Lantbruk

Åkermark öster om Enköping

Högstbjudande

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 20 aug, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,2 ha
Åkermark
12,2 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ENKÖPING KYSINGE 1:9

Om fastigheten

Ett sammanhängande åkermarksskifte vid Kysinge, öster om Enköping.

Nybildad fastighet om 12,2 ha åkermark. Tillfredsställande dränering och produktionsförmåga av normal kvalitet för området.

Bra tillgänglighet på åkerväg för att nå fastigheten.

Mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Åkermark

Enligt taxeringsinformationen är det normal avkastning och kvalitet på åkermarken. Avviker max 30%. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

Enligt Jordbruksverkets EU-ansökan/blockkarta består fastigheten av 2 block.
6A om 4,29 ha. Vete, höst.
7A om 7,88 ha. Korn, vår.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Planer, bestämmelser mm

För området finns ingen detaljplan eller andra särskilda markföreskrifter.

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter