Lantbruk

Gård i Vemdalen!

Högstbjudande

2 950 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 15 okt, kl 18:00

Visning

  • Besiktning av fastighetens skog och skogsmark sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning av byggnaderna önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,7 ha
Skogsmark
33,0 ha
Myr/kärr/mosse
4,0 ha
Berg/hällmark
3,0 ha
Inägomark
0,3 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
4 469 m3sk
Boyta
60 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN VEMDALENS KYRKBY 79:5

Adress

Västiåsgatan 5 84092 Vemdalen

Om fastigheten

Mycket trevlig skogsgård strax utanför centrala Vemdalens by. Brukningscentrum med dess byggnader är högt belägna i södersluttning med mycket fin utsikt över de omkringliggande fjällen samt den egna skogsmarken. Praktiskt boende om 4 rok, mycket väl lämpad både för permanentboende såsom fritidsboende. Gården är genomgående välskött och dess tillhörande äldre ekonomibyggnader av olika karaktär ger en fläkt av historik och genuint intryck. Total areal om ca 41 ha, varav 35 ha produktiv skogsmark samt 2,2 ha inägomark. Fastighetens skogsmark utgörs av skog i alla åldersklasser, men med tyngdpunkt på äldre skog där det mesta uppnått avverkningsmogen ålder. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 1 400 ha jaktmark.

Mycket lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende där naturen erbjuder goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske i naturskönt fjällnära område. Den stora andel äldre skog ger möjligheter både till snabb direktavkastning alt löpande avkastning under kommande år. Omedelbar närhet till Vemdalsskalet med dess alpina destination. Vemdalen som alpin destination är mycket expansivt och har de senaste åren haft och fortsätter ha en mycket positiv utveckling.

Se även flygfilm över fastigheten.

Försäljningssätt: Prisidé 2 950 000 kr. Skriftligt anbud senast 2019-10-15​

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Trevlig bostadsbyggnad i 1 1/2 plan i mycket fint läge med utsikt över den egna skogsmarken och de omgivande fjällen. Huset är uppfört i trä med tegeltak på murad källargrund. Huset är byggt i början på 1950 och har fönster av typ kopplade tvåglas. Uppvärmning från jordvärmepump till vattenburet system samt vedspis i kök. Inrett med 4 rok och boarea enligt fastighetstaxeringen om 60 kvm.

Allmän beskrivning:
Trevligt hus i fint och lugnt, avskilt läge i byn. Huset ligger i södersluttning med välskött trädgårdstomt som omger huset och dess ekonomibyggnader/förrådsbyggnader. Huset är överlag välskött både in och utvändigt. Inrett med typ 80-tals standard där viss löpande renovering skett.

Kök med matplats på entréplan utrustat med el, vedspis (wamsler), kyl/frys, diskmaskin samt diskbänk i plåt. Stora avlastningsytor
Vardagsrum med öppen spis.
Badrum med plastmatta i golv och vägg och utrustat med duschkabin, tvättställ och WC.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök, kontor, vardagsrum, sovrum och badrum.
Övreplan med hall, två sovrum och toalett.
Källare med matkällare, tvättstuga, pannrum och förrådsutrymmen.

Uppvärmning:
Värmesystem från jordvärmepump och vedspis i kök.

Vatten: Kommunalt
Avlopp: Kommunalt

Driftskostnader totalt ca 38 000 kr.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande.
De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Småhus

Fjös

Äldre traditionsenligt fjös uppfört i timmer med plåttak på natursten. Inrett med vagnslider, stall, dass och snickarbod (fd djurdel) på markplan och loge på övre plan.

Härbre/loftbyggnad

Härbre/loftbyggnad uppfört i timmer med plåttak på grund av natursten.

Loftbyggnad

Klassisk loftbyggnad som förmodligen är en av gårdens äldsta byggnader. Byggnaden är uppförd i timmer med plåttak på grund av natursten. Byggnaden nyttjas idag som förrådsutrymme.

Förråd/gäststuga

Förrådsbyggnad med enklare gästrum. Byggnaden är uppförd i trä med plåttak på natursten. Inredd med gästrum, vedbod och skotergarage/förråd.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juli 2019 av MB Forest, Manne Bäckman. Vid skogliga frågor kontakta gärna Manne på tel 070-530 7765. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 35,3 ha med ett virkesförråd om 4 469m3sk varav 3 597 m3sk är, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Brattvallens jaktlag. Jaktlaget förfogar över ett licensområde som omfattar en areal om 1 497 ha och jaktledare är Ingemar Fjellner, 070- 372 98 97.

Ny ägare får själv söka ev medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2020-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter