Lantbruk

Gård om 25 ha åker/betesmark

Högstbjudande

2 700 000 kr

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,1 ha
Vattenområde
2,4 ha
Tomtområde
22,7 ha
Boyta
160 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT RÅPHULT 1:2, del av

Adress

Råphult 5 34373 Virestad

Om fastigheten

Gård om 25 ha mestadels bete och åkermark. Bostad och ekonomibyggnader på en lantligt enskilt läge.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

Ladugård, loge, mjölkrum. Stall 4 boxar
Fårhus gjuten platta, el vatten.
Hönshus,
Stall, lösdrift.

Bostadsbyggnad

Ingång genom hall, vidare till kök. Allrum i vinkel vidare till hall och trappa upp. Ovanvåning med hall och tre sovrum samt badrum. Källare med tvättstuga, pannrum, matkällare.
Veduppvärmning från 2004.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Inägomark

Inägomarken är fri för ny köparen från och med tillträdesdagen. Stödrätterna följer med fastigheten.

Intresseanmälan

Försäljning av fastigheten sker via Intresseanmälan. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

OBS! Märk Intresseanmälan med Råphult. Använd gärna bifogad Intresseblankett.

Jakt

Jakten är fri från och med tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs

Avstyckning

Fastigheten är under avstyckning, Lantmäteriet har varit på fastigheten och satt ut gränserna. Tillträde till fastigheten kan se när Avstyckningen har vunnit laga kraft.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Liknande fastigheter