Lantligt boende

Attraktivt & lantligt boende i bästa skick!

Utgångspris

8 975 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,7 ha
Skogsmark
11,5 ha
Åkermark
6,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
2 486 m3sk
Boyta
205 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HANINGE SKOGS-EKEBY 2:14

Adress

Södertäljevägen 110 13793 Tungelsta

Om fastigheten

Arkitektritad, påkostad och lösvirkesbyggd familjevilla i 3 plan från 2010. Högt i tak, fantastiskt ljusinsläpp, vedspis, öppen spis och braskamin utöver den installerade bergvärmen. Vackert kök och sällskapsrum med burspråk på entréplan tillsammans med gäst-wc. Tilltalande övre plan med stort sällskapsrum med utgång till balkong och två sovrum. Suterrängplan med generöst allrum med ingång utifrån och vattenburen golvvärme. Bra gästrum. Helkaklat badrum och tvättstuga.

Annexet i 2 plan är uppfört 2014. Övre plan används som ett stort allrum och kan lätt indelas i tre rum som t ex generationsboende. Bottenvåningen kan konverteras till ett par stallplatser för den som önskar bedriva hästverksamhet. Skog på drygt 11 hektar och 6 hektar åkermark ingår i inägomarken. Mer information och bilder finns i länk Prospekt på LRF Konsults webbannons.

Attraktivt läge i Stockholm. All tänkbar service med mataffär, barnomsorg, skolor och kommunikationer finns nära och endast 30 minuter till Stockholm City med bil.

Välkommen till Mannhems Gård i Haninge.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Förslag till 3 sovrum övre plan

Fakta

Byggnader

Villa

Arkitektritad och nybyggd villa från 2010 i 3 plan med en totalyta på 217 m² varav 12 m² biarea. Mycket tilltalande planlösning med ljust vardagsrum och kök med mycket ljusinsläpp och 2,7 meter i takhöjd. Massiva trägolv på entré- och övre plan. Öppen spis i vardagsrum och vedspis i kök. Helkaklad gäst-wc med dusch.

Övre plan med stort, delbart allrum med braskamin, takfönster och utgång till balkong. Två sovrum varav ett med mer förvaring.

Suterrängplan med genomgående vattenburen golvvärme. Stort social yta och ett gästrum. Helkaklat badrum med snyggt badkar och klinkergolv. Tvättstuga med tvättmaskin, torkskåp och klinkergolv. Groventré. Bergvärme, kommunalt vatten och enskilt avlopp till 3-kammarbrunn med infiltration.

Annex i 2 plan

Välbyggt annnex med allrum på övre plan med laminatgolv som enkelt indelas i flera rum. Entréplan med generös arbetsyta, förråd och garage som kan indelas i ett par stallplatser. Invändig yta om 85 m² per våningsplan. Vatten finns indraget men är inte inkopplat.

Byggnadssätt: Platta på mark. Yttertak av plåt. Träfasad. 3-glas fönster. Uppvärmning luft/luft värmepump. Uppskattad uppvärmningskostnad 5 000 sek/år.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns ingen aktuell skogsbruksplan.

Enligt den äldre från 2005 omfattar skogsmarken 10,7 hektar med ett virkesförråd på produktiv skogsmark.

Enligt den äldre skogsbruksplan omfattar skogsmarken 10,7 ha med ett virkesförråd om 2 486 m³sk varav 1 080 m³sk var S2-skog.
Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha. Tillväxt per år vid den äldre planens upprättande är uppskattad till 66 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 26 % tall, 63 % gran och 11 % löv. Ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på skog äldre än 75 år.

Skogsvård

Under perioden 2010-2019 har ca 120 m³ virke tagits ut, senast maj 2019. Huvudsakligen bestående av massaved av sämre kvalitet (mer rensning än gallring). Rensat i skogen (grenar, ris, skräpvirke) runt gångstigar motsvarande ca 350 m³. Delar av gångstigar är täckta med flis.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Uppmärkta med undantag för NNV.

Inägomark

EU-bidrag/stöd för 4,9 hektar, drygt 9 000 sek för 2018.

Enligt taxeringsinformationen:
Åkermarken på 6 ha med normal produktionsförmåga, avviker med mindre än 10 % normalt. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten.
Allmän jakt på rådjur, vildsvin och småvilt reglerat i jaktlagen och jaktförordningen. Ingen tilldelning av älg med rätt att jaga älgkalv under en kort period varje år. Fastigheten har fram till 2006 ingått i ett större älgjaktsområde om totalt 376 ha.

Mantal

Fastigheterna har mantal 0,09 i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns en fornlämning registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Fornlämningarna är registrerad som Boplats, Definition: Plats där man under förhistorisk tid vistats och där föremål, råämnen för bearbetning, byggnadslämningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats kvar på marken. består av ett vägmärke, gravfält, röse och flera stensättningar. Lämningstypen Boplats kan, till skillnad från alla andra lämningstyper, både ha
ingående lämningstyper och egenskapsvärden. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari de befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad efter äldre skogsbruksplan och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 450 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter