Lantbruk

Björkdala

Högstbjudande

28 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 2 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
95,8 ha
Tomtområde
95,8 ha
Boyta
220 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TOMELILLA FRÖRUM 26:1

Adress

Frörum Björkdala 273 92 Skåne-Tranås

Om fastigheten

Lantbruksfastighet i Frörum norr om Tomelilla om ca. 96 ha, varav ca. 90 ha åkermark och ca. 6 ha övrig mark. Åkermarken är av god arrondering och samlat runt gårdscentrat. Mangårdsbyggnad från 1860-talet med lummig trädgård och flera ekonomibyggnader.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Åkermark

Åkermark om ca 89,73 ha, enligt blockkarta från 2019. Sammanhängande åkermark i direkt anlutning till gårdscentrat med god arrondering. Större delen av åkermarken är inom jordklass 7, en mindre resterande del inom jordklass 5 och 6. Lerhalt mellan 15 - 30% enligt SLU och HS's lerhaltskarta, större delen av åkermarken är inom lerhalt 17,5 - 25%. De högre lerhalterna finns i de sydvästra delarna av fastigehten och avtar något mot nordöst.

Betesmark

Betesmark om ca. 1,31 ha enligt blockkarta från 2019, i dagsläget ej stödberättigat område då blocket varit osökt ett antal år.​ På fastigheten finns även några åkerholmar med skog, ca 3 ha. Övrig mark är vägar, tomt, dike och bevuxna kantzoner.

Ett litet utskifte på ca 0,15 ha finns öster om fastigheten. Utskiftet är en igenvuxen vattensamling.

Manngårdsbyggnad

Ståtlig mangårdsbyggnad uppförd runt 1860- talet, med en taxerad boarea på 220 kvm och en biarea på 100 kvm. Entréplan har 6 rum, hall, kök, badrum, och groventré, här finns även en äldre drängkammare med två rum i byggnadens västra del. Övre plan har hall, 1 rum, råvind samt tvättstuga med wc och dusch.
​Lummig trädgård i söder och gårdsplan i norr. Uppvärmning via elradiatorer. Eget vatten och enskilt avlopp. Äldre standard i hela bostaden.

Garage/Bilverkstad/Vagnslider

Äldre garage om ca. 391 kvm med fyra portar i söder samt en port i norr. Gjutet golv, gjutna väggar och yttertak av eternit. Äldre vagnslider om ca. 75 kvm med väggar av trä, jordgolv och tak av eternit.

Maskinhall/Verkstad

Maskinhall om ca. 891 kvm, inkl verkstad, häststall och tork. Gjutet golv, gjutna väggar, bjälklag i trä och yttertak av plåt. Två portar i öster samt en port i väster.

Häststall
Häststall med 2 stora boxar, 3 spiltor och bred stallgång. Utgång i väster och dörr mellan häststallet och maskinhallen.​​

Tork​
Äldre torkanläggning placerad norr i maskinhallsbyggnaden. Utrustad med 6 silosar, sammanlagt 300 ton. Osäket när torken senast var i drift​.

Verkstad
Mindre isolerad verkstad placerad sydöst i maskinhallsbyggnaden, ingång från gårdsplanen samt port mellan verkstad och maskinhall.​​

Grisstallar

Samtliga grisstallar, grisstall 1-5 är sammahängande i flera vinklar. Grisstall 1-4 har sammantaget en byggnadsarea på ca. 1055 kvm. Grisstall 5 har en byggnadsarea på ca. 896 kvm.​

Grisstall - 1
Stallbyggnad med gjutet golv, väggar av tegel och yttertak av eternit. Stallbyggnaden är inredd med äldre grisinredning. Grisstall 1-4 har sammantaget en byggnadsarea på ca. 1055 kvm.

Grisstall - 2
Stallbyggnad med gjutet golv, gjutna väggar och yttertak av eternit och plåt. Stallbyggnaden är inredd med äldre grisinredning. Grisstallet är i öster sammanhängande med grisstall 3.

Grisstall - 3
Stallbyggnad med gjutet golv, ytterväggar delvis av tegel och delvis gjutna samt yttertak av tegel och eternit. Inredd med äldre grisinredning. Längst söder i stallbyggnaden finns ett foderrum. Grisstallet är i öster sammanhängande med grisstall 4 och i väster med grisstall 2.

Grisstall - 4
Stallbyggnad med gjutet golv, gjutna väggar och yttertak av eternit. Inredd med äldre grisinredning. Stallbyggnaden är i söder sammanhängande med grisstall 1 och i väster sammanhängande med grisstall 3.

Grisstall - 5
Stallbyggnad om ca 896 kvm med gjutet golv, gjutna väggar och yttertak av eternit. Stallbyggnaden är inredd med äldre grisinredning. I söder sammanhängande med grisstall 1 och i väster med fikarum.

Arealer

Enligt fastighetsregistret är fastighetens totala areal 95,77 ha.

Enligt blockkartan ligger fastigheten i fyra åkermarksblock med en åkermarksareal på 89,73 ha​.

Blockarealen på 89,73 är en justerad blockareal och 1,2 ha har räknats bort från ett av blocken då dessa 1,2 ha ligger på fastigheten Stora Topphem, Frörum 26:2. För köpare finns eventuellt möjlighet att arrendera dessa 1,2 ha.

Enligt blockkartan finns betesmark med en ​areal på 1,31 ha. Området har varit osökt i ett antal år.​

​Enligt taxeringen är arealerna, 89 ha åkermark, 2 ha betesmark och 4 ha övrig mark.

Jordbruksarrende och stödrätter

Jordbruksmarken är utarrenderad enligt ett skriftligt ettårigt sidoarrende. Arrendet är uppsagt och köpare kan tillträda marken 2020-03-14.

Stödrätter motsvarande åkerarealen följer med fastigheten. ​

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.​

Övrigt

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

​Bud LRF Konsult tillhanda senast 2019-09-02. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Utgångspris: 28 000 000 SEK

Skriftligt bud skickat till LRF Konsult, Daniel Andersson, Östergatan 2, 273 30 Tomelilla eller mailas till daniel.n.andersson@lrfkonsult.se. Märk kuvertet/ mailet: "Björkdala". Sker ej återkoppling till budgivare inom 3 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit. Använd gärna vår budblankett.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 350 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter