Lantbruk

Gård i Västraby om ca 30 ha

Högstbjudande

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 4 Nov, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,6 ha
Skogsmark
6,3 ha
Inägomark
22,9 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
460 m3sk
Boyta
175 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Östra Göinge Västraby 5:7, 5:8 och 5:13

Adress

Västraby 1066 28993 Broby

Om fastigheten

Gård i Västraby om ca 30 ha. Den totala arealen fördelar sig på åkermark om ca 20 ha, betesmark om ca 3 ha samt skog om ca 6,3 ha. Marken är fördelad på två skiften där den största delen av åkermarken ligger i anslutning till gårdscentrum. Gårdens bostadshus uppfördes 1932, då mycket påkostat och med vackra detaljer som många finns bevarade. I samband med att huset uppfördes lät man också anlägga en arkitektritad trädgård. Här finns goda möjligheter att skapa sig ett riktigt drömboende i en mindre by med endast 3 km till Broby! Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Vacker mangårdsbyggnad uppförd 1932 med för sin tid påkostade materialval och detaljer som många finns bevarade. Ett hus med otrolig potential och en dröm för byggnadsvårdaren eller dig som värdesätter de vackra äldre detaljerna. Bostad i 1,5 plan om ca 175 kvm boarea och 80 kvm biarea (enligt taxeringen) som fördelar sig på 7 rum och kök och med källare under hela huset.
Murad stomme, reveterad fasad, mansardtak belagt med enkupigt tegel. Tvåglasfönster på nedre plan och enkelglasfönster med lösa innerbågar på övre plan.
Enskilt vatten från djupborrad vattenbrunn. Enskilt avlopp med ny trekammarbrunn och efterföljande infiltrationsanläggning anlagd 2017. Vattenburen uppvärmning med ytjordvärme (2011) mot befintlig vedpanna och ackumulatortankar (för möjlighet att ha ved i reserv), kollektorslang om 2*300 m, värmepump Thermia Diplomat Optimum G2. De flesta radiatorerna är äldre gedigna i gjutjärn med bevarade slottsvred. Ventilation med självdrag och el av äldre karaktär.

Nedre plan fördelar sig på finingång och hall med gott om plats att hänga av sig kläder på den omsorgsfullt utsmyckade hatthyllan. Golvet pryds av en ståtlig stavparkett i rutmönster med fris. Väggarnas nedre del har boasering med en vacker ådringsmålning som efterliknar ädelträ. Detaljerna som det runda fönstret, utsnidade hjärtan i trappstolpen, etsningen i fönsterglaset på entrédörren är pricken över i. Hallen leder vidare in i både matsal och finrum. Här återfinns stavparkett i fiskbensmönster med fris på golven, vackra foder, spegeldörrar och fönsterbrädor av marmor. Innanför matsalen ligger köket med tillhörande skafferi samt köksingången. Köket har bytts ut under årens lopp. Skafferi med gott om förvaring med hyllor på fina konsoler och redahylla med skeppor av glas.

Övervåningen nås dels från trappan vid finingången och även via en trapp vid köksingången. Hallen ovanför finingången har samma boasering på väggarna och stavparkett på golvet som i hallen nedanför. Den andra trappans detaljer samt någon dörr på ovanvåningen har en vacker grön ådringsmålning. Trappstolpen i kökstrappan har utsnidat mönster med romber. Här uppe finns fyra sovrum, alla med fiskbensparkett med fris, badrum med plastmatta utan inredning samt garderober.

Trädgården är ursprungligen ritad och anlagd av en trädgårdsmästare. Originalritningen finns bevarad för framtiden. Idag återfinns stenmuren som omgärdar trädgården samt gjutjärnssoffan som lummigt bäddats in i grönskan av murgröna. I ett hörn av trädgården finns också ett lusthus.

Maskinhall och verkstad

Maskinhall och verkstad uppförd 2004 med en byggnadsyta om ca 288kvm som fördelar sig på ca 67 kvm verkstad och ca 216 kvm maskinhall. Gjutet golv, stomme av trä samt delvis gjuten, panel av trä, tak av plåt. Porten till verkstaden är ca 4 m bred och 3,8 m hög. Porten på maskinhallens långsida är ca 5,6 m bred och 3,75 m hög, porten på maskinhallens gavel är ca 4,6 m bred och 4 m hög. Loft över verkstadsdelen som nås via maskinhallen.

Ladugård och loge mm

Äldre ladugård och loge under eternittak. Ladugården är putsad nedtill och sedan träpanel ovanför, logen har stomme av trä och panel av trä. Ladugård om ca 246 kvm med foderbord, utgödsling och inredning kvar. I ladugårdens gamla mjölkrum återfinns hydroforen. Loge/vagnslider om ca 170 kvm.

Potatislager om ca 97 kvm uppförd med putsade väggar, gjutet golv och med eternittak.
En mindre vedbod.
Ett enklare förråd/vagnslider bakom ladugården. Även gödselbrunn finns bakom ladugården.

Åkermark

Åkermark om ca 20 ha som är utarrenderad t.o.m. 2020-03-13 till två arrendatorer. Det ena arrendet omfattar 14 ha åker och 2,7 ha bete mot en årlig ersättning om 35 000 kr, åkermarken ska avträdas med ca 8 ha vallgröda och ca 8 ha plöjd mark eller med vallgröda. Det andra arrendet omfattar 3,23 ha åker mot en årlig ersättning om 6 000 kr och ska avträdas med vallgröda. Jorden finns inom klass 7 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering. Åkermarken är dikad och ingår i dikningsföretagen Västraby samt Västraby-Emitslöv.

Stödrätter

Arrendatorerna hyr stödrätterna av jordägaren. Till fastigheten följer dessa stödrätter.

Betesmark

Betesmark om ca 3 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019-09-16 av Victor Nordell, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 6,3 ha med ett uppskattat virkesförråd om 460 m3sk vilket ger ett medeltal om 73 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 162 m³sk. Trädslagsfördelningen är 66 % gran, 16 % löv, 14 % björk, 2 % ek, 2 % klibbal. Medelboniteten är beräknad till 10,8 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 43 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftskostnader 2018 fördelas på uppvärmning samt hushållsel 21 658 kWh/år, försäkring 10 244 kr, avlopp (slamtömning) 1 100 kr, renhållning 2 650 kr.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Lösöre

De inventarier/lösöre som finns kvar vid tillträdet ingår.

Arrende/nyttjanderätter

Fastigheten Östra Göinge Västraby 5:21 har rätt att ta vatten ur den djupborrade vattenbrunnen. Nyttjanderättshavaren står ansvaret för ledningar. Ingen ersättning utgår. Avtalet är skrivet t.om. 2054-09-14.

Infiltration

En grannfastighet har sin avloppsinfiltration på en liten del av skogsmarken utmed grusvägen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter