Lantbruk

Enskilt läge, 25 km från Växjö.

Försäljningssätt

Bud senast mån 21 okt, kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
44,2 ha
Tomtområde
44,2 ha
Virkesförråd
2 300 m3sk
Boyta
168 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ALVESTA ÄLMESÅS 1:3, 1:4

Adress

Norregård 1 34263 Moheda

Om fastigheten

Enskilt läge, 25 km från Växjö. Bostad och
ekonomibyggnader. Totalt ca 46 ha, varav ca 40 ha
skogsmark, ca 4 ha jordbruksmark. Totalt ca 2 300 m3sk.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

Ladugård, Sädesmagasin.

Bostadsbyggnad

Bottenvåning: hall, toalett, kök, tvrum med kakelugn, storarummet delat i två rum. Ovanvåning: hall, tre sovrum, badrum. Bergvärmepump ca 10 år gammalt.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/Försäljningsätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-10-21. Märk budet med Älmesås.
Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Inägomark

Inägomarken är fri för ny köparen från och med 20200101.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från och med 20200701.

Stödrätter

Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av ATA Timber, Anders Henriksson 2016-07-04. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 40,3 ha produktiv skogsmark. Efter planens upprättande har enligt uppgifter från ägarna ca 570 m3sk avverkats.
Medräknat tre års tillväxt (2017-2019), blir aktuellt virkesförråd ca 2 300 m3sk, motsvarande 57 m3sk per ha.
Boniteten är uppskattad till 7,7 m3sk per ha.
Fastigheten domineras av röjning och gallringsskog,
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Vägbeskrivning

Beläget ca 25 km nordväst om Växjö. Kör från Växjö mot Lammhult (V.30), vid skylt Musteryd sväng vänster kör vidare sväng höger in på grusväg och håll höger tills ni kommer fram till bostaden.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter