Lantbruk

Ellbo Gård

Utgångspris

66 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 16 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
123,6 ha
Tomtområde
123,6 ha
Boyta
200 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KÄVLINGE HÖG 1:4, 2:9, 9:3, 9:6, 9:7, 9:8, 9:15, 15:12 samt Kävlinge 37:6

Adress

Ellbovägen 50 24493 Kävlinge

Om fastigheten

Med ståtligt intryck och hänförande utsikt är det många som fångats av den vackra gården med dess öppna läge på den Skånska slätten. Ellbo Gård som är en mycket tilltalande och rationell lantbruksfastighet och som omfattar totalt ca 123 ha varav ca 117 ha högklassig åkermark med god arrondering och ett mycket väl underhållet byggnadsbestånd. Gården är belägen på en av de platser där vi har landets bästa åkermark och därför är arealen huvudsakligen av klass 10. Gedigen mangårdsbyggnad med ca 200 kvm i entréplan, smakfullt renoverad vid senaste sekelskiftet. Vacker stallbyggnad med 5 rejäla och högklassiska hästboxar, två lägenheter samt dubbelgarage. Isolerad hallbyggnad i betongelement samt förrådsbyggnad med lägenhet.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Gedigen och tilltalande mangårdsbyggnad med parkliknande trädgård i söderläge. mangårdsbyggnaden har en byggnadsarea om ca 235 kvm med taxerad boarea om 200 kvm som genomgripande och smakfullt renoverades i slutet av 1990-talet och början på 2000-talet.

Gårdsbyggnad med lägenheter

Putsad och vitkalkad gårdsbyggnad om totalt ca 300 kvm. Byggnaden inrymmer två lägenheter, dubbelgarage samt häststall med 5 rymliga boxar,

Log- och magasinsbyggnad

Log- och magasinsbyggnad med byggnadsarea om ca 760 kvm, sammanbyggd med maskinhall. Byggnaden innehåller modern och tilltalande lägenhet om ca 70 kvm, garage, förrådsutrymmen samt magasin.

Maskinhall

Gedigen och isolerad maskinhall uppförd 2005 av isolerade betongelement i sandwichkonstruktion på betongplatta, byggnadsarea ca 935 kvm.

Garagebyggnad

Friliggande garagebyggnad med 4 garageplatser

Åkermark

Mycket god åkermark med fin arrondering om totalt ca 117,3 ha i anslutning till gårdscentrum. Huvudsakligen jordklass 10, lättbrukat med obefintlig kupering samt lättillgängligt från befintligt vägnät.

Övriga marktyper

Utöver åkermarken finns mindre areal, ca 7 ha, i anslutning till Kävlingeån. Marken består huvudsakligen av betesmark med viss träd- och buskvegitation.

Arrende/nyttjanderätter

Fastighetens åkermark är utarrenderad med 5-årigt arrendeavtal som löper fram till 2024-03-13. Vare sig byggnader eller jakt ingår i arrendet.

Övrigt

Köparen av fastigheten informeras härmed att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning av fastigheten, som företrädesvis kommer att genomföras under augusti månad, sker efter överenskommelse med fastighetsmäklaren. Dock kan markarealen tillhörande fastigheten beses på egen hand med hänsyn tagen till angränsande fastighetsägare och växande gröda.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 265 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss