Lantbruk

Gård med skog i Gräsmyr!

Utgångspris

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 8 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
135,8 ha
Övrigmark
22,6 ha
Skogsmark
96,9 ha
Skogsimpediment
8,4 ha
Inägomark
7,9 ha
Virkesförråd
12 204 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORDMALING GRÄSMYR 3:9

Adress

Krukfällavägen 12 91495 Gräsmyr

Om fastigheten

Gårdscentrum med fint läge i byn. Välskött skog.

– Ca 40 km från Umeå och 25 km från Nordmaling.
– Ca 97 ha produktiv skogsmark med en bonitet på 4,4 m³sk/ha/år.
– Virkesförråd på ca 12 200 m³sk.
– Ca 43% gran, 38% tall och 21% löv.

Byggnader med stort renoverings/underhålls behov.
– På gårdsplanen finns även ladugård, bagarstuga, och uthus.
– Möjlighet till jakt

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

På gården finns två bostadshus, det ena är byggt kring 1910-1915-talet och det andra bostadshuset är byggt kring 1920-talet.
Båda husen står på stenfotsgrund och har timrad stomme. Kommunalt vatten och avlopp. Fiberdragning är planerad längs gatan som går igenom gården.
Fint och bra läge i byn.

Hus troligen omkring 1920:
Huset har direktverkande el.
Nedervåning:
Två rum, stort kök, badrum och hall.
Övervåning:
Två rum, stort kök, badrum och hall.

Hus troligen 1910-1915:
Charmigt Västerbottensgård med snickarglädje kring fönster och på farstun.

Bostadsbyggnaderna kallställda. Byggnaderna har omfattande reparations/underhållsbehov.

Ekonomibyggnader:
Äldre ladugård i mindre gott skick
Äldre uthus/smedja i mindre gott skick
Bagarstuga/snickarbod med vind i bruksskick.

Ytterliggare städning av byggnader,mark sker ej.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2018-10 av Virkesmäklarna i Norr AB och uppdaterad 2019-09 av LRF Konsult. Enligt planen en areal på ca 136 ha varav ca 97 ha är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 12 200 m³sk. Skogen är har till arealen en tyngdpunkt på G1-skog men i övrigt relativt jämnt fördelad från K1 till S2 skog. Fastigheten är grandominerad till 43%, följt av 36% tall och 21% löv. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 4,4 m³sk per ha och år. Fastigheten är belägen ett kring Gräsmyr samhälle och har god tillgänglighet.
På skifte 2 avd 30 finns trevlig stuga/skogskoja i timmer
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

På fastigheten finns ca 10 ha K1-skog som rekommenderas att den markberedas och planteras omgående. Utöver detta finns ca 11 ha R2-skog, dock är mycket av R2-skogen redan röjd.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns ett antal naturvärden. Avdelning 15 och 16 hyser naturvärde med ärendebeteckning N 1043-2004 (Källa: Se Sverige). Avdelning 24 är markerad som annan mark och hyser en nyckelbiotop (biotopskyddad) med naturskogskaraktär, ärendebeteckning 2007:433 . Avdelning 48 mot Hörneån hyser en nyckelbiotop med ärendebeteckning N 158-2018 (Källa: Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

i avdelning 6 finns spår efter fångstgropar, i övrigt finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten.

Skattetal

Mantal 25/384

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Jakt

Ingår i Gräsmyr VVO.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 34 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter