Skogsfastighet

Bjåstabodarna & Bjåstavallen

Högstbjudande

2 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 1 Nov, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
66,0 ha
Virkesförråd
7 900 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

NORDANSTIG BJÅSTA 22:1 del utav

Om fastigheten

Nu finns chansen att förvärva 2 skogsskiften som är delområden utav fastighet. Möjlighet för dig som vill utöka ditt befintliga innehav genom fastighetsreglering. Samtliga skiften ligger väl samlade. Total areal om 66 ha, varav 58 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd om ca 7900 skogskubik.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Planen är upprättad av Robert Bergström (Holmen) augusti 2013, och har fältkontrollerats av Malin Wallin Larsson, LRF Konsult augusti 2019.

Skogsvård

Det föreligger ett relativt stort behov av röjning som bör ske omgående för att inte bestånden skall stanna upp i utveckling. Dessutom skall några avdelningar underväxt röjas som förberedelse för kommande gallringar.
I övrigt utförs skogsvårdsåtgärderna efterhand som de uppstår.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen ska vara medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Utan det är upp till Köparen att besikta och undersöka fastigheten och dess innehåll och omfattning.

Taxeringsvärde

Försäljningen gäller områden av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Nordanstigs kommun det senaste året.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller områden av fastighet. Samtliga två markområde kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd lantbruksfastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Förvärvar man endast det minsta markområdet krävs det att köparen redan har egen skogsfastighet att fastighetsreglera markområdet till.

Jakt

Markområdena ingår i Bergsjö Södra VVO

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 608 700 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter