Lantbruk

Gård i Vallentuna om 39 hektar

Utgångspris

11 975 000 kr

Visning

  • sön 2 jun

    Läs villkor

    Anmäl intresse till fastighetsmäklaren.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten. Åker- och skogsmark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till boende och grannar.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
39,2 ha
Skogsmark
12,2 ha
Impediment
1,0 ha
Åkermark
23,7 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Övrigmark
2,0 ha
Boyta
250 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VALLENTUNA Sursta 1:5 och Sursta 1:7

Adress

Sursta 5-7 186 92 Vallentuna

Om fastigheten

Välkommen till Vallentuna och möjligheten att förvärva 39 hektar mark inklusive en generös gårdsbild med mangårdsbyggnad från 1917. Centralt läge i Stockholm endast 4 km från Vallentuna Centrum och drygt 20 minuter till Arlanda. Enligt kommunen är Vallentuna en av Sveriges snabbast växande kommuner och stora satsningar görs på infrastruktur och bostadsbyggande – en av Europas mest innovativa tillväxtregioner enligt kommunen. För dig som vill etablera ett lantligt boende i hästtäta Vallentuna kan med fördel se fram emot en välskött kommun med uppskattad barnomsorg, gott om grundskolor och rikligt med idrottsanläggningar för alla tänkbara sporter. Vallentuna ligger nära Östersjön där det erbjuds ett flertal marinor med båtplatser. För den golfintresserade finns det inom 20 minuter med bil gott om golfbanor i norrort. Arrendeintäkten för åkermarken var under 2018 drygt 47 000 sek exklusive moms.

Välkommen till Vallentuna och med din intresseanmälan till fastighetsmäklaren.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad anno 1917, 250 m²

Ståtlig huvudbyggnad i 1,5 plan med matkällare anno 1917 med kommunalt vatten.
Gott om kakelugnar, vedspis och möjligheter att skapa sin egen drömbostad.
Idag används huset som två lägenheter.
Renoveringsbehov in- och utvändigt.
Kommunalt vatten och enskilt avlopp (dimensionerat för två hushåll. infiltrationsbädd, anlagt ca 1997-98. Tömning sker en gång om året, ca 700 kr).

Annex, 72 m²

Gamla tvättstugan i 1,5 plan med oinredd vind.
Stor bakugn finns beverad. Används idag som verkstad och förråd. El finns. Skorsten bör renoveras.

Garage (2014), 50 m²

Fint garage med gjuten betongplatta och enkelt avlopp. Egen uppvärmning med luft/luftvärmepump.All form av el indraget. Det finns en sommarvattenpost utanför från den grävda brunnen.

Traktorgarage/förråd (2009/2010), 42 m²

Enklare garage med el.

Ekonomibyggnad, 35 m²

Äldre garage med carport del.

Skogsuppgifter

Äldre skogsbruksplan finns från 1989.

Åkermark

Arrendeintäkten för åkermarken var under 2018 drygt 47 000 sek exklusive moms.
Den kommunala vattenledning löper längs med åkermarken .
Åkermarken har varit ekologiskt odlad sedan 2004. KRAV-odlad sedan 2010.
Marken är upplåten med en uppsägningstiden om 6 månader.

Tillfredställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.
Brukningsvärde: Bättre produktionsförmåga (minst 10 % men högst 30 % över normalt) (Fastighetsregistret).

Jakt

Marken ger möjlighet till jakt på 500 hektar via Norrorts Jaktvårdskrets.
Jakten är upplåten med en uppsägningstid om 6 månader.
Det finns gott om älg , vildsvin och småvilt.

Samfällighet

Andel i
Samfällighet VALLENTUNA SURSTA S:1 Procent 25,0000
Samfällighet VALLENTUNA SURSTA S:2 Procent 25,0000
Samfällighet VALLENTUNA SURSTA S:3 Procent 25,0000
Samfällighet VALLENTUNA SURSTA S:4 Procent 25,0000
Gemensamhetsanläggning Vallentuna Gällsta Ga:3
Skattetal Mantal - 1/4

Servitut

Last Ledningsrätt Avlopp
Last Ledningsrätt Tele
Last Ledningsrätt Vatten
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Stödrätter

Det finns möjlighet till att överta 23,38 st stödrätter (står på arrendatorn idag).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. För att enklare se fastighetsgränserna använd länk till gårdskartan.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränser.

Inteckningar

Fastigheterna säljs utan inteckningar.

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kultrulämningar finns på fastigheten.
Se bilagor eller länk till Riksantikvarieämbetet.

Naturvärden

Nyckelbitotoper finns registrerade på fastigheten.
Se placering via gårdskarta (avd. 7 och 68) samt bilagor.

Väg 268

Trafikverket planerar för en ny sträckning av väg 268 mellan Upplands Väsby och Gullbron i Vallentuna kommun. Syftet med projektet är att bygga en genare väg för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Trafikverket vill förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter – bilar, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. Vi vill också minska bullerstörningar för boende längs med vägen.

Trafikverket jobbar just nu fram en vägplan som beräknas vara färdig i slutet av 2021.

Arlandaregionen

Sursta Gård ligger inom Arlanda influensområde som i lägre grad påverkas av flygtrafiken, detta innebär att nybyggnation av bostäder försvåras. Nyproduktion av kommersiella byggnader bör påverkas mindre av det förhållandet.

Arlandaregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner. Läget mitt emellan Stockholm och Uppsala – och närheten till Stockholm Arlanda airport – gör regionen attraktiv att bo, leva och arbeta i. Regionens kommuner planerar för att vara totalt 175 000 invånare år 2030. Det kräver många nya bostäder och en utbyggd infrastruktur med en väl fungerande kollektivtrafik.

I januari 2014 tecknade Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och Stockholm Arlanda airport en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla arlandaregionen. Genom regelbundna träffar mellan både politiker och tjänstemän strävar vi efter att skapa en positiv utveckling för Stockholm Arlanda airport och kommunerna med dess invånare.

Samarbetet bygger på tre prioriterade områden:
Infrastruktur och trafikering
Bostadsbyggande
Näringsliv och arbetsmarknad

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter