Lantbruk

Bördig tillväxtfastighet i Norsjö

Högsta bud

1 300 000 kr

Utgångspris: 1 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 23 jan, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,8 ha
Skogsmark
61,3 ha
Inägomark
2,1 ha
Skogsimpediment
0,9 ha
Övrigmark
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
4 724 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ BODBERGET 1:31

Adress

Norsjö Bodberget 1:31 Norsjö

Om fastigheten

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Madeleine Marklund Skogia AB 2017-10-06. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 61,3 ha med ett virkesförråd om totalt 4724 m³sk. Av totala volymen har 1223 m³sk nått upp till skogsvårdslagens krav för lägsta ålder för föryngringsavverkning, av det är 429 m³sk klassat som G2 och 794 m³sk klassat som S3. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

På fastigheten är ett avverkningsavtal om gallring upplåten till Norra Skogsägarna och berör del av avdelning 7 och 13 samt hela avdelning 19. Uppskattat uttag är borträknat i skogsbruksplanen. Se bifogad traktskiss.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vattenbrunn

En vattenbrunn med ledningar finns på fastigheten som försörjer en annan fastighet i byn. Med köpare kommer dess existens att säkras via ett servitut.

Jakt

Jakt i Tjärnbergs Vvo om ca 8 400 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. En fornlämning i form av en färdväg finns registrerad och berör avdelning 10 (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter