Lantbruk

Gård med skog och sågverk i Bingsjö, Rättvik

Utgångspris

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 19 Nov, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,9 ha
Skogsmark
36,8 ha
Myr/kärr/mosse
2,5 ha
Inägomark
1,8 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
4 014 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Rättvik Bingsjö 4:27, 4:30, 8:16, 9:19

Adress

Bingsjö Dådransvägen 26 790 26 Enviken

Om fastigheten

Skogsfastigheter 4 mil nordost om Rättvik. Fint belägen gård, på höjden i Bingsjö, omgiven av åkrar och med vy över byn och skogen.

Försäljningen omfattar fyra fastighetsbeteckningar, på 12 skiften. Totalt ca 42 ha varav ca 37 ha produktiv skog, virkesförråd ca 4 000 m³sk. Övervägande röjnings- och gallringsskog. Beräknad medelbonitet 5,9 m³/ha/år.

Ett sågverk med cirkelsåg ingår i försäljningen.

Jakt- och fiskemöjligheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Områdesbeskrivning

Bingsjö ligger ca 4 mil nord ost om Rättvik och är en del av Rättviks finnmark. Den anrika byn, med många fina gamla gårdar, är omgärdad av skog och berg.
Här finns idag en trevlig lanthandel, Bingsjö kapell och en bystuga. Närmaste förskola och F-5 skola ligger i Ingels, ca 28 km bort. Det är ca 3 mil till Enviken, ca 6 mil till Falun, 11 mil till Gävle och 28 mil till Stockholm.

Första onsdagen i juli varje år hålls spelmansstämma i Bingsjö, då tiotusentals musikintresserade samlas i byn. Hela Bingsjö blir en levande scen där alla är välkomna att deltaga, eller bara lyssna.

Rättviks kommun har en otroligt rik och varierad natur- och kulturmiljö, vilket skapar förutsättningar för alla möjliga fritidssysselsättningar.

Källa: www.rattvik.se och www.bingsjostamman.se

Gården

Gården ligger fint på höjden i Bingsjö, omgiven av åkrar och med vy över byn och skogen. Stort bostadshus och rymliga utrymmen i uthusen. Många trevliga detaljer så som fina trägolv i nästan alla rum, öppen spis och balkong.

BOSTADSHUS
1 ½ plan med källare under del. 4 rum och två kök, samt en liten toalett och ett badrum.

Bo-/biyta enligt fastighetsutdrag: 105/30 m²
Byggnadsarea: ca 85 m²
Byggår: början av 1900-talet, blev rustat och källaren urgrävd 1955
Stomme: restimmer
Grund: murad grund, delvis murad källare, delvis jordkällare i natursten, ingång från gaveln
Tak: falsat målat galvaniserat plåttak med hängrännor
Fasad: byggskivor med yta av grusbeläggning, troligen någon form av fibercement, gjorda i Nusnäs på 50-talet
Fönster: kopplade tvåglasfönster
Vatten: enskilt vatten, grävd stensatt brunn på gården, inga vattenprover har tagits, nya ledningar in i huset och ny pump i källaren. Vattnet inne är avstängt, pga vattenläcka i köket. Det finns en vattenförening i byn för källan uppe i berget. Tyvärr är tillgången inte tillräcklig för alla som skulle vilja ansluta sig.
Avlopp: eget avlopp, trekammarbrunn från 50-talet. Uppfyller inte gällande regler.
El: delvis ojordad​
Uppvärmning: vedpanna med elpatron, vattenburna element, men i dagsläget är systemet tömt (okänt skick) och elpatronen urkopplad, vedspis i källaren, öppen spis i trapphallen på övervåningen.
Skorsten: murad. Se fullständigt protokoll för brandskyddskontroll under länk nedan.
Fiber: saknas. Diskussioner om Air2Fiber har påbörjats i byn, med Rättviks kommun, Dala Energi och Bluecom.

Entréplan
Rymlig hall med trapp till övervåningen, delvis vävtapet, plastmatta och omålad takpanel. Bröstpanel i trappen. Trapp till källaren.
Stort och ljust finrum med parkettgolv, tapet och skivtak.
Stort ljust kök med plastmatta, 50-tals inredning med målade luckor, målat papptak. Äldre spis och kyl-frysskåp, rostfri diskbänk, kaklat.
Kammare med trägolv innanför köket, tapet och målat papptak.
Badrum med gammal inredning, klinker, delvis kaklat, målat papptak. WC, handfat, inkaklat badkar. Garderober och en skrubb in under trappen.

Övervåning
Rymlig trapphall med fint trägolv, tapet och skivtak. Utgång till balkong, som vetter mot gårdsplanen.
Litet kök med snedtak. Gammal elspis, rostfri diskbänk, kaklat. 50-tals inredning med målade luckor, målat papptak.
Sovrum med snedtak innan för köket. Tapet, fint trägolv, målat papptak.
Liten toalett med äldre våtrumsmatta och -tapet, målat papptak. WC och handfat.
Mindre sovrum med snedtak. Fint trägolv med breda plank, tapet och omålad takpanel.

Källare
Murad källare med betonggolv under del av huset. I rummet där trappan kommer ner finns en vedspis och tvättmaskin, ingående vatten och ny vattenpump.
Ett mindre rum skulle kunna användas som matkällare. Pannrum med vedpanna, ytterdörr. Garage med dubbeldörr.

EKONOMIBYGGNADER
Varierande skick på fastighetens uthus. Ekonomibyggnadslängan inrymmer bl.a. förråd, vedbod, stall, fejs och loge. Bostadsdel med ett rum och kök, gammal bakugn. En bit i från gårdsplanen ligger ett litet garage och en verkstadsbyggnad som även inrymmer smedja och snickeri. Högre upp i backen finns en liten gäststuga. Längs med vägen ligger även ett vagnskjul.

Kända fel

I taket i trapphallen syns en gammal vattenskada, men det är tätat.

Vattnet är avstängt på grund av en vattenläcka i köksväggen, uppstod när vattnet sattes på igen efter nya ledningar dragits in från brunnen. Okänt skick på resterande ledningar i huset.

Avloppsanläggningen, trekammarbrunn från 50-talet, uppfyller inte gällande regler. Se kommunens beslut som länk nedan.

Taket på logen läcker vid ränndalen från utbyggnaden på grund av konstruktionsfel. Därav fuktskador och hål hela vägen ner till marken.

Taket i verkstaden har fuktskador eftersom det saknas skyddsplåt vid takanslutningen till ursprungsbyggnaden.

Se även protokoll för brandskyddskontroll av eldstäder och skorsten, länk nedan.

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är genomförd inför försäljningen. ​Se fullständigt protokoll som länk längre ner.

Energideklaration

Byggnaden är undantaget från kravet på energideklaration. (Källa: Boverket)

Inägomark

Ca 1,3 ha inägomark. Muntligt avtal om nyttjande av åkrarna kring gården finns.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Bjesse Skog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 36,8 ha med ett virkesförråd om totalt 4 014 m³sk varav ca 880 m³ sk är avverkningsbart. Övervägande röjnings- och gallringsskog. Beräknad medelbonitet 5,9 m³/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsuppgifter och skifteskartor för respektive fastighet finns som bilagor längre ner på sidan.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Såg

En bit i från gården, på skifte 3, ligger ett sågverk. Cirkelsåg som drivs av dieselmotor från en lastbil. Skall vara fullt fungerande enligt säljarens uppgifter.

Forn- och kulturlämningar

Bingsjö 9:19 berörs av en registrerad kulturlämning.
RAÄ-nummer: Rättvik 273:1, lämningstyp: Dammvall, Beskrivning: Dammlämning, ca 20 m diam. Utlopp i SÖ, där vattnet leds ut i bäckfåran med hjälp av en vall av stockar och bräder. Enligt storskifteskartan år 1838, låg det en kvarn här. Av den finns ingenting kvar idag.

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Naturvärden

Rättvik Bingsjö 9:19 berörs av en registrerad nyckelbiotop.
Ärendebeteckning: N 5768-1994, Biotoptyp: Bergbrant, Biotop karaktär: Området har brunnit, brandspår

(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheterna ligger till största delen inom Dådran-Enviken ÄSO och bedrivs av Bingsjö jaktlag, total arel 1986 ha. Älgjakt i huvudsak fredagar, lördagar och söndagar i september. Småviltsjakt sporadiskt av enskilda medlemmar. Areal krav för markägare är 10 ha, man kan väljas in som medlem om plats finns i jaktlaget. För arrendator krävs 50 ha.

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda FVO, med en stor variation av fiske i åar, bäckar, skogstjärnar och de större sjöarna Amungen och Ljugaren. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, röding, sik till vitfisk. Läs mer på länken nedan.

Fastigheterna har även del i bysamfälltfiske.

Vägar

Rättvik Bingsjö 8:16 har del i:
Rättvik Dådrans Bruk GA:3, som förvaltas av Bingsjö-Dådrans vägsamfällighetsförening.

Rättvik Bingsjö 9:19 har del i :
Rättvik Dådrans Bruk GA:3 och GA:4, som förvaltas av Bingsjö-Dådrans vägsamfällighetsförening och Rättvik Bingsjö GA:2, som förvaltas av Bingsjö samfällighetsförening.

Rättigheter och belastningar

Fastigheterna har andelar i ett antal små samfälligheter som inte är vidare utredda, förutom Rättvik Flysåsen S:1 - Skiftessamfälligheter om ca 1 250 ha gällande bl.a. öar, strand, vatten och byggnader i sjön Amungen. Förvaltas av Rättvik-Boda sockensamfällighetsförening, ger i dagsläget ingen utdelning till enskilda fastighetsägare utan direkt till bysamfälligheterna.

Rättvik Bingsjö 4:27 är enbart en andelsfastighet som äger ca 47 % av samfälligheten Bingsjö S:6, som består av ca 1,5 ha skogsmark.

Rättvik Bingsjö 4:30 belastas av ett officialservitut gällande utrymme om vattentäkt och -ledning.
Rättvik Bingsjö 8:16 belastas av ett officialservitut gällande utrymme för vägar.
Rättvik Bingsjö 9:19 belastas av ett avtalsservitut gällande elledning.

Ett servitut för tillfartsväg och nyttjande av mark för grannfastigheten ovanför gården finns.

Byggnad på ofri grund

Grannfastigheten har en timrad gammal tvättstuga som är placerad nära gränsen, på gårdsskiftet. De har ett skriftligt avtal om att flytta bort denna inom tre år.

Städning

Gårdens byggnader kommer vid tillträdet överlämnas i befintligt skick, ostädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 425 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter