskommelse med arrendator.

Byggnader

Inga byggnader finns på skiftena. (Röd markering avser det gårdscentrum som idag tillhör fastigheten).

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Arealer

Arealen enligt uppmätning på karta (grön markering) är totalt ca. 7,6, varav det västra skiftet ca. 2,6 ha samt det östra skiftet ca. 5 ha.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Lantmäteriförrättning uppskattas till att ta ca 1 år.

Ombyggnation av väg 108

Trafikverket planerar att bygga om väg 108 mellan Staffanstorp och Lund till mötesfriväg med 2+2 körfält. Då åkermarken i öster gränsar till väg 108 kommer detta på sikt att påverka arealen på objektet. Nuvarande plan innebär att ca 3000-4000 kvm mark kommer att lösas in av kommunen för att tas i anspråk vid ombyggnaden, samt att ytterligare ca 1000 kvm tillfälligt kommer att nyttjas under själva ombyggnationen. På bifogad karta är dessa områden benämnda T1, T5 och T6. Av- och påfarten till väg 108 norr om fastigheten kommer även att stängas.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter