Lantligt boende

Gård i Stora Rocklunda

Högstbjudande

4 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 19 sep, kl 13:00

Visning

  • sön 8 sep, kl 13:00 - 14:00

  • tor 12 sep, kl 16:30 - 17:30

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,0 ha
Skogsmark
2,1 ha
Åkermark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
1,2 ha
Betesmark
1,6 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
500 m3sk
Boyta
240 kvm
Antal rum
8 st

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Köping Stora Rocklunda 3:2

Om fastigheten

Vackert belägen mindre lantbruksfastighet med pendlingsavstånd till Köping, Västerås och Eskilstuna.

Gårdscentra består av mangårdsbyggnad, gårdshus, en äldre ladugård och en maskinhall. På västra delen av fastigheten finns även ett torp av enklare standard.

Mangårdsbyggnaden har både själ och charm med karaktäristika drag så som vackra trägolv och spegeldörrar. Bostaden är rymlig med 8 rum och 2 kök. Här finns plats för både små och stora. Mangårdsbyggnaden har en behagfull utsikt över åkerlandskapet och på balkongen kan man njuta av kvällssolen.

Gårdshuset har inte använts på flera år och behöver renoveras. Gårdshuset har alla möjligheter att renoveras till en unik gäststuga eller hobbyutrymme för familjemedlemmar. Väl tilltagen trädgård med flera äppelträd och utrymme för den med spring i benen.

Ladugården och maskinhallen erbjuder utrymme för både den med djurintresse och för den med intresse som mer rör kraften under motorhuven. I anslutning till gårdcentrat finns natursköna beteshagar i småbrutet landskap med så väl inägor som skogsdungar. För den med driv finns här stora möjligheter för självhushållning. Fastigheten består av 2 ha skogsmark, 2 ha åker och 1,6 ha betesmark.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

2-plansbyggnad från början av 1900-talet med 8 rum, 2 kök och vind. Byggnadsarea om 8 * 13 m samt sidobyggnad med trapp ner till källare. Stengrund under halva huset, resterande del består av källare. Trästomme med fasad av rödfärgad lockläktspanel. 2 murade skorstenar, 2-kupigt tegeltak till största del, plåttak på utbyggnad, 3-glasfönster med spröjs utom i kök där det är 2-glasfönster. Bergvärme. Grävd brunn, gemensam med nuvarande ägare men separata pumputrustningar. Godkänt avlopp, äldre brunn, okänt antal kammare, med en ca 15 år gammal infiltration.

Vattenprov och radonmätning ej gjorda, skorstenar är inte provtryckta.

Larm finns. Inget bredband.

Planlösning Nedre plan:
Stor hall med golvvärme, badrum med wc och utrymme att installera en dusch, sovrum, finrum med vackert fiskbensmönstrat parkettgolv och kakelugn (ej provtryckt). Kök från 90-talet med normalstandard, vardagsrum med 2 inbyggda garderober och kontor med en inbyggd garderob. Tvättrum med handfat och förvaring.

Övre plan:
Hall med 2 inbyggda garderober och balkong, 3 sovrum med tillhörande kattvindar, allrum med trägolv och bra ljusinsläpp, gamla köket med vedspis och förråd.

Källaren.
Tvättstuga, duschutrymme, förråd. Elen i källaren har nyligen blivit åtgärdad.

Gårdshus

1 ½-planshus med förrådsutrymmen. Byggnadsarea om 6 * 14 m enligt mätning. Träregelstomme med liggande rödmålad träfasad uppförd på stengrund, fönster med spröjs, 2-kupigt tegeltak och murad skorsten som ej är provtryckt. Ytterbelysning.

Torp

På fastigheten finns ett torp med byggnadsarea om 4,5 * 7,4 m. Knuttimrad, delvis murad grund, 2-kupigt tegeltak. På 1960-talet plockades byggnaden ner och flyttades till dess befintliga läge. Okänt byggår.

Enkel standard invändigt. Öppen planlösning med köksdel på östra sidan. Vatten och avlopp finns ej, el är indraget och vedeldad kamin finns i allrumsdelen. Plastmatta, tapet på väggar och målade spånplattor i tak. Golvet runt diskhon är fuktskadat då avloppsvattnet spolats ut i trossbottnen då rören gått isär.

I dagsläget finns det inget eget elabonnemang till torpet utan el tas från stora huset och undermätaren sitter på tomten. Elen är nyligen åtgärdad.

Förrådsbyggnad av enklare slag. Byggnadsarea om 2,7 * 3,9 m. Mulltoa.

Ekonomibyggnader

Maskinhall/Verkstad
Byggnadsarea om 13 * 19 m enligt mätning. Murad stomme med lecablock, utvändigt vitputsad, plåttak och vikport.

G:a Ladugården med loge och höskulle
Byggnadsarea om 11 * 37 m enligt mätning. Delvis liggande timmerstomme, i övrigt träregelstomme med stående träfasad, plåttak, körbro av stenblock till höskullen.

G:a smedjan
Uthus med byggnadsarea om 5 * 6 m enligt mätning på karta.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2017 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive växtsäsongen 2018.
Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 2,2 ha med ett virkesförråd om 500 m³sk.
Medelbonitet på 7,7 m³sk per ha. Högt medeltal 219 m³sk per ha.
Trädslagsblandning 40 % tall, 42 % gran och 18 % björk. Skogen bedöms att vara i åldrarna mellan 50-70 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda.
På fastigheten är avdelning 2, 1 ha, föreslagen som NS-områden (naturvård skötsel).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

2 ha åkerteg och 1,6 ha betesmark. Åkermark som kan odlas för självhushållning och betesmark lämpliga till djurhagar.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Väster om vägen som går genom gårdsplan finns en plats med tradition i form av en fördjupning i flyttblock och söder om gårdshuset en hägnad i form av en stenmur. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Fastighetsbildning

Fastigheten är under lantmäteriförrättning där åker- och skogsmark har avyttrats från stamfastigheten. Därav kan inte exakt gräns och arealstorlek anges. Fastighetsutdraget är inte uppdaterat och arealen kan komma att justeras något mot i detta PM redovisade arealuppgifter.

Inteckningar

Summa inteckningar: 238 000 SEK, 3 st datapantbrev.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Köping är en tätort och centralort i Köpings kommun. Orten ligger ca 15 min om fastigheten. Den pedagogiska verksamheten för barn och ungdomar omfattar förskolor, grundskolor, särskola samt fritidshem och fritidsgårdar. På orten finns matbutiker, sjukhus, bensinstationer, systembolag, restauranger, biograf och bibliotek.

Köpings kommun har mycket att erbjuda när det gäller friluftsliv, idrott och kultur.

På cykel och med en utflyktskarta kan du uppleva kommunens vackra och omväxlande natur- och kulturlandskap. Det finns två större cykelleder i kommunen. För den som vill paddla kanot finns Hedströmmen och Gunnilboån som erbjuder trevliga naturupplevelser.

Två kända vandringsleder finns i närheten. Bruksleden med sina 27 etapper tar dig genom så väl skog som små brukssamhällen med intressant historia. Vid Munktorps kyrka börjar Romboleden. Följ historiens fotspår och vandra en av Europas längsta pilgrimsleder. I kommunen finns det åtta naturreservat som är värda ett besök. I Venabäcken kan du se de unika flodpärlsmusslorna och vid Näs kan du ta dig igenom klippskrevan ”Trånggatan”.

För den golfintresserade finns Köpings Golfklubb och för den som hellre vill springa finns motionsspåren i Karlbergsskogen, Johannisdalsskogen, Skoftesta och Vargheden. Är fiske av intresse kan man i kommunen fiska från gös, öring, och abborre till ädelfiske.

För den kulturintresserade arrangerar Köping en kulturnatt. Staden bjuder då på uppträdanden, dans, teater och barnaktiviteter. För den som vill blicka tillbaka i historien finns tusentals lämningar att besöka. Då bosättningar skedde tidigt vid Mälardalens havsvik är trakten rik på fornminnen. Det finns lämningar som t ex hällristningar, fornborgar och gravfält.

För den hästintresserade ligger Strömsholm bara 20 min sydost om fastigheten. Strömsholm är ett känt hippologiskt centrum. Här finns Regiondjursjukhuset Strömsholm och Hästsportens folkhögskola. Vid stallbacken ligger Knytpunkten, som är ett besökscenter med hörsal, utställningutrymme, café och turistinformation. Centret är en del av Ekomuseum Bergslagen. Här finns även Ridskolan Strömsholm, som fram till 1968 var arméns skola för utbildning i ridning och körning, och ridskolan är Svenska Ridsportförbundets utbildningsanläggning. I slottsparken strax öster om Strömsholms slott anordnas varje år hopp- och dressyrtävlingarna Nationaldagstävlingarna, fälttävlan samt galopptävlingen Svenskt Grand National.

Kommunikationer

I Västmanlands län utförs kollektivtrafiken av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida www.vl.se

Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter