Lantbruk

Bålleberget

Högstbjudande

780 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 10 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,8 ha
Skogsmark
35,7 ha
Myr/kärr/mosse
3,6 ha
Berg/hällmark
1,5 ha
Virkesförråd
2 006 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORDANSTIG BERGSJÖ KYRKBY 3:55

Adress

Bålleberget Bergsjö

Om fastigheten

En obebyggd skogsfastighet i 1 sammanhängande skogsskifte, med vidunderlig utsikt över bygden.
Jakt i Bergsjö Södra

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Malin L Wallin, LRF Konsult under Augusti 2019.

Skogsvård

Skogsvårdsåtgärderna utförs efterhand som de uppstår.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Naturvärden

I avdelning 3 finns en registrerad nyckelbiotop. (Källa: Skogsstyrelsen via Lantmäteriet/SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

I avdelning 2 finns ett registrerat formninnne i form av ett gravröse. (Källa: SeSverige via Lantmäteriet)

Jakt

Markområdena ingår i Bergsjö Södra VVO

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen ska vara medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Utan det är upp till Köparen att besikta och undersöka fastigheten och dess innehåll och omfattning.

Övrigt

Visning utav fastigheten sker på egen hand, frågor om skogsbruksplanen ställs till Malin Larsson Wallin, LRF Konsult

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter