Lantbruk

Gård Kalmar, 213 ha

Högstbjudande

22 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 10 Dec, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
213,5 ha
Skogsmark
131,1 ha
Åkermark
77,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Övrigmark
4,9 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
21 300 m3sk
Boyta
280 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kalmar Stojby 5:1, 2:2 och 4:4

Adress

Stensholm Rockneby

Om fastigheten

Kalmar Stojby 5:1 med flera, gårdsnamn Stensholm
Nu finns möjligheten att köpa fastigheten Kalmar Stojby 5:1, 2:2 och 4:4 omfattande cirka 213 ha mark med bostadshus och ekonomibyggnader varav 131 ha består av skogsmark och 75 ha av åkerareal.

Gården Stensholm har ett representativt boende om 280 kvm med en pampig mangårdsbyggnad av herrgårdsliknande karaktär beläget i ett fint avskilt läge. Mangårdsbyggnaden nås via en allé och är vackert inramad av en parkliknande trädgård omgärdad av gamla ekträd och utsikt över åkrarna. Här erbjuds ett rymligt hem med vackert ljusinsläpp och generös takhöjd.

Gårdens ekonomibyggnader finns väl samlat i anslutning till gårdscentrum och utgörs av en ladugård av äldre skick och två enklare ekonomihus som använts till förråd och garage. Här finns också en flygelbyggnad.

Sammantaget erbjuder fastigheten ett enastående boende med goda möjligheter för köparen att bedriva olika former av verksamheter med grunden i skog och lantbruk.

Fastigheten har ett fördelaktigt geografiskt läge med endast cirka 10 minuter med bil till Kalmar.

Visning:
Visning av byggnadsbestånd blir fredagen den 15 november och den 29 november kl. 10:00.
Anmälan krävs till ansvarig fastighetsmäklare/skogsmästare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85
eller mäklarassistent Karin Hempel Westerlund, 072-085 00 34.

Utgångspris: 22 800 000 kronor hela fastigheten.

Försäljningssätt: Bud senast 2019-12-10, kl. 16:00.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är från 1840-talet, uppförd på stengrund och timmerstomme. Fasad av stående träpanel och takbeklädnad av takpannor och plåt. Den taxerade boytan är 280 kvm och fördelar sig på 9 rum och kök.

Ingång till huvudentré med rymlig hall och stor trappa till övre plan. Från hallen kommer man in i salongen som utgörs av två rum i fil med tillhörande kök och tilltaget skafferi. Mot gårdsplanen ligger ett kontorsrum och ett arbetsrum. Till höger om hallen finns ett allrum och sovrum samt ett litet badrum av äldre standard med dusch, wc och bidé. Det finns en groventré med nedgång till källarplan och i anslutning av det en mindre wc.

Övre botten består av hall samt tre rum varav det största rummet är ett rymligt och klassiskt paradrum med fri utsikt över trädgården och allén. I paradrummet finns en stor kakelugn. Det finns även wc med dusch och tvättmaskin.

Källarplanet nås både från utsidan och groventrén. Den innehåller värmepump med tillhörande utrustning och utrymme för övrig förvaring.

Uppvärmning sker genom vattenburen uppvärmning med värmepump och jordvärme. Kommunalt vatten och avlopp.

Garage och jordkällare.

Flygelbyggnad
Flygelbyggnad av äldre standard med två rum och kök. Oinredd övervåning. Tillhörande utedass.

Ladugård, lada och förråd

Ladugård av äldre skick som har använts som grishus. Lada för grovfoder samt förvaring av spannmål. Förråd/garage för maskiner m.m.

Byggnadssätt

Stensholm har ett representativt boende med en pampig mangårdsbyggnad av herrgårdsliknande karaktär beläget i ett fint avskilt läge. Här erbjuds ett rymligt hem med vackert ljusinsläpp och generös takhöjd.
Gårdens ekonomibyggnader finns väl samlat i anslutning till gårdscentrum.

Åkermark

Arealen åkermark på Stensholm är cirka 75 ha god åkermark med stora sammanhängande fält och brukningsområden med fin arrondering.
Marken har mycket goda brukningsmöjligheter och är tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2020.
Arealen är arrenderad/brukad under växtsäsongen 2019 med i huvudsak spannmål.
Fånggröda finns på hela åkerarealen.

Stödrätter finns för cirka 75 ha och kommande ny ägare.

Beskaffenhet enligt taxeringen anger både högre och normal avkastning och kvalitet för området.

Arrende/stödrätter

Åkermarken är utarrenderad fram till och med 2020-02-28.
Arrendet är uppsagt.
I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande arealen, vilka kommer att överföras till köparen.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad nyupprättad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av LRF Konsult AB, Mattias Johansson i oktober 2019.

Skogsbruket på Stensholm omfattar 131 ha produktiv areal med en medelbonitet om cirka 7 m³sk/ha.
Virkesförråd domineras av barrskogar där stor andel är tall vilket ger 63 % av virkesinnehållet.
Ålders- och huggningsklasser domineras av R2- samt G1 skogar. Skogsarealen har goda brukningsförutsättningar samt bra tillgänglighet via gårdens vägsystem. Det total virkesförrådet är 21 300 m³sk vilket ger ett medel om 162 m³sk/ha.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt medelbonitet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen
är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga.
Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten i avdelningarna 6, 7, 24, 38, 52, 62, 92, 93, 96 och 101 finns fornlämningar registrerade i fornminnesregistret.
På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Jakt

Köparen tillträder jakten 2020-07-01.
Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin m.m.

Vatten

Fastigheten har gräns till Snärjebäcken.

Skogsbilsvägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Andel i samfällighet, Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1.

Fastigheten Kalmar Stojby 2:2 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,1268 %.
Fastigheten Kalmar Stojby 4:4 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,0634 %.
Fastigheten Kalmar Stojby 5:1 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,2538 %.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.
Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Delbud

Vid bud på del av fastigheterna så krävs en helhetslösning på samtliga delar av budgivarna.
Kontakta Anders Bernhardsson eller Mattias Johansson för mer information.

Visning av byggnader

Visning av gårdens byggnader blir fredagen den 15 november kl. 10:00 och fredagen den 29 november kl. 10:00.
Anmälan krävs till ansvarig fastighetsmäklare/skogsmästare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85
eller mäklarassistent Karin Hempel Westerlund, 072-085 00 34.

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till jord- skog och naturvårdsintressen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 170 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter