Lantbruk

Bebyggd jord- och skogsfastighet

Högstbjudande

5 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 30 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,2 ha
Skogsmark
37,8 ha
Skogsimpediment
3,7 ha
Inägomark
21,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
6 644 m3sk
Boyta
180 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD SNAVERSRUD 1:35 samt SNAVERSRUDSTORP 1:7

Adress

Snaversrud 461 65594 Karlstad

Om fastigheten

I en levande landsbygd och med rofyllt läge, två mil öster om Karlstad och närhet till sjön Gapern. Komplett jord- och skogsfastighet med vackert gammalt bostadshus som renoverats med bevarad charm där många genuina detaljer och installationer finns kvar så som köksspis och bakugn mm. Ursprunglig ladugård ombyggd till rymligt stall med tre boxplatser och gott om plats för fler för den som behöver. Ypperlig arrondering där hela fastigheten utgörs av ett skifte med inägomarken i direkt anslutning till gårdscentrum. 21 hektar åkermark samt 38 ha produktiv skog med ett virkesförråd om ca 6 600 m³.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Bostadshuset har genomgått en totalrenovering som stod klar 2005. I samband med detta byggdes även en tillbyggnad inrymmande tvättstuga och toalett mm.
För besiktningsprotokoll, energideklaration samt frågelista bostadsbyggnadens skick, se bilagor.
Oerhört charmigt hus med alla moderna bekvämligheter på plats men där man ändå bevarat ursprungliga detaljer så som rejäla golv- och takplank med handsmidda spik i hela huset samt fungerande vedspis och vedeldad bakugn i köket. Eldstäderna är kvar även i andra rum men av dem är det i nuläget bara kakelugnen i vardagsrummet som är godkänd att elda i.
Genom de vackra dubbeldörrarna välkomnas man in i nedervåningens entrèhall där trappa till övervåningen finns samt plats för avhängning. Rakt fram rymligt kök med köksinrede från Ballingslöv, inbyggd ugn och microvågsugn (2006), keramikhäll (2006), kyl och frysskåp (2015), integrerad diskmaskin (2006), bänkskiva av laminatmodell samt den fina köksspisen och bakugnen. Från köket nås utbyggnaden med tvättstuga (tvättmaskin och torktumlare från 2016/17), toalett och groventrè. Jordvärmepumpen (2005) är placerad i tvättstuga liksom filter för vattenrening. Nedervåningen rymmer även ett vardagsrum med kakelugn (ej fungerande) samt ett kontor/sovrum med kakelugn (fungerande).
Trappan till övervåningen mynnar i en hall med en toalett i anslutning och vidare tre sovrum varav två stycken väldigt rymliga.
Oinredd vindsvåning lätt nåbar med en trappa från övervåningens hall.

Stall och Loge

Uthuslänga av traditionellt snitt med en murad ladugårdsdel som numera används som stall med 3 boxplatser samt sadelkammare. Här finns gott om plats för ytterligare boxar för den som önskar. Lokalen är tack vare stora fönster och hela 3 meters takhöjd ljus och luftig. Utöver den murade ladugårdsdelen består byggnaden av en rymlig logdel uppförd i trä och med trägolv. Allt under ett eternittak. Byggnadens mått ca: 50 * 11 meter varav murad ladugårdsdel ca: 18*11 meter.

Magasinslänga

Träbyggnad under plåttak med flera garage/förrådsplatser och övervåning på hela byggnaden. Trägolv samt gjutet golv. Här finns även en varmisolerad lokal som kan användas som gästrum eller för annat ändamål. Byggnadens mått är ca: 8* 30 meter.
Byggnaden ej upptagen i fastighetsregistret och saknar således taxeringsvärde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Mellanskog, Lars Nälsèn.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 37,8 ha med ett totalt virkesförråd om 6 644 m³sk varav 4 664 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet är relativt hög med 8,8 m³sk/ha och årlig tillväxt 235 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 176 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där 57% är gran, 11% tall samt 32% löv. Jämn åldersklassfördelning med skog i samtliga åldrar upp till 80 år. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2028) är totalt 2 431 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 932 m³sk samt gallring 490 m³sk.

Skogsvård

Ägaren av fastigheten har utifrån ett intresse för specialsortiment i skogen gjort försök med att i konventionella föryngringar lägga till inslag av Sibirisk lärk (avd. 7 och 17), Sitkagran (avd. 7), Hybridlärk (avd. 17) och frösådd Masurbjörk (avd. 17).

I skogsbruksplanen föreslås skogsvårdsåtgärder i form av röjning på 9,3 ha samt vidare markberedning och plantering som följdåtgärd efter avverkning på 5,9 respektive 5,3 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

På fastigheten bedrivs älgjakt av Snaversruds Jaktklubb baserat på 5-årigt arrendeavtal som löper från 2016-07-01. Markägare erhåller årlig arrendeavgift om 6,25 kr per hektar. Småviltjakt på egen fastighet.

Åkermark

Åkermarken ligger optimalt samlad inom femhundra meter från gårdscentrum och utgörs av fyra skiften. Enligt skogsbruksplanen omfattar den odlade inägomarken 21,8 hektar. I jordbruksverkets blockdatabas är fyra st block registrerade med en total areal om 21,05 hektar klassade som åkermark inom kompensationsstödsområde 7.

Arrende/nyttjanderätter

Jordbruksmarken är för närvarande upplåten till annan brukare enligt muntligt avtal. I samband med försäljningen upphör överenskommelsen att gälla och marken är tillgänglig för den nya ägaren från och med årsskiftet om denne så önskar.

Stödrätter

Jordbruksmarken är utarrenderad, enligt muntligt avtal. På den utarrenderade jordbruksmarken har arrendatorn tilldelats stödrätter och är dennes egendom. Stödrätterna följer därför arrendatorn och ingår inte i fastighetsförsäljningen

Forn- och kulturlämningar

Finns två stycken registrerade fornlämningar inom fastigheten.
Dels fyndplats av yxa i närheten av gårdscentrum. RAÄ-nummer Väse 138.
Vidare registrerad torplämning med tillhörande uthus, RAÄ-nummer Väse 313:1. Detta avser gårdscentrumet som senare renoverats till det goda skick som byggnaderna har idag.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. I fastighetsgränsen mot Jonsbolsmossen finns en sträcka med sumpskog. (Källa Skogsstyrelsen).

Skattetal

Öre, penningar - 314:16

Flera fastighetsbeteckningar

I försäljningen ingår Karlstad Snaversrud 1:35 samt Karlstad Snaversrudstorp 1:7. Fastigheterna säljes tillsammans från samma ägare men är ej samtaxerade eller samintecknade.

Visning

För visning av fastighetens byggnader kontakta ansvarig Fastighetsmäklare. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutgiltige köparen. Gården med dess bostad kan vara tillgänglig för köparen relativt omgående om denne så önskar.

Områdesbeskrivning

Snaversrudstorp och dess omnejd med närheten till Gapern och det brutna landskapet med öppet odlingslandskap varvat med större skogsområden ger en genuint Värmländsk landsbygdskänsla. Gott om fina byvägar lockar till utflykter med häst eller på cykel.
Avstånd till större orter är: Molkom 13 km, Karlstad 20 km och Kristinehamn 35 km.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 610 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter