Lantbruk

Fin skogsfastighet med mysig skogskoja

Försäljningssätt

Anbud senast ons 25 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
295,6 ha
Skogsmark
175,1 ha
Myr/kärr/mosse
119,1 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,8 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
13 656 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÄLVSBYN ÖVRE BRÄNNTRÄSK 1:2

Om fastigheten

Ta den tydliga stigen från landsvägen i 1,5 km till den vackert belägna Dammkojan, fiska öring i Övre Pansikån och njut av stillheten och lugnet. Denna häftiga fastigheten är på 295 hektar varav 175 hektar är skogsmark som håller 13 600 m3sk virke där 5600 m3sk är över 100 år. Fastigheten är med i Övre Brännträsk Viltvårdsområde. Ett kanontillfälle att investera i Jakt, Fiske och Skogsbruk.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Dammkojan

En rejäl stig eller om man så vill, en mycket enkel traktorväg går i ca: 1,5 km från från landsvägen fram till Dammkojan vid Övre Pansikån. Perfekt stuga för övernattning och vila vid fiskestunderna i Övre Pansikån eller vid jakt, bärplockning, skogsarbete och för stunderna då man bara vill njuta av total tystnad i vacker skogsmiljö.

Hus i Övre Brännträsk

Äldre hus i beläget i byn Övre Brännträsk, med tillhörande åkermark i anslutning till huset. Perfekt att bo i vid besök på fastigheten, huset saknar el, vatten och avlopp, det finns en grävd brunn på gården.

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Jakt

Älgjakten är inte upplåten utan medföljer fastigheten. Fastigheten är med i Övre brännträsk viltvårdsområde.

Fiske

Fiske med bland annat Öring i Övre Pansikån som slingrar sig i 1,5 km genom fastigheten

Forn- och kulturlämningar

Den enda kulturlämning som är registrerad på marken är en tjärdal som ligger nära vägen på det som i skogsbruksplanen kallas avdelning 20. Men det finns även rester från en dambygnation i Övre Pansikån intill stugan som heter damkojan.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten

Övriga marktyper

Samfälligheter. Fastigheten är delägare med 25% i flera samfälligheter S:1 och S:5 innehåller en del skogsmark.

På S:1 finns en skogsbruksplan uprättad 2017 av Åke Wallin efter det så har avverkning och gallring gjorts och S:1 beräknas nu hålla 2400 m3sk virke, detta är endast beräkningar utifrån plan samt avverkade och gallrade områden inget fältbesök har gjorts.

På S:5 finns ingen skogsbruksplan en automatisk analys av laserdata och flygbilder gjord av Foranfabriken visar på ett virkesinnehåll om ca: 3200 m3sk, inget fältbesök är gjort

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter