Lantbruk

Bäckemåla 87 hektar

Utgångspris

7 200 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 26 apr

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
87,4 ha
Skogsmark
65,9 ha
Impediment
3,2 ha
Åkermark
10,3 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Övrigmark
6,4 ha
Vatten
1,3 ha
Virkesförråd
8 725 m3sk
Boyta
87 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄSTERVIK LEBO 1:8, 1:9, 1:18

Adress

Bäckemåla 1 59397 Blankaholm

Om fastigheten

Bäckemåla omfattar 87 hektar mark i en väl samlad ägofigur. Ca 66 ha är skogsmark med ca 8725 m³sk, därtill finns 10 ha åker- och betesmark. Bostaden ligger enskilt, lugnt och vackert i skogsbrynet med utsikt över tillhörande hagmark och vattenspegeln från de egna dammarna om dryga 10 000 m². Huset är nyrenoverat och tillbyggt. Ladugård inredd för får. Nytt bilgarage med tre platser. Sågverk för husbehov. Goda jaktmöjligheter i viltrikt område med bl.a kronvilt/hjort. 4 km till väg E22, 3 mil till Västervik, 5 mil till Oskarshamn eller Vimmerby.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset ligger fint i skydd av skogen kombinerat med närheten till den öppna marken och med infartsvägen inom synhåll. Huset är ett äldre hus byggt i trä på torpargrund men har sedan 2008 och genomgått omfattande renoveringar samt utbyggnation 2016/2017. Grunden har grävts ur och ersatts med isolerad platta på mark 2017. Taket byttes 2011. Köket inkl vitvaror är från 2008, golvet 2017. Uppvärmning via vattenburen bergvärme, Nibe-pump installerad 2016, samt vedspis i köket som värmer vattenradiatorerna på övervåningen. Hallen i entrén har elektrisk golvvärme och golv från omkring 2014. Egen avloppsanläggning från 2016. Vatten från egen djupborrad brunn från 2008. I huvudsak moderna isolerglasfönster i hela huset. Boytan enligt taxeringen är 87 kvm plus biyta 11 kvm. Utbyggnaden har en byggnadsyta omkring 50 kvm. Energideklaration utförd 2019, energiklass C.

Planerat för ytterligare en utbyggnad, symmetriskt belägen mot den andra kortsidan av huset. Tanken var ett större vardagsrum och större tvättstuga. Med fönster utåt hagmarken och dammen. Samt en altan mellan utbyggnaderna, med kvällssol.

N.V: Utbyggnaden har egen entré/groventré in till en hall som leder till ett mindre rum med bergvärmepump, ett större sovrum/kontor/vävkammare samt ett rymligt badrum med våtrumsmatta/tapet, duschhörna med vikdörrar och vattenburen handdukstork. Belysning via led-spotar i taken. Huvudentrén leder in till en trevlig ljus hall och vidare in till köket eller det större vardagsrummet med plats för matgäster vid matsalsbordet och soffgrupp vid tv:n.

Ö.V: Hall med kontorsplats. Sovrum för dubbelsäng. Badrum från 2008 med våtrumsmatta/tapet, wc, duschkabin, elektrisk handdukstork, tvättmaskin (2018), torktumlare och varmvattenberedare. Ett mindre sovrum. Garderober under snedtak.

Ladugård

Äldre ladugård i trä med plåttak. Stalldelen har senast använts till får.

Garage

Trippelgarage för bilar eller mindre fordon, byggt 2017.

Vagnbod garage

Äldre garagebyggnad med dubbelport.

Vagnbod carport

Öppen vagnbod/carport med pulpettak ("snedtak") och öppen långsida.

Såghus

Litet såghus/sågverk för gårdsbehov.

Bod uthus

Äldre bod i trä med förråd och vedförråd.

Virkesförråd

Enklare byggnad till virkesförvaring.

Sjöbod

Förvaringsbod vid kräftdammen.

Loge

Äldre träbyggnad, används som förråd. Ligger inte i gårdscentrat utan på Lebo 1:9, väster om vägen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades ursprungligen i januari 2017 av Stefan Olheden, Sydved. Den har nu reviderats av Stefan Olheden, åtgärdade avdelningar har inventerats ute i fält, övriga har räknats upp med beräknad tillväxt. Totalt virkesförråd bedöms till 8725 m³sk varav 73 % tall, 24 % gran och 3 % löv. Bonitet 6,5 m³sk/ha. Tillväxten beräknas till ca 250 m³sk/år, mao ökar förrådet med ca 2,9 % under ett år. Fastigheten har ett relativt väl utbyggt vägnät. För att även lastbilar ska kunna åka på alla vägar krävs en del förbättringar.

Skogsvård

Det är ett dödsbo som säljer och köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen krävs skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning om ca 17,6 ha och plantering om ca 17,6 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är relativt väl uppmarkerade. Det kan finnas brister. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt nyligen upprättad ansökan om EU-stöd utgörs inägomarken av 9,15 ha slåtter och betesvall på åkermark och 1,12 ha betesmark/slåtteräng. Ansökan innefattar i nuläget inget stöd för djurhållning utan innefattar gårdsstöd, förgröningsstöd samt bevarande av betesmark/slåtteräng och beräknas inbringa ca 20 000 kr för innevarande år.

Arrende/nyttjanderätter

Inägomarken är tillgänglig för köparen.

Stödrätter

Det finns stödrätter för hela den ansökta arealen och de kan övertas av en ny ägare.

Jakt

Jakträtten följer med fastigheten. De väl samlade ägorna, variationen i skogen och omväxlingen med höjder och dalar samt inslaget av öppna inägor och vatten ger goda förutsättningar för jakt. Viltrikt område med bl.a. kronvilt, vildsvin, rådjur, älg och dovvilt.

Fiske

Kräftfiske i dammarna.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Skogsbruksplanen ger förslag om att avsätta områden för att uppfylla kraven i miljöcertifierat skogsbruk och utveckla höga naturvärden på sikt.

Forn- och kulturlämningar

Landskapet är rikt på lämningar från förr, så även på denna fastighet. Stensättningar/gravrösen och röjningsrösen samt gränsstenar finns registrerade hos Riksantikvarieämbetet. Dessa är markerade på skogskarta och i avdelningsregistret. Källa: Skogsbruksplanen och riksantikvarieämbetets hemsida, fornsök.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygd i Västerviks kommun det senaste året.

Områdesbeskrivning

Hjorted samhälle. Källa: www.vastervik.se
Hjorted ligger vid den gamla riksväg 4, vid sjön Hjorten. Redan på medeltiden anlades en bro på platsen, då det här fanns ett smalt sund. Vid brons norra fäste växte en kyrkby fram.

1869 beskriver Hjorteds kyrkoherde socknen på följande sätt: "Hjorteds socken utgörs, kunde man säga, av en skärgård på torra landet i det att den genomskäres av mer än 70 större och mindre sjöar. En stor del upptages av berg och skog och nästan hela socknen är översållad med stora stenar, som försvårar odlingsarbetet".

Hjorted idag
I Hjorted samhälle finns kyrkan, matbutik, bensinstation, skola, förskola, äldreboende och ett välbesökt mopedmuseum.

Blankaholm
Blankaholm är ett skärgårdssamhälle i Västerviks kommuns sydligaste del. Blankaholm växte upp kring "sågen". Den startades omkring 1890 och blev med tiden en av Sydsveriges större. 1946 drabbades delar av sågen av en omfattande brand, men byggdes upp på nytt. Sågen lades ned 1979 och idag återstår endast en del grunden av byggnaden, i anslutning till marinan.

Blankaholm idag
Blankaholm har runt 160 invånare och i samhället finns bland annat förskola, butik, gästgiveri, café och camping. Här finns även vackra strövområden och nybyggd boulebana.

Vägbeskrivning

Från väg E22 sväng västerut mot Lebo, efter 4 km är ni framme vid Bäckemåla. Kommer ni E22:an söderifrån, tag av mot Hjorted och sedan, vid Bolhult, norrut mot Lebo. Till Västervik är det 3 mil, till Oskarshamn 5 mil och till Vimmerby 5 mil.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter