Lantbruk

Exklusiv skogsfastighet

Högstbjudande

15 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 26 sep, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
590,5 ha
Övrigmark
11,2 ha
Skogsmark
465,9 ha
Skogsimpediment
113,3 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
49 976 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ EDSELE-ÅS 5:4

Om fastigheten

Stor talldominerad skogsfastighet på 590 ha i ett välarronderat skifte. Virkesförråd 50 000 m³sk med övervägande medelålders skog. Hög löpande tillväxt. Mycket välskött skogsfastighet.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Edsele-Ås ca 5 mil nordväst om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskarta.

Inledning

Inledning
Fastigheten Edsele-Ås 5:4 är en skogsfastighet belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 466 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 50 000 m³sk.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Planen har räknats upp med två års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 466 ha med ett virkesförråd om 50 000 m³sk.

​Skogstillstånd
Fastigheten är brukad enligt åtgärdsförslag i tidigare skogsbruksplan och är mycket välskött.
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 53 % av virkesförrådet.
Ungefär 5 %, (22 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 3 900 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 27 %, (127 ha).

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Boniteterna är relativt goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 150 till ca 350 m.​

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 2 400 m³sk under planperioden, men möjlig avverkningsnivå är högre. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av all slutavverkningsbar skog.

Naturvärden
Det finns en nyckelbiotop registrerad hos SKS på fastigheten. Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.
Minst 5% av den produktiva skogsmarksarealen skall ochså bevaras lövdominerad enligt certifieringskraven. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "framtida lövdominans".​

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Vägar

Fastigheten ingår i Ås-Utanede vägsamfällighet. Utdebitering sker vid behov.

Jakt

Fastigheten ingår i Två Älvar älgskötselområde på 43 013 ha. Fastigheten ingår i sin tur i Ås jaktlag som är ett licensområde på ca 2 600 ha. Jakträtten är upplåten till jaktlaget. En ny ägare kan bli medlem jaktlaget. I jakträtten ingår också småvilt. Jaktledare Fredrik Gunnarsson telefon 073-380 20 16.

Byggnader på ofri grund

På fastigheten finns det två mindre stugor på ofri grund. Stugorna ingår ej i köpet. Arrendet skall längst gälla under arrendetagarnas återstående livstid.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 745 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter