Skogsfastighet

Framtidsskog

Högsta bud

1 800 000 kr

Högstbjudande: 2 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,0 ha
Skogsmark
22,0 ha
Åkermark
4,0 ha
Betesmark
1,0 ha
Virkesförråd
2 235 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VARBERG FÖNHULT 2:2

Adress

Fönhult 13 51992 Kungsäter

Om fastigheten

Skog med tillväxtpotential. Tjugo hektar gallringsskog med möjlighet att bestämma över framtiden. Hälften barr (Gran) och hälften löv (Björk) . Virkesinnehåll om 2235 m³sk. Jakten är fri för köparen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

På fastigheten finns en gammal bostadsbyggnad utan värde. Ett riktigt renoveringsobjekt.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Olle Linder Skogstjänster inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 22,7 ha med ett virkesförråd om totalt 2235 m³sk Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Jakträtt ej upplåten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter