Lantbruk

Fäbodstuga med 13 ha skog och jakträtt mellan Idre och Särna

Utgångspris

450 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 okt, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,1 ha
Skogsmark
8,7 ha
Skogsimpediment
3,4 ha
Inägomark
0,7 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
930 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN HEDEN 60:6

Adress

Rörmyrvallen 7 79090 Särna

Om fastigheten

Här kan du bo medans du jagar både älg och småvilt på de stora arealerna direkt utanför stugknuten. Eller varför inte ta en dagstur till Idres fjällvärld och skidanläggningar ca 3 mil efter väg 70/311. Enkel fäbodstuga i Rörmyrvallen med ett rum och kök. Öppen spis i allrummet och kokspis i köket. Jakträtt i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha. Del i Särna-Idre Besparingsskog som bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt småviltsjakt på besparingens marker om 50 000 ha. Skogen har ett uppskattad virkesförråd om ca 930 m³sk som lämpar sig till både virkesuttag och vedhuggning.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Visning

Visning sker i samråd med säljare. Ring för bokning.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheterna samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2019-09 av DSK Skog. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt 13,1 ha, varav 8,7 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 930 m³sk, varav en del uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 2,6 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på skiftet enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Fäbodstuga

Enkel fäbodstuga med torpargrund, plåttak och 2-glasfönster.
-Hall med kök och vedeldad kokspis.
-Allrum med murad öppen spis. Myrstocken måste ses över innan eldning. Synliga takåsar.

Lada och vedbod

Lada med stall i i sämre skick. Plåttak.
Uthus/vedbod med plåttak.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha som ingår i Särna-Idre älgskötselområde. Kontaktperson för VVO: Weine Daniels, weine@daniels.se.

Fastigheten har även andel i Särna-Idre besparingsskog som ger rätt till jakt på besparingens marker om 50 000 ha. Info: http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre

Fiske

Fastigheten ligger inom Särna-Idre fiskevårdsområde. Info: http://www.sarnaidrefvo.se/

Städning

Säljare kommer inte utföra någon ytterligare städning av byggnader. Lösöret som är kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter