Skogsfastighet

Boende med jakt

Säljs via anbudsförfarande

425 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 30 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
6,3 ha
Skogsmark
0,5 ha
Inägomark
5,6 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
117 m3sk
Boyta
124 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Strömsund Karbäcken 1:124

Adress

Karbäcken 740 83359 Hoting

Om fastigheten

Gård belägen i byn Karbäcken, ca 35 km nordväst om Hoting, ca 85 km norr om Strömsund.
Bostadshus med indragen jordvärme och fiber. Lämpliga tillhörande ekonomibyggnader.
Areal om ca 6 ha, varav större delen inägomark.
Mysig stuga på fastigheten nere vid sjön.
Jakt i vvo med en areal om 6 300 ha.

Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är ursprungligen ett torp på 1 1/2 plan, uppfört på murad källare. Boarea 124 m² och biarea 51 m² (uppgifter enligt fastighetstaxeringen). Stomme av trä, stående brädfodring och plåttak. Tvåglasfönster. Vattenburet uppvärmningssystem med jordvärmepump (installerad 1994) och vedpanna.
Torpet har byggts till med farstukvist, hall, vardagsrum och sovrum på bottenplan. Vattenförening och enskilt avlopp.
Entréplan består av yttre hall och inre hall, kök med elspis, kyl och frys, arbetsrum, vardagsrum, och sovrum med utgång till altan. Nedgång till källaren från hallen.
Övervåningen består av hall, två sovrum och badrum.
Källarplan inrymmer tvättstuga,pannrum, förråd, bakstuga med vedeldad bakugn.

Energideklaration är utförd 18-08-21. Energiklass: A.

Driftskostnader:
Uppvärmning och hushållsel ca 21 000 kr
Sotning: 1 000 kr
Renhållning: 2 000 kr
Försäkring: 8 200 kr
Summa: ca 32 200 kr
Observera! Driftkostnaden baseras på säljarens upplysning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för upprättande av din boende kostnadskalkyl.

Fiber indraget, kostnad ca 370 kr/månad.

Ladugård

Ladugården är uppförd på stenfot med stomme av trä, fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 18 * 6 m.

Traktorgarage

Byggnad som är uppförd på stenfot med reglat virke och fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 6*6 m.

Friggebod

Byggnad som är uppförd på stenfot med reglat virke och fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 3 *3,5 m.

Garage 1 vid bostadshus

Byggnad som är uppförd på stenfot med reglat virke och fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 5,5 *4 m.

Garage 2 vid bostadshus

Byggnad som är uppförd på stenfot med reglat virke och fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 2,5*5 m.

Stuga vid sjön

Vid sjön finns en stuga om ca 15 kvm. Stugan är uppförd i trä på plintar och har ett tak av plåt. I stugan är det ett stort rum, rummet värms upp via en vedkamin.
Det finns även 2 mindre vedbodar samt utedass och en eldstad utanför.

Lada

Det finns även en äldre lada på fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Kalle Lennartsson, den är sedan uppräknad en tillväxtsäsong av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 0,5 ha med ett virkesförråd om 117 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Taxeringsvärden

Fastigheten är nyligen delad och därav taxeringsvärdet bara en uppskattning.

Jakt

Fastigheten Strömsund Karbäcken 1:61 ingår i Brattbäcken-Karbäckens viltvårdsområde med en areal om 6 358 ha. Älgjakt jagas inom 2 800 ha, medan
småvilt jagas inom hela vvo:t.
Det är ca 20-25 personer i jaktlaget. Tilldelningen under 2018 var 4 vuxna och 4 kalvar.

All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2020 om ingenting annat överenskommes.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Strömsunds län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

För visning av byggnaderna kontakta assistent Bengt Wiklander. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter