Skogsfastighet

Av Tingsrätten förordnad god man, utbjuds till försäljning på offentlig auktion Makrismåla 51 ha.

Försäljningssätt

Offentlig auktion senast fre 31 maj, kl 10:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,8 ha
Tomtområde
48,8 ha
Virkesförråd
3 896 m3sk
Boyta
157 kvm
Antal rum
8 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Tingsryd Makrismåla 1:4, 1:13

Adress

Makrismåla 2 36298 Älmeboda

Om fastigheten

Av Tingsrätten förordnad god man enligt lagen om samäganderätt, utbjuds till
försäljning på offentlig auktion fastigheten Tingsryd Makrismåla 1:4, 1:13. Auktionen
hålls fredagen den 31 maj 2019 kl 10:00 på LRF Konsults kontor i Växjö med adress Staglabergsgatan 10.
Fastigheten är en om ca 51 ha med vackert läge i Makrismåla..
Skogsmarken utgör 47 ha med ett virkesförråd om ca 3800 m³sk, bonitet om 8,3 m³sk per ha och år. Bostadshus med trevligt läge. Jakträtt.
Upplysningar lämnas av ansvarig god man Annika Granquist 0470-74 57 28,
annika.granquist@lrfkonsult.se, Joakim Ahlberg 0470-74 57 01.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Maskinhall

Betonggolv byggt på 90-talet.

Ladugård

Plåttak på 90-talet, ingen el, sedvanliga utrymmen.

Bostadshus

Byggnadssätt

På gården finns även Vedbod och övriga förrådsutrymmen samt ett äldre soldattorp i mindre bra skick.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Jakt

Jakt fri för ny köpare fån och med tillträdesdagen

Försäljningssätt

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Offentlig auktion 2019-05-31 kl 10:00
Fastigheten försäljs genom offentlig auktion i LRF
Konsults kontor i Växjö, Staglabergsgatan 10 kl 10.00
fredagen den 31/5 2019.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick och utan några
garantier. Samtliga byggnader på fastigheten kommer överlämnas utan ytterligare städning. Friskrivning kommer att ske från allt ansvar
för eventuella fel och brister i fastigheten. Tillträde skall
ske den 1 juli 2019 eller den dag som kan
överenskommas.
Förvärvstillstånd krävs för köpare som inte varit bosatt
de senaste 12 månaderna inom den kommun där den
förvärvade fastigheten är belägen. Förvärvstillstånd
krävs alltid för juridiska personer. Köparen ansvarar för
ansökan och betalning av kostnader för
förvärvstillstånd.
Det understryks för Köpare att fastigheten säljs i
befintligt skick. Köpare kommer att beredas tillfälle att
besiktiga fastigheten - se visning - och uppmanas
härmed att noggrant undersöka fastigheten med dess
byggnader. I kontraktet kommer intagas en klausul där
köparen med bindande verkan avsäger sig varje rätt att
senare påtala fel eller brist i fastigheten, vilket också
avser dolda fel.
Vid auktionen skall minst 10 % av köpeskillingen
erläggas som handpenning, antingen genom
banköverföring eller postväxel. Vid tillträdet erläggs
resterande del av köpeskillingen på motsvarande sätt.
Köpekontrakt kommer att utfärdas i samband med
auktionen.
Nuvarande ägare står för alla kostnader för fastigheten
till och med tillträdesdagen. Därefter åvilar
betalningsskyldigheten Köparen. Motsvarande gäller för
inkomster avseende fastigheten.
Köparen står för alla kostnader avseende lagfart,
inskrivning och inteckningar.
Budgivare skall anmäla sig till Annika Granquist, 0470-74 57 28, om man önskar delta i auktionen den 31/5-19. I
samband med detta skall budgivare lämna bankreferens
för finasiering dvs Bank, person och telefonnummer.
Budgivare som önskar använda sig av ombud vid
auktionen ska förse ombudet med skriftlig fullmakt i
original, av vilken det tydligt framgåra att den omfattar
köp av fastigheten Tingsryd Makrismåla 1:4, 1:13, bevittnad
av två
personer. Fullmakten lämnas till gode mannen om köp
blir aktuellt.
Köpare skall uppvisa giltig identitetshanling, vilket
innebär att ombud måste kunna visa identetshandling
både för sig själv och den man är ombud för.

Skogsuppgifter

Visning

Torsdagen den 16/5 kl 10:00-12:00. Skogen och markerna går bra
att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva
karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp
information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via
vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och "Visa gårdskarta".
Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt
samt skog.

Betalning

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som
handpenning vid kontraktstecknandet och resterande
senast vid tillträdet.

Vägbeskrivning

Kör från Växjö väg 27 mot Tingsryd, sväng efter Ingelstad in på väg 122 mot Karlskrona kör till Rävemåla ta väg 122 mot Karlskrona i rondell efter en bit sväng höger in vid skylt Makrismåla. Kör fram bostaden ligger strax på höger sida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 229 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter