Lantbruk

Gård om 321 ha med bördig mark – Mellersta Gotland

Högstbjudande

24 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 15 maj, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
321,5 ha
Åkermark
157,1 ha
Betesmark
2,2 ha
Skogsmark
140,8 ha
Övrigmark
21,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
16 200 m3sk
Boyta
243 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GOTLAND HOGRÄN RODARVE 3:1 & 1:10, ALANDS 1:6, STORA ENBJÄNNE 1:18 & 1:24.

Adress

Hogrän Rodarve 116 621 96 Visby

Om fastigheten

Släktgård från 1700-talet som byggts upp och utvecklats efter hand. Genom åren har det odlats många olika grönsaker på den bördiga jorden och sedan början av 1980-talet finns det även möjlighet till bevattning genom egna dammar på omkring 40 000 m³. I försäljningen ingår det drygt 321 ha mark fördelat på 5 fastigheter. 157 ha åker varav ca 26 ha myr, 140,9 ha produktiv skogsmark samt omkring 20 ha övrig mark så som skogsimpediment, dammar, vägar och lite betesmark. Gården har god arrondering och stora fina skiften. Skogsmarken är normal för Gotland och sköts enligt skogsbruksplan upprättad år 2015.

På gården har det även bedrivits mjölkproduktion i kostall från år 2003 med plats för dubbla robotar och 126 liggbås. Intill finns en rejäl foderlada, den gamla ladugården och en kombinerad maskinhall/gårdsverkstad. Rymligt bostadshus från slutet av 1940-talet samt en rejäl flygel från 1700-talet med en lägenhet om 2 rum och kök.

Bud i första hand på helheten men vid en tilltalande helhetslösning kan eventuellt andra lösningar beaktas.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadsbyggnaden är uppförd år 1948 i 1,5-plan samt källare. Stomme av ytong med putsad fasad och tak av tegel. Kopplade 2-glasfönster och ventilation genom självdrag. Huset har vattenburen värme genom bergvärme som installerades år 2016 och en elpanna från Nibe. Ny dränering runt huset år 2018 och ny papp/läkt år 2013. Fastigheten har 2 vattenbrunnar, en till bostäderna och en till den nya ladugården. 3-kammarbrunn med infiltration ny år 2015. 3 fiberabonnemang med 10-åriga Teliaavtal som löper ut år 2021. Köparen tar över avtalet. Se mera på fiberföreningens hemsida https://vallhogranmasterbyfiber.wordpress.com/

Huset omfattar 6 rum och kök varav 3-4 sovrum.

Planlösning:
Vardagsentré/hall med garderob och plats för avhängning, plastmatta på golvet. WC-rum med klinkergolv och halvkaklade väggar, här finns toalett, tvättställ och fönster. Rum intill hallen som idag används som kontor, med fiskbensparkett på golvet och bra ljusinsläpp från stora fönster. Kök med matplats, utrustat med diskmaskin, spis, fläkt och kyl. Köket är öppet mot ett mindre tv-rum med frysskåp. Finentré med parkettgolv och pardörrar, stor hall som ger ett fint välkomnande. Här finns trappan som leder till övervåningen. Matrum och sal i fil med stor öppning mellan rummen och skjutdörr. Genomgående fiskbensparkett och taket i det ena rummet är utsmyckat med en handmålning.

Övervåning
På övre plan finns en stor hall med parkettgolv och en öppen spis som är godkänd för eldning. Utgång till balkong samt mindre kontorsdel. Här finns även tre stycken sovrum, ett med plastmatta på golvet och stor garderob med skjutdörrar. Nästa sovrum har trägolv och flera inbyggda garderober. Sista sovrummet har trägolv och inbyggd garderob med skjutdörr. Här finns även ett badrum med plastmatta utrustat med WC, tvättställ, badkar, dusch och fönster. Isolerad vind ovanför.

I källaren finns klassiska källarutrymmen så som tvättstuga med två tvättmaskiner, pannrum med Nibe elpanna till bergvärmen, matkällare och i övrigt bra förvaringsmöjligheter. Det finns även ett enklare rum med duschkabin, tvättställ och WC.

Trädgårdstomt med gott om fruktträd. Här finns både vinteräpplen och sommaräpplen med sorter som Stenkyrka och Ingrid Marie. Det växer syren, gullregn, kaprifol, kastanjer, päron och plommon. Rabatter med rosor och en vägg med buskrosor.

Flygel/bryggarhus

1,5-plans flygel i sten med putsad fasad och tegeltak (ny papp 2013). Sannolikt uppförd på 1700-talet. Kopplade 2-glasfönster och självdragsventilation. Stor hall med klickgolv och bra förvaringsmöjligheter i garderober, trappa upp till oinredd vind. Frysen i hallen ingår ej. Sovrum med heltäckningsmatta och även här bra förvaring i garderober. Duschrum med kombinerat våtrumsmatta och kakel. Här finns elpannan från Nibe, tvättmaskin, tvättställ, fönster, WC och duschväggar. Liten vardagsrumsdel öppet mot köket. Ett trevligt vitt kök med plastmatta på golvet och standardutrustning som kyl/frys, spis och fläkt, nytt år 2015. Flygeln är fiberansluten och värms upp via luftvattenvärmepump från Nibe, ny år 2016. På ena gaveln till flygeln nås den gamla bryggarhusdelen som idag används som förråd. Flygeln är idag uthyrd men kommer vara tillgänglig för köparen.

Lösdriftsladugården

Kall lösdriftsladugård uppförd år 2003 om ca 1491 m² byggyta enligt försäkringsbrev, inklusive foderavdelning. Idag finns det en robot men det är byggt för 2 robotar och det finns 126 koplatser samt sjukboxar. OBS! Befintlig robot från DeLaval med alla tillbehör så som kompressor m.m. ägs av arrendatorn och ingår därmed inte i försäljningen men den kan köpas till vid intresse.

Här finns ett mjölkrum med en mjölktank om 4,5 m³, även den är arrendatorns men kan köpas. Apparatrum med bland annat elcentral och vacuumpump. Duschrum med betonggolv, WC, tvättställ och dusch. Ovanför finns en oinredd vind, tänkt som personalrum med utsikt över kostallet. Isolering och gipsskivor som finns där ingår. I kostallet finns ett kontor med fönster mot kostallet. I ladugården finns det 3 skrapgångar och en ryktmaskin. DeLaval rälshängd fodervagn och en foderblandare från Cormall om 22 m³.

Utanför ladugården står det 2 st Mafasilos om vardera 17,1 m³. 2 gödselbrunnar, 1 från 1995 och en från 2003, om totalt 2 850 m³ kapacitet. Plansilos om ca 1 300 m³.

Maskinhall/foderlada

Rejäl byggnad från år 2001 av stora lecablock, stålstomme, plåttak och jordgolv. 630 m² byggyta enligt försäkringsbrev. Portar på båda kortsidorna och elanslutet.

Maskinhall/verkstad

Byggnad med trästomme och tak/fasad i plåt samt gjutet golv. Elanslutet. I huvudsak maskinhall men i den ena änden finns en verkstadsdel om ca 60 m². Totalt 391 m² byggyta enligt försäkringsbrev. Utanför finns en dieseltank om 5 m³.

Gamla ladugården

Byggnaden används inte nämnvärt idag. Tidigare kostall med äldre djurinredning då man hade uppbundna kor samt plats för kalvar. Även äldre svinhus. Lada med genomkörsel. Här finns en varmluftstork och lagringsfickor med en kapacitet om 250 m³ samt tippgrop. Byggnad i sten/trä under tak av plåt. Höloft.
655 m² byggyta enligt försäkringsbrev. Vatten och el är bortkopplat i lagården.

Åkermark

Åkermark om 157,13 ha enligt SAM-ansökan år 2018. Bördig mark som delvis lämpar sig för grönsaksodling. Det mesta är fastmark men det finns omkring 26 ha myr. Fastigheten har 2 egna bevattningsdammar om totalt ca 40 000 m³ och åkrarna vattnas genom hydranter och rör. Gården har ingen egen bevattningsmaskin men rör finns. Marken har dränerats efter hand och är delvis systemtäckdikad. På åkermarken finns ett arrende som är uppsagt till att upphöra 2019-12-31.

För den köpare som önskar mera skog och åkermark är det möjligt att genom fastighetsreglering köpa delar av Hogrän Buters 1:8. Det finns även möjlighet för köparen till ett sidoarrende, förutsatt av att parterna kommer överens. Det rör sig om ca 33 ha åkermark som ligger i anslutning till gårdens marker. Kontakta mäklaren för mera information.

Betesmark

Betesmark om 2,2 ha med gårdsstöd enligt SAM-ansökan 2018. Fördelat på 2 block.

Skogsuppgifter

Skogsmark om 140,8 hektar produktiv skog enligt skogsbruksplan upprättad år 2015 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är uppdaterad/framräknad av Mellanskog inför försäljningen, dock utan fältarbete. Medelbonitet beräknad till 3,7 m³sk/ha. Virkesförråd bedömt till omkring 16 200 m³sk. Planen har följts sedan den gjordes 2015. Mindre avvikelser kan förekomma mellan skogsbruksplanen och uppgifterna i prospektet.

Skogsvård

Avdelning 15 planteras av säljaren under våren 2019.
Avdelning 67 om 3 ha markbereds och planteras av köparen. Markberedning/plantering bör ske år 2020/2021 enligt Mellanskog.
Avdelning 76 skall markberedas och planteras. Det rör sig om 2,7 ha. Köparen övertar ansvaret för detta som bör göras inom 3-5 år.
Avdelning 14 är klassad som nyckelbiotop. Äldre barrskog.
Avdelningarna 13, 14, 20, 29 & 66 är föreslagna som naturvård orört (NO) enligt planen. Äldre skogar på 104-134 år, främst sumpskogar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande sökt areal i EU-ansökan ingår i försäljningen.

Naturvärden

Fastigheten berörs av nyckelbiotoper i avdelning 14 enligt skogsbruksplan från Mellanskog.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns det flera fornlämningar. Det rör sig bland annat om stensättningar, fossila åkrar, brunn/kallkälla & bytomt/gårdstomt. För mera information titta gärna på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras inte för fysik person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar.

Arrende/nyttjanderätter

Förutom åkermarken som är utarrenderad ingår även nyttjanderätt till kostallet, maskinhallen samt delar av gårdscentrum. Arrendet är uppsagt till att upphöra vid 2019-års utgång. Detsamma gäller för åkermarken.

Dikningsföretag

Fastigheterna berörs av följande dikningsföretag.
Vall myrs dikningsföretag av år 1940.
Byssegårde dikningsföretag av år 1957.
Buters Tomsarve Långgutes Ringome dikningsföretag av år 1919.
Långgutes floddike år 1910.

Övrigt

Totalt 5 fastigheter med en areal om 321,5183 ha enligt fastighetsutdrag. Nedan följer en kort beskrivning av fastigheterna.
Hogrän Rodarve 3:1. Areal om 177,5674 ha fördelat på 11 skiften. Gårdscentrum.
Hogrän Rodarve 1:10. Areal om 5,765 ha fördelat på 1 skifte. Åkermark.
Hogrän Alands 1:6. Areal om 94,6919 ha fördelat på 5 skiften. Obebyggd fastighet med åker och skog.
Hogrän Stora Enbjänne 1:24. Areal om 42,691 ha fördelat på 4 skiften. Obebyggd fastighet med åker och skog.
Hogrän Stora Enbjänne 1:18. Areal om 0,803 ha fördelat på 1 skifte. Obebyggd fastighet med skog.

Områdesbeskrivning

Hogrän socken ligger på mellersta Gotland omkring 1,5 mil söder om Visby. Socknen domineras av skog i väst och åkrar i öst mot Vallmyr. Strax söder om gården ligger Hogrän kyrka. Alldeles intill kyrkan ligger uteförskolan Alla Årstider.

Vägbeskrivning

Väg 142 från Visby mot Hemse. Efter omkring 1,5 mil är det dags att svänga höger mot Hogrän, strax innan Vall kyrka. Följ vägen och du finner gården efter ca 2 km på höger sida vid skylt Alands.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10 765 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter