Lantbruk

Där tiden stått stilla…

Försäljningssätt

Anbud senast fre 25 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
297,3 ha
Tomtområde
297,3 ha
Virkesförråd
32 118 m3sk
Boyta
173 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE JÄRPEN 2:6

Adress

Järpbyn 230 83793 Järpen

Om fastigheten

Skogsfastighet om 290 hektar med övervägande del äldre, slutavverkningsmogen skog och fina ungskogar. Detta är en fastighet för både aktivt skogsbruk, boende, jakt och fiske samt rekreation med närhet till fjällvärlden för friluftsliv, vandring eller skidturer med utgångspunkt från Åre, Kall och Edsåsdalen. Till fastigheten hör ett vackert beläget gårdscentrum som bara väntar på att väckas ur sin törnrosasömn. Mangårdsbyggnaden i timmer är i princip orörd och mycket är i originalskick sedan huset byggdes. Här finns möjlighet att skapa sitt drömboende, bara 5 km från Järpen och 3 mil från Åre!

Fastigheten utgörs av ett välarronderat skogsskifte om ca 287 hektar, varav 232 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 32 118 m³sk samt hemskiftet med gårdscentrum och inägomark om ca 10 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Gårdens mangårdsbyggnad är ett vackert gammalt hus i timmer som i princip är i orört originalskick. När du kliver in genom dörren från verandan känns det som att tiden stått stilla. Här är det mesta så som det var när huset byggdes, breda golvtiljor, bröstpaneler, lister och vackra elledningar och kontakter.

I hallen finns plats för klädavhängning, en bred svängd trappa som leder upp till övervåningen samt ett stort förråd och kläder och pinaler.

Till vänster från hallen når man det stora köket som delvis moderniserades på 60-talet och sedan stått orört. I köket finns vedspis en gammal vattenho, en stor frysbox i 1960-talsutförande samt ett charmigt skafferi med ett spröjsat fönster ut mot hallen..

Från köket kommer ni in i ett sällskapsrum/kontor med kamin och fönster åt två väderstreck.

Vidare från kontoret nås salen med breda golvplankor och en kamin.

Via den vackra svängda trappan i hallen nås övervåningen med en övre hall, farmors stora sovrum samt ytterligare ett sovrum med kattvind.

Huset är uppfört på torpargrund och timmerstomme med delvis fiskfjällspanel på nedre delen av husets baksida och locklistpanel på resten av huset. Tak av tegelpannor. Husets elledningar är original från 1900-talet.

Lilla huset

Lilla huset är ursprungligen uppfört på torpargrund samt liten källare och tegelstomme med tak av plåt. Huset renoverades på 1960-talet och fick i samband med detta putsad fasad. Via farstukvisten kommer ni in i hallen och vidare till köket med vedspis.

Innanför köket finns en liten kammare med tvättställ.

Från köket nås också vardagsrummet.

På övervåningen finns en hall med garderober samt ett sovrum med snedtak, alkover och en kamin.

Badrummet på övervåningen är inrett med wc, handfat och badkar. Våtmatta och våttapet.

Huset blev sommarställe på 1970 och de senaste 20-25 åren har det stått tomt. Renoveringsbehov föreligger.

Kommunalt vatten och avlopp. Vattnet är fn avstängt. Enligt uppgift från säljarna bör vattenledningarna ses över.
Uppvärmning med elelement.

Ekonomibyggnader

På gården finns ett antal äldre ekonomibyggnader.

Den gamla ladugården som stoltserar med osedvanligt välbevarad inredning och bås sedan de sista mjölkkorna lämnade gården. Tegeltak och gäll över ladugården.

Verkstad i timmer

Jordkällare. Stor fin jordkällare med högt i tak, indragen el och ventilation.

Garage med plåttak.

Två härbren varav det äldsta är från 1600-talet och har trätak. Det lite nyare, större härbret med vita knutar har ett magasin på övervåningen.

Vedbod i timmer med plåttak.

Hölada i timmer

Nere vid landsvägen finns ett garage som i dagsläget nyttjas av en granne.

Uppe på skogsskiftet finns en sommarladugård.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 231,9 ha med ett virkesförråd om 32 118 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass S1 och S2. Medelboniteten uppskattas till 3,2, vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 661 m³sk. Gran är det dominerande trädslaget. Järpen 2:6 är en fastighet med välskött ungskog och stor andel gammal skog. Fastigheten har god tillgänglighet med en bra skogsbilväg som går genom stora delar av skiftet.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen finns 8,4 hektar inägomark på fastigheten. Marken brukas och sköts av en granne enligt ett muntligt avtal.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen finns ett område registrerat som naturvärdesobjekt. Tre bestånd om ca 18 ha har åsatts huggnings- och målklass S3/NO motsvarande 8 % av arealen. Volymen här uppgår till 1 780 m³sk.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Västjämtlands älgskötselområde. Jaktlaget hade förra året en tilldelning på älg om 4 vuxna och 5 kalvar. Jaktlaget jagar på ca 1 000 hektar. Det har inte bedrivits någon organiserad småviltsjakt inom jaktlaget.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Järpströmmen där det enligt uppgift finns rikligt med stor fisk, bla rejäla öringar.

Frikraft

Fastigheten har 54 andelar i frikraft via Föreningen Kvarnforsverken. Den årliga utdelningen beror på priset på elbörsen samt föreningens utdelning. 2018 fick Järpen 2:6 ca 70 000 kr från frikraften.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult tillhanda senast 2019-10-25. Antingen via post till LRF Konsult, Tina Olsson, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund eller mail till tina.olsson@lrfkonsult.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Vänligen kontakta någon av handläggarna för visning och nyckel till vägbom.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter