Lantbruk

Gård med skog och sjöstuga i Norra Jämtland

Försäljningssätt

Anbud senast ons 16 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
77,3 ha
Skogsmark
61,8 ha
Skogsimpediment
7,9 ha
Inägomark
2,1 ha
Övrigmark
5,1 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
7 700 m3sk
Boyta
110 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND BRATTBÄCKEN 1:119, 1:107, 1:37

Adress

Brattbäcken 255 83359 Hoting

Om fastigheten

Trevlig skogsgård med närliggande verkstadsbyggnad och ladugård. Därtill en mycket vackert belägen sommarstuga intill Tåsjöns strand som ger möjlighet till rogivande rekreation.
Areal om 77 ha varav 61 ha skogsmark. Virkesförråd om 7 700 m³sk varav 2 400 m³sk är S1 och S2 skog.
Fastigheten har en relativt jämn åldersklassfördelning och en god bonitet.

Jakt i VVO om 6 300 ha.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus uppfört 1946. Stomme av trä med ytterbeklädnad av tegel och träpanel, uppförd på murad källare. Plåttak med hängrännor, tvåglasfönster.

Nedervåningen inrymmer hall, lantkök utrustat med kyl, frys och elspis, sovrum och vardagsrum med öppenspis. Från hallen når man badrum.
Övervåningen inrymmer hall och tre sovrum.

Boarea ca 110 m², area uppgifter enligt taxeringsinformationen

Vattenburen värme som drivs med jordvärmepump.

Kommunalt vatten. Avlopp via egen trekammarbrunn.

Energideklaration ej utförd.

Driftskostnader:
Va & Avlopp: 3 300 kr
El/uppvärmning: 24 000 kr
Försäkring: 5 000 kr
Renhållning: 1 000 kr

Totalt: ca 33 300 kr

OBS: Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Vävstuga

Vävstuga på torpargrund med plåttak. Byggnadsmått ca 6,5 * 3 meter.

Verkstadsbyggnad

Verkstadsbyggnad med vattenburen vedpanna. Uppförd i trä på stenfot med plåttak, Byggnadsmått ca 8 *4 meter.

Ladugård

Ladugård med snickarverkstad. Uppförd i trä på stenfot med plåttak. Byggnadsmått 15* 6 meter

Förråd

Förrådsbyggnad uppför i trä på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 9 * 5 meter.

Sommarstuga

Sommarstuga utan el och va, Uppförd i trä på stenfot med tvåglasfönster, plåttak.
Badhus uppfört i trä på stenfot med plåttak, byggnadsmått 4 * 2 meter.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 61,8 ha med ett virkesförråd om 7 700 m³sk varav 2 418 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.
Det finns behov av röjning på fastigheten.
Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Brattbäcken 1:37 ingår i Brattbäcken-Karbäckens viltvårdsområde, areal: 6 358 hektar. Fastigheten ingår i Brattbäckens jaktlag med en areal om ca 3 500 ha. Småviltsjakt bedrivs inom hela vvo:t (6 358 ha).
Tilldelningen i år 6 vuxna älgar och 3 kalvar. Medlemmar i jaktlaget ca 20 - 25 st.

Fastigheterna Strömsund Brattbäcken 1:119 och Brattbäcken 1:107 är inte registrerade i något område för älgjakt.

Naturvärden

Det finns 3 nyckelbiotoper registrerade hos SKS på fastigheten.
Ett område (Tvärfallet) är inlöst (se övrig landareal om 5,1 ha i Skogsbruksplanen), dvs biotopskydd.
Inga övriga naturvärden finns idag registrerade på fastigheten (källa: Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fäbod på fastigheten, objektet är utmärkt på kartan. Det finns idag inga övriga registrerade forn eller kulturlämningar på fastigheten (Källa: Se Sverige).

Visning

För visning av byggnaderna kontakta Mäklarassistent Bengt Wiklander på tel: 070-681 23 72.
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Hus på ofri grund

Brattbäckens älgjaktlag äger förrådsbyggnad uppförd på fastigheten. Nyttjanderättsavtal för denna, fri tillfart samt vatten och elström till byggnaden finns. Avtalet skrevs 1990-05-14 och gäller i 49 år därefter. För kopia av avtalet kontakta Fastighetsmäklaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 27 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter