Lantbruk

Boende med genuin bykänsla med närhet till Sala

Utgångspris

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 19 jun, kl 13:00

Visning

  • sön 26 maj, kl 16:00 - 18:00

  • tis 4 jun, kl 16:00 - 18:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,3 ha
Skogsmark
13,1 ha
Inägomark
26,7 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
1,7 ha
Virkesförråd
2 500 m3sk
Boyta
139 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA TINGVASTBO 1:3

Adress

Tingvastbo 103 733 93 Sala

Om fastigheten

Unik möjlighet att förvärva en bit historia och livskvalitet i Tingvastbo, byn med Bullerbykänsla. Pendlingsavstånd till Sala, Enköping, Västerås och Uppsala.

Rymligt bostadshus med anor från tidigt 1800-tal, rustat med bekväma rum och stort lantkök. En trevlig trädgård med stora gräsytor som inbjuder till härliga grillkvällar, rekreation, lekar och odlingar om så önskas. Här finns äppelträd av olika sorter, rabarberplantor, krusbärs- och vinbärsbuskar.

Till gårdscentra hör ett äldre brygghus, magasin/förråd samt g:a ladugården. I anslutning till gårdscentra finns inägor att bruka eller för småskalig djurhållning.

Av fastighetens 42 ha är 27 ha inägomark och 13 ha skogsmark. Virkesförråd om 2 500 m³sk. Relativt ojämn åldersfördelning och överlag goda markförhållanden.

Jakträtt.

Med närhet till både skog och stad finns här något för att hela familjen ska trivas.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadsbyggnad från början av 1800-talet, uppförd i 2 plan. Byggnadsmått om 9,2 * 13 m. Timrad stomme på torpargrund. Fasad av rödmålat trä, lockläktpanel, tak av glaserat tegel och utåtgående 2-glasfönster, kopplade 1+1. Vackra målade detaljer, in- och utvändigt, snickarglädje och spegeldörrar. Delvis inglasad veranda. Murad skorsten, sotning ej utförd senaste 10 år p g a av att vedspis i kök är obrukbar. Uppvärmning via direktverkande el. Enskilt vatten och avlopp genom grävd, stensatt brunn och minireningsverk av modell Green Rock, installerat 2009.

Planlösning
Nedre plan: Hall med förrådsutrymme under trapp. Kök i 50-talsstil med normal standard, vedspis - ej brukbar, bra förvaringsmöjligheter och gott om utrymme för köksbord. Badrum med wc, dusch, två överskåp, tvättmaskin, golvvärme, kakel och klinker, renoverat 2004. Pannrum med varmvattenberedaren. Kammare med bra ljusinsläpp, fastbyggd garderob. Rymlig sal med redigt furugolv. Kontor alt mindre sovrum.

Övre plan: Unik hall med lercleaning och väggmålning från 1836, något lutande golv med rejäla, breda trätiljor, oisolerat utrymme, trapp till vind. Två sovrum, "Fru Lillys rum" med furugolv, öppen spis och takfläkt samt "Herr Eriks kammare" med furugolv och extra brett fönster. Fyra kattvindar, varav en är inredd med fastbyggd säng (1,65 * 0,95 m) och fasta hyllor.

Väl tilltagen trädgård med flera olika sorters äppelträd ( Charlamovsky och Wealthy), krusbärs- och vinbärsbuskar. Rabarberplantor går att återfinna på flera ställen i trädgården.

Ekonomibyggnader

G:a Ladugården
Byggnadsmått om 12 * 26 m. Byggd under 1930-talet, muradeblock uppförd på plintar, enkel byggnadsstomme, hög skullvägg, 2-kupigt tegel, fönster med spröjs . Äldre träinredning, ofullständig. Det bortre hörnet på byggnaden har tak och yttervägg rasat in samt att taket rasat in vid ventilationstrumman på baksidan. Flera mindre fuktskador. Renoveringsbehov föreligger.

Förråd/Magasin
Byggnadsmått om 7 * 15 m. Träregelstomme, gjutet golv, 2-kupigt tegel och stående rödmålad plank som ytterfasad. 2 dubbelportar och 2 dubbeldörrar. Förrådsutrymme på övre plan, redigt trägolv. Belysning.

Brygghus/Snickarbod
Byggnadsmått om 5,9 * 14,5 m. Stengrund, murad nedervåning och liggande timmer för övervåning, murad skorsten och 1-kupigt tegel.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under våren 2019 av Andreas Wistrand, Anemone Skog.

Enligt skogsbruksplan består fastigheten av två skiften och har produktiv skogsmark om 13 ha med ett virkesförråd om 2 500 m³sk, varav 1 900 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 5,3 m³sk per ha. Medeltal om 189 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 14 % tall, 39 % gran, 29 % björk och 18 % löv. Relativt ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på skog i åldrarna 10-19 år samt 80-89 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Terrängen är bitvis kuperad men större delen är lättframkomlig.

Av fastighetens produktiva skogsmarksareal om 13,1 ha är 93,9 % (12,3 ha) frisk och 6,1 % (0,8 ha) torr.

På fastigheten är avdelning 8 om 0,7 ha föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 5,3 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 1 avdelning om 3,5 ha, som bör röjas, 1 avdelning om 1,8 ha, där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 1 avdelning om 1,8 ha, föreslagen för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen:
16 ha åkermark med normal produktionsförmåga, avviker med mindre än 10 % normalt. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

8 ha åkermark med mycket sämre produktionsförmåga, mer än 30 % under normalt. Otillfredsställande dränerad.

1 ha betesmark med 30 % lägre avkastning och kvalitet än normalt i värdeområdet.

Mantal

Fastigheten har 1/4 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Jakt

Fastigheten ingår i Älgförvaltningsområde Fjärdhundra och administreras av LST i Uppsala. Marken är också ansluten till Toppenbergs Älg- & Kronskötselområde (ÄKO) och Tärna Viltvårdsområde (VVO) om ca 4 500 ha ordförande Anders Larsson. Jaktlaget har jagat högvilt i s k egen sektion inom viltvårdsområdet i jaktlaget Tingvastbo-Tärnaby, denna mark omfattar ca 1 800 ha, kontaktperson är Paul Kabarnik 0704925501 . Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄKO/VVO m m.

Naturvärden

På fastigheten finns det 1 sumpskog registrerad. Avdelning 1 i skogsbruksplanen är påverkad. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Total summa: 700 000 SEK, 2 st datapantbrev

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Tingvastbo är en genuin liten by bestående av tre gårdar vackert belägna i åkerlandskapet söder om Sala. Området bär på mycket historia på hemsidan: tingvastbo.se/Tingvastbo/index.html kan du läsa mer om Rotesoldater, byns historia och om gården i sig, vilka som bott här och hur djurbeståndet förändrats över tid.

Sala (avstånd ca 14 km) är centralort i Sala kommun i Västmanlands län. I Sala återfinns Sala silvergruva samt Väsby Kungsgård och Aguélimuseet. Sala är en charmig småstad med närhet till ett antal större städer såsom Västerås, Uppsala, Stockholm m.fl. I stadens centrum finns såväl småbutiker som en modern galleria, bibliotek, biograf, caféer, restauranger, matbutiker och tågstation för goda pendlingsmöjligheter.

För den friluftsintresserade finns flera sjöar i Salas närhet med möjligheter till bad, fiske och utflykter längs fantastiska vandringsleder. Sala har ett rikt föreningsliv med drygt 200 föreningar med många olika verksamheter. Vid Lärkans sportanläggning strax utanför centrum finns idrottshall, badhus, hockeyhall, curlinghall samt flera bollplaner, varav en med konstgräs. Är du intresserad av hästar finns en stor ridanläggning bara några kilometer utanför centrum.

Mellan Sala, Enköping, Uppsala och Stockholm finns besöksområdet Fjärdhundraland. Ett område i en levande landsbygd fyllt med trevliga och roliga upplevelser. Här erbjuds allt från caféer, boende, gårdsbutiker till natur- och kulturupplevelser. Naturreservatet Hjälstaviken, Grönsöö slott, Gårdsjö Älgpark, Äsåsens utsiktsplatser, Vånsjö kvarn och Skattmansöådalen är bara några av de pärlor du kan besöka. Föreningen Fjärdhundraland ekonomisk förening anordnar Rebusrundor, Mathantverksdagar och loppisrunda. Besök deras hemsida för mer information: www.fjardhundraland.se/

Kommunikationer

I Västmanlands län utförs kollektivtrafiken av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida www.vl.se

Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 700 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter