Lantbruk

Gård i ”Sveriges vackraste by”!

Säljs via anbudsförfarande

4 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 15 okt

Visning

  • Visning av fastigheten sker torsdag den 26 september kl 15:00. Anmälan till 0680-714145. Välkomna!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
262,1 ha
Skogsmark
130,2 ha
Myr/kärr/mosse
11,5 ha
Berg/hällmark
11,2 ha
Inägomark
3,0 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
105,1 ha
Virkesförråd
12 842 m3sk
Boyta
110 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG KLÖVSJÖ 12:57

Adress

Klövsjövägen 6 84597 Klövsjö

Om fastigheten

Gård med stor produktiv trädgård, inägomark, skog och fäbod med mulbetesrätt säljes i Klövsjö. Gården och fäbodvallen är vackert belägna med utsikt över skogar, sjö och fjäll. Genomgående välskött och tillhörande ekonomibyggnader utgörs både av äldre anrika timmerbyggnader såsom nyproducerade byggnader. Gården utgörs av tre delskiften, ett nära gården, ett nära byn och ett skifte ligger fjällnära. Den totala arealen är 262 ha varav 130 ha produktiv skogsmark och 3 ha inägomark. Virkesförråd om totalt 12 840 m3sk, varav 7 115 m3sk som är S1 och S2 skog. Fäbodvallen heter Skålen och ligger 3 km från gården. Fjällskiftet i ”Sandviksknallarna” ligger 13 km NV om byn. Fastigheten ingår idag i två mindre jaktlag som tillsammans förfogar över ca 3 850 ha jaktmark. Till fastigheten hör sk ”frikraft” om 3500 kwh. Två markarrenden inbringar idag totalt 23 000 kr/år, jaktarrendet ej inräknat. Gården ligger i öppen sydsluttning med goda möjligheter till solkraft för den som önskar.

Den stora andel äldre skog ger valmöjlighet både till snabb direktavkastning alt löpande avkastning under kommande år. Även positivt med årliga arrendeintäkter som ger löpande tillskott. Området erbjuder mycket goda alpina möjligheter med ”Katrina backen” i direkt närhet samt övriga anläggningar såsom Storhogna/Vemdalsskalet och Björnriket som finns inom närområdet.

Se även flygfilm över fastigheten.

Försäljningssätt: Prisidé 4 700 000 kr. Skriftligt anbud senast 2019-10-15​

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Trevlig bostadsbyggnad i 1 1/2 plan i mycket fint läge med utsikt över det omgivande kulturlandskapet och Klövsjöfjället. Huset är uppfört i trä med plåttak, på grund av natursten. Huset är byggt runt 1920 och har fönster av typ treglas och uppvärmning från direktverkande el, luftvärmepump samt braskamin. Inrett med 4 rok och boarea enligt fastighetstaxeringen om 110 kvm. Huset är renoverat löpande från 1980 och framåt.

Allmän beskrivning:
Trevligt hus, högt och fint beläget i byn, där den inglasade altanen ger goda möjligheter till behagliga stunder med vacker utsikt. Praktiskt ordnat med nybyggt garage samt äldre ekonomibyggnad inredd med boende del samt förrådsutrymme. Allt omgivet av en välskött trädgårdstomt. Huset är inrett med typ 90-tals standard där viss löpande renovering skett.

Kök med matplats på entréplan utrustat med elspis, kyl/frys samt diskbänk i plåt. Stora avlastningsytor.
Badrum med plastmatta i golv och vägg och utrustat med badkar med duschvägg, tvättställ och WC.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök med matplats, sovrum, vardagsrum och badrum.
Övreplan med hall, två sovrum och sovalkov.

Uppvärmning:
Direktverkande el, luftvärmepump samt braskamin.

Vatten: Kommunalt
Avlopp: Kommunalt

Bredband
Fiber är indraget i fastigheten.

Fri kraft
Till fastigheten hör fri kraft om 3 500 kwh.

Driftskostnader totalt ca 20 500 kr.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande.
De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Fjös

Äldre timmerbyggnad i ett plan uppförd på grund av natursten och med plåttak. Byggnaden har löpande renoverats sedan 1991. Fönster av typ kopplade tvåglas. Byggnaden är inredd med förrådsutrymmen samt charmig boende del i enklare standard om 1 rok och klädkammare. Köksdelen är förberett för självhushåll.

Garage

Dubbelgarage uppfört 2016 i timmer på betongplatta. Byggnaden har plåttak och fönster av typ kopplade tvåglas. Större fjärrmanövrerad port från Krokomsporten. Byggnaden inrymmer även två kallförråd. Vidbyggt maskinförråd.

Maskin carport/förråd/vedbod

Byggnad uppförd 2015 i trä med plåttak. Delvis isolerat golv som förberedelse för varmförråd alt hönshus el liknande. Nyttjas idag som förrådsutrymme/vedbod samt maskinförvaring.

Härbre

Klassiska härbre i timmer med plåttak på grund av natursten.

Hölada

Hölada som är uppfört i timmer, delvis trä uppfört på natursten med tegeltak.

Lekstuga

Charmig lekstuga i timmer med brädtak.

Jordkällare

Valvbyggd jordkällare med överbyggnad i timmer och upphöjt nybyggt tak.

Brödbod

Enkel "brödbod" uppförd i trä med plåttak på grund av natursten.

Fäbodvall

Fäbodvall i lugnt och avskilt med charmiga fäbodstugor från 1800-talet. Vissa av stugorna är delvis renoverade. Stugorna är uppförd i timmer på grund av natursten och plåttak. Fäbodstugan inredd med storstuga med braskamin och enklare köksdel. Tillhörande kallkälla med utsökt vatten.

Vallen utgörs av fäbodstuga, störrös, stall, fjös och bastubyggnad.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 av MB Forest Manne Bäckman tel: 070-530 77 65. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 130,2 ha med ett virkesförråd om 12 842 m3sk varav 7 115 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten endast av mindre område som är K1. Detta gäller avd nr 6 som har en areal om 0,7 ha. Utöver denna avdelning belastas fastigheten idag ej av några ytterligare eftersläpande återväxtåtgärder. Återväxtkontroll på de avdelningar som är K2 rekommenderas inom 3-5 år. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i idag i två olika jaktlag.
-Bergbodarnas jaktlag som förfogar över ca 3 200 ha mark. Tilldelning fastställs av älgskötselområdets årsmöte i augusti och tilldelning för 2018 var 6st vuxna djur samt fri kalv jakt.
-Bäckehogna jaktlag som förfogar över ca 650 ha. I detta jaktlag var 2018 års tilldelning 1 vuxet djur. Jaktledare i båda jaktlagen Krister Hallberg
070-3477888.

Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten är för närvarande utarrenderad och övergår till köparen senast 2022-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag ett ca 30 ha stort område där säljaren tecknat ett naturvårdsavtal med skogsstyrelsen. Delar av området innehåller ett naturvärdesobjekt samt nyckelbiotoper. Utöver detta finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastigheten. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Grundvattenskydd

På fastigheten finns område som berörs av sk grundvattenskydd. Området är beläget inom avd nr 40, 41 och 43, strax öster om landsvägen. Samråd bör ske med skogsstyrelsen innan skogliga åtgärder utförs inom avdelningen.

Inägomark

Inägomarken är upplåten enligt skriftligt avtal.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter