Lantbruk

Gård i Gunnarskog

Försäljningssätt

Offentlig auktion senast mån 2 sep, kl 10:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,5 ha
Skogsmark
37,1 ha
Skogsimpediment
9,5 ha
Åkermark
15,4 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
1,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Vatten
0,6 ha
Virkesförråd
6 673 m3sk
Boyta
125 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Arvika Treskog 2:128

Adress

Lyckebo 67035 Gunnarskog

Om fastigheten

Skog- och lantbruksfastighet om totalt 64 hektar med gårdscentrum i enskilt och vackert läge med närhet till Aborrsjön. Arealen är fördelad på 37 ha produktiv skogsmark och drygt 15 ha inägomark. Femhundra meter strandlinje i sjön ”Lill-Treen” vid Fredros. Ingår i ”Tenhöjdens viltvårdsområde”. Gårdens byggnadsbestånd har renoveringsbehov. Fastigheten säljes genom offentlig auktion den 2:e september.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Rymligt och i grunden charmigt bostadshus med många rum men som stått obebott i många år vilket föranleder större renoveringsbehov. Nedervåning med hall där bostadens toalett med tvätt och duschutrymme ligger i anslutning. Här finns trappan till övervåningen och genomgång till kök samt finrummet. Köket har gammal stil och utrustning med bl.a en vedspis (funktion okänd) och stort skafferi, här finns även en köksingång med trappa ned till källaren. Nedervåningen rymmer även tv-rum samt två mindre rum som använts som sovrum.
Övervåning där 1/3 del är oinredd råvind. Vidare finns ett större sovrum samt två mindre sovrum inredda i fd. kattvindar. Hall med öppen spis (funktion okänd) samt ytterligare ett förrådsutrymme.
Under ca 1/3 del av byggnaden finns källarvåning som används till pannrum och ved/oljeförråd.

Ladugård/Loge

Äldre ekonomibyggnad i vinkel med en murad fähusdel samt loge uppförd i trä, allt under ett plåttak.

Garage/Förråd

Byggnad uppförd i trä under plåttak.
Byggnaden ej med i fastighetstaxeringen och saknar således taxeringsvärde.

Uthuslänga Fredros

Vid fastighetens södra markområde "Fredros" finns en större uthuslänga. Murad ladugårdsdel som inretts med boxplatser för häst samt en timrad logdel. Byggnaden är i relativt gott skick men har ett tegeltak som är i behov av renovering. Byggnaden ej med i fastighetstaxeringen och saknar således taxeringsvärde.

Byggnadssätt

Fastighetens byggnader har genomgående ett renoveringsbehov.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2016 som inför försäljningen räknats fram till och med 2018 års tillväxt.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 37,1 ha med ett totalt virkesförråd om 6 673 m³sk varav 3 475 m³sk är S1 och S2, ingen skog i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är 6,5 m³sk/ha och årlig tillväxt 222 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 180 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning med övervikt gran 73% och vidare 23% löv och 4%tall. Jämn åldersklassfördelning med skog i alla åldersklasser men med en topp i åldrar runt 60-70 år. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2027) är totalt 1 870 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 204 m³sk samt gallring 666 m³sk.

Skogsvård

Fastigheten har under senare tid brukats extensivt och de åtgärder som i skogsbruksplanen föreslås vara mest angelägna är 3 hektar ungskogsröjning samt 3 ha underröjning i kommande gallringsskog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom Arvika kommun distrikt Gunnarskog. Detta betyder att privatperson som ej varit mantalsskriven inom Glesbygdsområde i Arvika kommun det senaste året behöver söka förvärvstillstånd där kostnaden för närvarande är 3 700 kr. För juridisk person gäller särskilda regler. Se gärna bilagda informationsblad "Vem behöver jordförvärvstillstånd".

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen omfattar inägomarken totalt 15,4 hektar. Av dessa är huvuddelen belägna i fastighetens södra del i området Fredros. Ett litet skifte om ca 0,5 ha ligger i anslutning till gårdscentrumet och skapar där en trevlig glänta i skogen. Marken har under senare år inte varit i hävd och har i vissa området slyuppslag.

Jakt

Fastighetens två markområden i norr ingår i "Tenhöjdens viltvårdsområde" medans markområdet i söder, vid Fredros, inte ingår i något viltvårdsområde. Samtliga tre områden ligger inom "Norra Gunnarskogs ÄlgSkötselOmråde".

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt finns registrerade på fastigheten. Dock finns några sumpskogar utmärkta. (Källa Skogsstyrelsen).

Skattetal

Öre, penningar - 12:3 767/1008

Forn- och kulturlämningar

Finns registrerade forn och kulturlämningar på markerna. Inom avdelning 27 finns en torplämning, inom avdelning 33 en fångstgrop för varg samt intill sjön vid avdelning 41 och 42 finns en gammal boplats.
(Källa Riksantikvarieämbetet).

Vid alla avverkningsingrepp lämnas och skyddas kulturlämningar som ofta utgörs av gamla stigar, odlingsrösen, torpruiner, kolbottnar mm.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.
För visning av fastighetens byggnader kontakta ansvarig Fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 630 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter