Lantbruk

Ett skifte om 226 ha i Vilhelmina.

Högstbjudande

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 9 aug, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
226,3 ha
Skogsmark
191,8 ha
Skogsimpediment
32,9 ha
Övrigmark
1,6 ha
Virkesförråd
19 818 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VILHELMINA BAKSJÖNÄS 1:170

Adress

Granberget 912 90 Vilhelmina

Om fastigheten

Skogsfastighet om 226 ha nära Vilhelmina tätort i ett skifte. Fastigheten har ett bra vägnät vilket underlättar drivning och skogsskötsel.

– Ca 192 ha produktiv skogsmark.
– Totalt ca 19 800 m³sk.
– 2 950 m³sk G1-skog.
– 13 000 m³sk S1-, & S2-skog.
– Bonitet 3,9 m³sk/ha/år.
– Inga bostadsbyggnader.
– Ingår i Krontjärns Jaktlag.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastighet i ett större skifte om totalt 226 ha beläget ca 6 km från Vilhelmina tätort. Totalt ca 19 800 m³sk. Ett bra vägnät som underlättar brukandet.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2013-09 av Pär-Anders Bergqvist, Norrskog. Bergqvist har löpande ajourhållet planen med utförda åtgärder samt räknat upp den till 2018-09. Enligt planen omfattar den produktiva skogsmarken ca 192 ha och ett uppskattat totalt virkesförråd om totalt ca 19 800 m³sk. Varav ca 2 000 m³sk R-skog, 2 900 m³sk G1-skog, 2 800 m³sk S1-skog samt 10 100 m³sk S2-skog. Trädslagen fördelar sig på ca 30 % Tall, 70 % Gran samt 10 % Löv.

Enligt skogsbruksplanen är medelvolymen 103 m³sk/ha och boniteten uppgår till 3,9 m³sk/ha/år.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i Krontjärns Jaktlag. Jakten är tillgänglig från och med 2019-07-01.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa SeSverige.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Vilhelmina  kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter