Lantbruk

Björnfall, Östra Ryd – 63,7 ha

Högstbjudande

6 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 2 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,7 ha
Skogsmark
35,3 ha
Berg/hällmark
3,0 ha
Inägomark
25,1 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
5 925 m3sk
Boyta
82 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERKÖPING Björnfall 1:1 m.fl.

Adress

Kulefalladal Eneberga 1 614 96 Östra Ryd

Om fastigheten

Gården omfattar en total areal om ca 63,7 ha fördelat på tre skiften varav 35 ha är skogsmark och 25 ha är åker- och betesmark. Skogsmarken domineras av tall och har ett virkesförråd om ca 5 900 m³sk. Byggnationen består av bostadshus och ekonomibyggnader samt två torpstugor, samtliga byggnader är i behov av underhåll. Gården är belägen ca 10 km sydväst om Söderköping och ca 5 km öster om Östra Ryd.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostads i 1 1/2 plan som är uppfört på en krypgrund med fasad och takbeklädnad av tegel. Den taxerade boarean är 82 kvm. Bostaden är i stort behov av underhåll.

Ekonomibyggnader

Fd. ladugård och loge med delvis nedrasat tak. Vid bostadshuset finns fyra uthus. Merparten av ekonomibyggnaderna är i behov av renovering alternativt rivning.

Lindberga

Enkel torpstuga med ett fint läge som är uppförd i trä under tak av plåt. Anslutning till vatten, avlopp och el saknas.

Björksätter

Byggnad i träkonstruktion med fasad- och takbeklädnad av plåt. Anslutning till vatten, avlopp och el saknas.

Skogsuppgifter

Skogsmarken har inventerats av Erik Hansson, LRF Konsult i april 2019. Enligt inventeringen omfattar skogsmarken 35,3 ha med ett virkesförråd om ca 5 900 m³sk vilket motsvarar ca 168 m³sk per ha. Virkesförrådet domineras av tall (87 %) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³sk per ha. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning uppgår till ca 3 500 m³sk (G2, S1 och S2-skog). Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åker- och betesmark

Arealen åkermark är 25 ha och arealen betesmark är 2 ha enligt fastighetstaxeringen.

Åker- och betesmarken är upplåten genom ett 3-årigt sidoarrende som tillträddes den 14/3 2017. Enligt arrendekontrakt är arealen åkermark 22,37 ha.

Jakt

Jakt efter framförallt klövvilt. Jakträtten är tillgänglig för blivande köpare från och med tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar som berör fastigheterna (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Det finns ett registrerat naturvärdesobjekt (ca 0,1 ha) som berör avdelning 22 i skogsbruksplanen (källa: Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 742 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter