Lantbruk

Vackert belägen gård norr om Falun!

Högstbjudande

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 okt

Visning

  • ons 2 okt, kl 15:00 - 16:00

    Läs villkor

    Anmälan till jon.snogren@lrfkonsult.se

    Välkomna!

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
    Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,3 ha
Tomtområde
4,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN HUNSEN 7:1

Adress

Hunsen 219 79023 Svärdsjö

Om fastigheten

Gård med skogsskifte i byn Hunsen, strax öster om Svärdsjö. Högt belägen i slutet av vägen finns denna gemytliga gård med bostadshus, garage, lillstuga och ladugård. Jakt inom jaktvårdsklubb med ca 2 700 ha. Fiske inom fiskevårdsområde med möjlighet till kräftfiske.

Utgångspris 1 750 000 SEK
Anbud 30 oktober kl 14.00

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Områdesbeskrivning

Byn Hunsen ligger vid sjön med samma namn, knappt 5 km öster om Svärdsjö där det finns skola, vårdcentral och butiker.

Byggnader

Gården ligger högt belägen med utsikt över omgivningen. Utöver bostadshuset finns även ladugård, garage och en lillstuga.

Bostadshuset är uppfört 1898 och därefter tillbyggt 1964, och tilläggsisolerat 1979. Nytt plåttak lades 1983. 1,5-plan med källare, boyta enligt taxeringsuppgifter är 114 m². Enskilt vatten/avlopp. Vatten förnyades på 70-talet med pem-slang. Avlopp nyinstallerades 2017, trekammarbrunn med markbädd. Uppvärmning genom vedpanna (installerad 1981) samt bergvärmepump (installerad 2004). På fasaden finns solfångare för varmvatten (installerat 1979). Vedspis i kök. El, delvis jordad. Fiber indraget.

På bottenvåningen finns badrum, kök, vardagsrum med öppen spis, samt ytterligare två rum. Köket renoverades 1968. Kyl, spis och fläkt är utbytta sedan dess.

Övervåningen inrymmer tre sovrum samt generösa förvaringsutrymmen i kattvindar. Ett av sovrummen har ett mindre utrymme med wc.

I källarvåningen finns pannrum, duschkabin och tvättmaskin. Det finns även en bakugn, men där rökkanalen murades igen på 70-talet.

Bredvid bostadshuset finns en rödmålad ladugård i två plan med plåttak. Inrymmer bland annat vedbod och äldre stall.

Fristående dubbelgarage, byggt 1977. El indragen.

Lillstugan ligger ovanför de övriga byggnaderna och är uppförd 1974.

Driftskostnad

Försäkringar: 3 500 kr/år. Vägar: 1 000 kr/år. Avfall: 1 452 kr/år. Elförbrukning: 7 118 kWh. Uppvärmning: 20 m³ ved. Intäkt från besparingsskogen: 300 kr.

Energideklaration

På grund av att gården varit obebodd senaste året är energideklaration ej utförd. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av ägaren under augusti 2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 3,5 ha med ett virkesförråd om totalt 315 m³sk.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ligger inom Östansjö Jaktvårdsklubb på ca 2 700 ha. Som boende eller markägare till mer än 5 ha kan du ansöka om medlemskap.

Fiske

Fastigheten ligger inom Svärdsjö-Ågsjöns Fiskevårdsområde. Boende inom fiskevårdsområdet som löser årskort för fiske har tillgång till kräftfiske under den tid som bestäms av styrelsen. Läs mer på föreningens hemsida: http://svardsjo-agsjonfiske.se/

Naturvärden, Forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Vägar

Vägen upp till gården underhålls av vägförening som erhåller kommunalt bidrag. Väg över skogsskiftet underhålls även den av en vägförening, uttaxering sker vid åtgärder på vägen.

Areal

Areal enligt fastighetskarta: 4,85 ha
Areal enligt fastighetsutdrag: 4,3422 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 4,8 ha

Städning

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i städat skick. Övriga byggnader lämnas grovstädade.Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har andel Falun Svärdsjö Kyrkby S:3 samt Falun Svärdsjö Besparingsskog S:1.
På fastigheten finns två avtalsservitut där det ena gäller källa, och det andra ger rätt att ta väg över grannfastighet. Servituten har aktbeteckning 2080im-07/30261.1 samt 2080im-09/19218.1.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter