Skogsfastighet

Byggnadsfritt skogsskifte 3,5 ha, Hörby

Högstbjudande

380 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 11 Nov, kl 09:00

Visning

  • Skog kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
3,5 ha
Skogsmark
3,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Hörby Äspinge 11:6

Adress

Hörby Äspinge 11:6

Om fastigheten

Möjlighet till förvärv av byggnadsfri skogsegendom i ett skifte strax utanför Hörby. Produktiv skogsmark om ca 3,5 ha. Skogsmarken utgörs av granskog och blandad lövskog i olika åldrar. Ett skifte omplanterades för ca 11 år sedan med ca 4600 granplantor. Egen jakträtt.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Areal enligt uppmätning på fastighetskartan om ca 3,5 ha. Skogsmarken utgörs av granskog och blandad lövskog i olika åldrar. För 11 år sen omplanterades ett skifte om ca 0,5 ha med ca 4 600 st granplantor.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Vägbeskrivning

Från E22:an tar du avfart mot Hörby N. I rondellen kör du mot Äspinge på väg M 1086 i 2,6 km och sedan svänger du vänster (skyltat mot Killhult 10 km). Kör i 530 m och sväng sedan vänster (skyltat Satserup 3 km) in på en grusväg och kör i ca 1,5 km. Där finns en "Till Salu"-skylt in till höger på en skogsväg, mittemot 5 st sopkärl på vänstersidan. In på denna skogsväg har du fastigheten efter ca 300 m på din högra sida, där finns ännu en "Till Salu"-skylt.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter