Skogsfastighet

Enskilt belägen skogsfastighet om ca 31 ha!

Högstbjudande

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 24 jun

Visning

  • tis 18 jun, kl 17:00 - 18:00

    Läs villkor

    Intresseanmälan för visning av byggnaderna krävs. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,2 ha
Skogsmark
25,6 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Inägomark
1,6 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Myr/kärr/mosse
2,6 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
5 814 m3sk
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

YDRE SKEPPEHULT 1:4

Adress

Skeppehult 1 59873 Gullringen

Om fastigheten

Skeppehult ligger vackert i trakterna utanför Ydrefors. Skogsmark i ett skifte med skog i de trevliga åldrarna 45-105 år. Bostadsbyggnad och ekonomibyggnader omgärdade av vackra beteshagar med stenrösen och stenmurar. Det finns att göra i skogen. Både gallringar och slutavverkningar. Passar utmärkt för den som drömmer om att köpa sin första fastighet eller som en fin tillskottsmark till befintligt innehav. Välkomna!

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Bostadshuset ligger intill gammal beteshage med rösen och stenmurar. Trädgården har delvis vuxit igen men visst ser man potentialen. En del av de gamla träden finns kvar. Huset är byggt 1918 på torpargrund i huggen sten och har även en källardel med ingång på södra gaveln. Stomme i trä och brädklädd fasad. Taket är omlagt med plåt på senare tid. 1+1-glasfönster. Murad skorsten. Uppvärmning via eldstäder i form av öppna rörspisar och vedspis i köket. (dessa måste kontrolleras av sotarmästare före användning) Vatten finns via grävd brunn i trädgården mellan huset och magasinet. Den har dock inte varit i bruk på länge och är i behov av kontroll. om avlopp finns så går det troligen till stenkista. Inget WC-avlopp. Utedass finns vid ladugårdens norra gavel. Takhöjden inne i huset är mycket god. Det är mycket att göra med renoveringar men det kan bli riktigt trevligt.

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN:

Ingång via veranda under tak till HALL med ingångar till kök och vardagsrum. Trappa till övervåning. VARDAGSRUM med öppen rörspis, träpanel och ljus tapet på vägg. Ingång till SOVRUM 1 som har öppen rörspis och träpanel och ljus tapet på väggen. Vidare ut till KÖKET. Köket har målad träpanel på väggen. Vedspis samt en äldre elspis. " Walk In" SKAFFERI med gott om plats. Påbörjat med uppsatt vägg i en hörnan. Troligen tänkt för tvätt. Utgång till hallen och vidare upp till övervåningen.

PLANLÖSNING ÖVERVÅNING

Trappa leder till ALLRUMMET på övervåningen. Trägolv och panelade väggar. Ingångar till två st. kattvindar med gott om utrymme till förvaring. Ingång till SOVRUM 2 som har trägolv och ljusa väggar. Öppen rörspis samt platsbyggd loftsäng.

Ladugården

Ladugården är uppförd i trä omkr. 1917. Taket är omlagt med plåt på senare tid. Traditionsenlig indelning med stall, loge och skulle.

Magasin

Magasinbyggnad med vedförråd på ena gaveln. Förrådsrum och magasin på övervåning.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättade i april 2019 av Magnus Christiansson LRF Konsult.

Virkesförrådet har bedömts till ca 5814³sk på 25,6 hektar skogsmark, lika med 227 m³sk/ha. Ca 4000 m³sk har fått huggningsklass S1 eller S2. Större delen är Tallskog, 81 % tall, 17% gran samt 2 % löv . Åldersklasserna 65-105 år dominerar. Boniteten bedöms till 5,8 m³sk per ha. Tillväxten för närmaste året beräknas till 113 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten står fri för köparen på tillträdesdagen.

Arrende/nyttjanderätter

Inägomarken är utarrenderad muntligen till den 20 mars 2020

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade forn-/kulturlämningar på fastigheten. Den ena är söder om bostadshuset och är en Lägenhetsbebyggelse bestående av husgrund med spismursrest av gråsten. Den andra är registrerad som sentida torpställe . Här ska enligt hembygdsförening i Svinhult, den s.k. Predikar-Lena, bott under åren 1833-1853.

Lös egendom

Köparen ska vara medveten om att all lös egendom som finns på fastigheten ingår i köpet

Friskrivningskalausul byggnad

Då ägaren inte vistats på fastigheten samt att bostadsbyggnaden är i sämre skick, ska köparen av fastigheten vara medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Ydre kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson och 5 700 kr för juridisk person.

Områdesbeskrivning

HÄLLEFORS

Bygden hette Hällefors ända fram tills järnvägen kom 1924. Huset Hällefors är ett av de äldsta i Ydrefors.
År 1558 är namnet daterat Helwitte, blev sedan en period Helvete och år 1662 kom namnet Hällefors. 1734 kom tingsförbud mot att använda namnet Helvete.
Medan namnet Helvete var i bruk långt efter tingsförbudet, vandrade en skvallerkäring, kallad Bullera, omkring i bygden för att berätta nyheter, varvid hon berättade:

”I Helvete där koka de, och där steka de med flit
de väntar både präst och klockare dit.”

Det fanns mest bara skog här En sägen berättar att en gång när postdiligensen kom från Svinhult fanns det två rövare vid namn Roback och Vargen som rånade den, därav namnet Helvete
Huset är troligen från 1750 och är ombyggt i många omgångar.
Det har varit en dubbelgård från början.
Ladugårdarna har legat på var sin sida om vägen mot Stationshuset.
Det var rätta vägen mellan Svinhult och Ydrefors innan den nuvarande vägen byggdes år 1934

Den första affären kom hit 1920 och var öppen 2 dagar i veckan.
Här också varit telefonväxel.

I ekonomibyggnaden har det funnits en skomakarverkstad. Även ett garveri ner mot ån.
Det första gatlyset i Ydrefors drevs med batteri som satt på baksidan av fårhuset

Nu drivs det fårskötsel i liten skala för att hålla landskapet öppet.
Gården som ligger längre fram byggdes omkring 1905. Lantbruket bedrevs där till omkring mitten av 1980-talet.

Predikar-Lena
En gång när hon var här i Hällefors och predikade, kom några utsända för att gripa henne, men hon gömdes i en källare under köksgolvet. Källaren finns fortfarande kvar. Hon fick senare sin fristad i Skeppehult. Ett minnesmärke finns där hon hade sin enkla boning. Också en minnessten är uppsatt vid Svinhults kyrka.

Skolan
1938 framfördes förslag om att uppföra ett skolhus i Ydrefors och där inrätta folkskola av B3-form, gemensam för Tidersrum och angränsande delar av Svinhult och Södra Vi.

Byggnationen genomfördes dock ej, utan lokaler hyrdes för ändamålet i Ydrefors samhälle. Sannolikt inleddes verksamheten där höstterminen 1938 i Ydrefors missionshus. 1944 får Ydrefors skola B2-form med 20 veckors lästid under höstterminen och 19 veckor under vårterminen. Även en småskola förlades till Filadelfia 1944.

De förhyrda lokalerna fungerade emellertid inte tillfredsställande, varför man år 1946 åter aktualiserade tankarna på att uppföra ett skolhus i Ydrefors. 1948 införs 7-årig skolgång i socknens skolor. Den förestående kommunreformen hindrade dock reella förhandlingar med grannsocknarna och Ydrefors samhälle hade för övrigt begärt att få tillhöra Ydre kommun. Först 1952 togs frågan upp om skolhusbygge i Ydrefors åter upp och då av skolstyrelsen i V. Kinda kommun. Den byggdes 1955 och togs i bruk den 1 oktober detta år. Skolan lades ner 1969 och var en tid därefter lägerskola.
Skolbyggnaden köptes upp av Kinda Idrottscenter i slutet av 80-talet för lägerverksamhet under några år.
Numer ägs byggnaden av Ananda Marga som bedriver utbildning där.
(Källa: www.ydrefors.se)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter