Lantligt boende

Drömboende i Dalarna

Utgångspris

5 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 28 okt, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,3 ha
Åkermark
43,0 ha
Betesmark
12,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Vatten
9,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GAGNEF BORGSHEDEN 1:11

Adress

Björntängsvägen 20 78543 Mockfjärd

Om fastigheten

Fantastisk möjlighet i hjärtat av Dalarna!

Vi erbjuder 3D visning på gården!

Ca 65 ha åker, bete och vatten omger en fantastiskt vacker gård. Här erbjuds ett kvalitetsboende tillsammans med stora möjligheter till näringsverksamhet. Stort modernt stall, fina ridvägar, bete, lösdrift samt närheten till Dalälven utmärker detta unika objekt som helt enkelt måste besökas!

Välkomna till Björntänger!

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Byggnader

Gården

En unik gård med precis allt, beläget på en egen udde precis vid Västerdalälven med utsikt över vatten, ängar skog och berg. Gården är pedantiskt skött och utstrålar den kärlek och omsorg som ägarna lagt ned under de 13 år de har bott här. Ett besök på gården är ett måste!

Totalt omfattar försäljningen ca 68 ha i ett skifte varav ca 9 ha utgörs av vatten i Västerdalälven.

Den kringbyggda gården består av bostadshus, gäststuga kallad Truttstugan, garage, härbre, förråd och växthus omgiven av en härlig trädgårdstomt med mängder av bärbuskar och fruktträd. Utsikten är hänförande med Västerdalälven slingrande ett stenkast nedanför gården med Kapplaberget som en fond i sydväst. En kort promenad leder till viken med bad och båtmöjlighet.

För interaktiv visning i bostadshuset kopiera denna länk och klistra in i er webläsare; https://my.matterport.com/show/?m=R3ybHqQc6S5

Bostadshus uppfört 2006-2009. Huset är ritat och byggt i samråd mellan ägare och arkitekt Åke Arnesson på Borohus Mockfjärd AB och genomgående har ett fokus varit det stora ljusinsläppet, På nedervåningen kök och vardagsrum i öppen planlösning med full takhöjd, ca 6 meter till nock samt ett arbetsrum, gästrum, stort badrum med duschkabin och tvättpelare samt stor hall. Trappan leder upp till ett stort sovloft om ca 34 m² och ett badrum med badkar. Köket är välutrustat med bland annat ett stort hörnkylskåp från Norcool. Tre fönster har placerats mellan köksbänk och överskåp vilket ger ett fantastiskt ljusinsläpp.

Interiören är smakfull och utförd i ljusa, vackra färgval. Vitbetsat furu, många stora, vackra spröjsade fönster, infällda spegeldörrar och en fullständigt fantastisk inglasad veranda med utsikt över Västerdalälve i två väderstreck.

Fakta
Boyta enligt fastighetsutdrag: 126 m² plus inglasad veranda om 6 m²
Stomme: regelkonstruktion
Grund: gjuten platta
Fönster:treglasfönster.
Vatten: 2005 egen borrad brunn, vattenprov bifogas
Avlopp: trekammarbrunn med infiltration
Fasad: stående rödmålad lockläktpanel, vita knutar och vindskivor
Uppvärmning: 2007 Jordvärmepump Nibe Fighter 1215-5, 400 meter, braskamin Andersen 8 installerad 2011
El: 2005, 16 A
Ventilation: mekanisk frånluft
Skorsten: Okulär besiktning 2016-12-05 utan erinran, se protokoll
Fiber: två ledningar är indragna med ett abonnemang till bostadshus
Inglasat uterum; 2010, isolerat golv, kanalplasttak

Gäststugan/Truttstugan om ca 35 m² hittades på en skulle i föräldrahemmet i Djura som ägarna flyttade, byggde upp och inredde. Troligen en gammal fäbodstuga runt 200 år gammal. Nu mycket bekvämt och smakfullt inrett som ett gästhus eller kanske ett tonårsboende. Inrymmer fullt utrustat kök med matplats, badrum med duschkabin samt ett sovrum och en hall. Uppvärmning direktverkande el. Vidbyggt varmgarage om 40 m² med bastu, portlider om 15 m².

Även härbret, ett gammalt sädesmagasin i två våningar om ca 40 m², räddades från att hamna i en bäckravin och byggdes upp på gården, används nu som förråd.

Hönshus/trädgårdsförråd/hundgård i mycket gott skick

Växthus

Områdesbeskrivning

Gagnefs kommun, med ca 10 000 invånare är vackert belägen mitt i Dalarna. Det är en mötesplats på många sätt. Här möts Öster- och Västerdalälven, men här möts också människor. Gagnefs kommuns attraktiva läge har bidragit till det faktum att Gagnef är en populär kommun att bosätta sig i. Nära till hela Dalarna och inte mer än tre timmar till Stockholm. Läget är dock inte allt Gagnef kan erbjuda. Här finns bra skolor, framåtanda bland företagen och en härlig gemenskap i byarna. (https://www.gagnef.se/kommun-och-politik/om-gagnefs-kommun/)

Gården ligger ca 2,5 km från Mockfjärds centrum som är den näst största tätorten i Gagnefs kommun. I Mockfjärd finns skola (klass 1-9), affär, pizzeria och restaurang.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Säljaren har ansökt om fastighetsreglering och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Försäljningen gäller gården i utkanten av Borgsheden och omkringliggande åkrar och betesmark, enligt karta markerat med rött. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Driftskostnader för bostadshus

Försäkringar: 3 253 kr + 8 120 kr (alla byggnader samt rörelsedelen
Vatten och avlopp: 2 500 kr
Sotning: 500 kr
Avfall: 2 300 kr
Fiber: 5 000 kr
Elförbrukning: 35 000 kWh, (totalt med stall och drift)
Nätavgift; 7 470 kr

Energideklaration

Energiklass D, 104 kWh/m² och år, se bilaga

Stall

Den fina stallbyggnaden uppfördes 2005 och inrymmer 8 boxar. Klistra in följande länk i din webläsare för en 360 gradersbild i stallet; https://my.matterport.com/show/?m=R3ybHqQc6S5
Inrymmer uppvärmd sadelkammare med toalett, uppvärmd sjukbox och foderrum. Brandvägg mellan stall och sadelkammare.

Gödselplatta om 25 m² under tak.

Grusad ridbana om 25 x 50 m med belysning
Fina rid och körvägar runt åkrar samt i angränsande skog.

Lösdrift

Plats för 15-20 hästar med ett stort vindskydd, ca 300 kvm, mycket praktiskt uppfört så att hästarna i de olika hagarna kan röra sig under skyddet samtidigt utan att komma varandra för nära. Klistra in följande länk i din webläsare för en 360 gradersbild i vindskyddet; https://my.matterport.com/show/?m=R3ybHqQc6S5

Bysamfälld badplats

Gagnef Borgsheden S:41 ägs av 16 fastigheter. Borgsheden 1:11 äger 28,972 %. Samfällighetens syfte är möjlighet att komma till badplatsen som används mycket sällan.

Fiskedamm

En liten fiskedamm anlades för bevattning av jordgubbsland och tjänar nu som vattentäkt för djuren på bete.

Ekonomibyggnad

Hölada samt två stora maskinhallar om totalt ca 420 kvm intill lösdriften i gott skick. Regelverk med stående rödfärgad panel och svart plåttak.

Inägomark

Åkern täckdikades 1997. Ledning för bevattning har grävts ned.

Säljaren har erhållit gårdsstöd enligt
Åkermark 40,03 ha
Betesmark och slåtteräng 11,81 ha

Fram till 2004 odlades potatis och en del grönsaker samt vall och spannmål till foder åt gårdens dikor och kalvar. Från 2005 har ägarna endast odlat vall och spannmål. Sedan 2017 lämnar några bönder sina nötdjur för bete på sommaren.

Platserna i stallet och lösdriften hyrs ut till olika hästägare. Det mesta av vallen skördas som hösilage och säljs till hästägare.

Arrende/nyttjanderätter

Inga arrenden eller nyttjanderätter belastar fastigheten.

Miljöstöd och åtaganden

Femårigt gårdsstöd med åtagande gäller till 2020.
Totalt erhållet gårdsstöd för 2018 på 51,84 ha om totalt 163 000 kr
Säljaren förbehåller sig rätten till gårdsstödet för den avtalade perioden.

En köpare kan erhålla stödrätterna från säljaren utan ersättning och ansvarar själv för ansökan om EU-bidrag från jordbruksverket.

Forn- och kulturlämningar

Området berörs av en registrerad Övrig kulturhistorisk lämning. RAÄ-nummer Gagnef 158:1
Lämningstyp: Fyndplats, Kategori: Boplatser och visten Övriga lämningstyper
Beskrivning: Fyndplats för ett avslag vit kvarts. Terräng: Plan sedimentmark ovan hög slänt mot skogsmark och älv. Åkerkant.

(Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Vägar

Andelar i skogsbilvägar kommer att avgå i lantmäteriförrättningen. Den väg som går från stora vägen till gården är enskild. Fastighetsägaren ansvarar för skötsel och plogning.

Jakt

Ingår i Mockfjärds VVO om 8 500 ha. Kontaktperson Rolf Nilsson. En jakträtt per påbörjad 20 ha jaktbar mark.

Fiske

Gagnef-Mockfjärds FVO Se hemsidan för fiskekort och övrig information; https://www.ifiske.se/fiske-mockfjard.htm

Personer kyrkobokförda i Gagnef eller Mockfjärds församlingar får köpa orts­kort. Även ortskortsinnehavarnas fa­miljemedlemmar såsom barn, måg eller svärdotter, även om dessa är bosatta på annan ort, äger rätt att lösa ortskort.

Kräftfiske: Endast innehavare av orts­kort får lösa kräftfiskekort. Upplåtelse enligt årsmötesbeslut.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har idag andel i ett stort antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda. Fastigheten har även del i två gemensamhetsanläggningar Gagnef Borgsheden GA:1, som förvaltas av Borgshedens samfällighetsförening och Gagnef Sälje GA:2,

Fastigheten belastas av tre ledningsrätter gällande vatten och avlopp, starkström och tele, och ett officialservitut gällande vattenskydd. Fastigheten har förmån i ett officialservitut gällande väg.

Vilka rättigheter, inskrivningar, skattetal, andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som berör området bestäms av förrättningslantmätaren.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Städning

Bostadsbyggnader överlämnas städade. Ekonomibyggnader och mark överlåtes utan städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Intäkter och utgifter i pågående näringsverksamhet 2018

Intäkter
Gårdsstöd/EU-bidrag: 163 000 kr
Stallhyra: 102 000 kr
Hö-ensilage: 190 000 kr
Spannmål: 114 000 kr
Övrigt: 25 000 kr
Summa: 594 000 kr

Kostnader
Utsäde: 25 000 kr
Handelsgödsel: 70 000 kr
Strö-spån: 15 000 kr
Omkostnader växtodling: 16 000 kr
Underhåll byggnader: 16 000 kr
Underhåll markanläggning: 15 000 kr
Underhåll inventarier: 54 000 kr
El: 33 000 kr (ingår i driftskostnader för hela gården)
Drivmedel: 54 000 kr
Försäkring: 18 000 kr
Summa: 300 000 kr

Försäljningssätt

Försäljningssätt

Utgångspris: 5 200 000 SEK

Försäljning av fastigheten sker via budgivning.

Som intressent lämnar du in ett anbud skriftligt eller muntligt (gärna mail) innan anbudsdagen. Efter anbudsdagen redovisas anbuden för säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud skall oss tillhanda senast 2019-10-28 kl 14:00.
OBS! Ange "Gagnef Borgsheden 1:11" som referens.

Mail: asa.eriksson@lrfkonsult.se
Telefon: 023-939 47
Adress: LRF Konsult, Åsa Eriksson, Box 811, 791 29 Falun.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse, dock ej tidigare än att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft och registrerats.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 570 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter