Lantbruk

Gård om 55 ha utanför Hällekis

Högstbjudande

6 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 22 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
55,2 ha
Inägomark
37,0 ha
Skogsmark
15,3 ha
Övrigmark
2,9 ha
Boyta
136 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÖTENE VARASKOGEN 1:4

Adress

Lyckorna 1 533 94 Hällekis

Om fastigheten

Utanför Hälleskis ligger Lyckorna, en välarronderad gård i två skiften om totalt 55 ha. Arealen fördelar sig över 21 ha åker, 15 ha skog med ett bedömt virkesförråd om 2 298 m³sk samt 13 ha bete. Ägorna ligger samlat runt gårdscentrum med bostadshuset på en höjd med vacker utsikt. Byggnadsbeståndet utgörs av ett flertal ekonomibyggnader i form av ladugård med vidbyggd maskinhall, ungdjurshall samt maskinhall med verkstad. Fastigheten har ca 1 km till Vänern och ca 16 km till Götene och ca 29 km till Mariestad.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus som är ombyggt 1943 med en tillbyggnad från 1977. Huset är uppfört med timmer och trästomme på torpargrund. Fönster är av typen 3-glas-isoler. På taket ligger det två-kupiga tegelpannor och på utbyggnaden betongpannor.

Uppvärmning sker via vedpanna, installerad ca 2009 med ackumulatortank om totalt 1 800 l. Under sommartid värms varmvattnet med egenproducerad solenergi.

Enskilt vatten med borrad brunn, enskilt avlopp med godkänd 3-kammarbrunn och infiltration.

Boarean uppgår till ca 136 m² och biarean till ca 24 m² enligt taxeringsinformationen.

Renoveringar
För 7-8 år sedan byttes alla fönster ut mot 3-glas-isoler.
Löpande underhåll har utförts efter behov.

Planlösning
Nedre plan fördelar sig över groventré och hall med anslutning till toalett, skafferi och tvättstuga med dusch. Till vänster ligger köket utrustat med vedeldad köksspis (ska sotas innan användning), kyl- och frys, diskmaskin, spis och fläkt. Bredvid köket ligger huvudentrén med veranda och trappa upp till övre plan. I anslutning till entrén ligger vardagsrum, sovrum, allrum samt pannrum med vedpanna.

​​Övre plan inrymmer två sovrum samt kattvindar.

Driftskostnad
Observera att angivna driftskostnader är nuvarande ägares kostnader och då har huset ej nyttjats som permanentboende under de senaste åren.

Total driftskostnad 17 400 SEK fördelat enligt nedan:

​Uppvärmning: Ca 30 m³ ved.
Hushållsel: Ca 8 478 SEK/år, ca förbrukning 3 000 kWh/år.
Försäkring: 5 422 SEK/år, avser privatbostad.
Sotning: 1 700 SEK/år.
Renhållning: 1 800 SEK/år.

Tillkommer: Fastighetsskatt om 7 553 kr/år.

​​

Ladugård och maskinhall

Ladugården är ombyggd 1955 och utbyggd 1978 och är uppförd med trästomme och på taket ligger tegelpannor. Djurdelen är gjuten och godkänd för 47 vuxna djur med fungerande skrapgödselanläggning och två urinbrunnar med en total kapacitet om 400 m³. Bredvid djurdelen finns en loge med trägolv. Vidbyggd djurdelen finns en ca 16*10 m stor maskinhall uppförd under åren 1997-1998 med trästomme och plåttak på gjuten platta.

Ungdjurshall

Byggnaden är uppförd 1992 med stålkonstruktion på gjuten platta med plåt på väggar och tak. I hallen finns plats för 50 ungdjur på djupströbädd. Byggnaden mäter ca 31*14 m.

Maskinhall/verkstad

Maskinhall uppförd 1980 med trästomme samt plåtväggar och tak. Verkstadsdelen är oisolerad och består av gjuten platta med måtten ca 5*10 m. Maskinhallen har stengolv och mäter ca 16*10 m. Observera att dieseltanken utanför hallen ej ingår i köpet.

Garage

Garaget är uppfört med träväggar och plåttak på gjuten platta med plats för en bil.

Vedbod/förråd

Byggnad uppförd i trä med tegeltak och trägolv.

Lillstuga

Oisolerad stuga uppförd i trä med trägolv och plåttak.

Växthus

På tomten finns ett växthus om 5*7 m.

Övrig byggnad

F.d. hönshus i sämre skick i trä med tegeltak.

Övrig byggnad

F.d. utedass i sämre skick i trä med plåttak.

Åkermark

21,37 ha stödberättigad åkermark fördelad med 14,16 ha på skifte 1 med övervägande styvlera och 7,21 ha på skifte 2 med stenbunden lättare jordart. All areal har täckdikats efter behov från 1970-talet och fram till idag.

Betesmark

12,8 ha stödberättigad betesmark varav 8,56 ha utgör betesmark med särskilda värden.

Stödrätter

Fastigheten har gjort ett åtagande och får bidrag enligt särskilda värden för natur- och skogsbete. I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen inför 2020-års SAM-ansökan.​

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 15,3 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 298 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 150 m³sk/ha.
Medelboniteten har bedömts till 8,8 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 91 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 17% tall, 72% gran och 11% löv.

Skogen ligger lättillgängligt och har på skifte 2 direktanslutning till väg. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1 582 m³sk. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i april 2018 av Södra. Skogsmarken är fördelad på flera skiften, se vidare bifogad skogsbruksplan. ​

Sedan skogsbruksplanens upprättande har en volymtillväxt motsvarande två vegetationssäsonger, ca 180 m³sk. Ett uttag om ca 120 m³fub (ca 144 m³sk) har gjorts för att motverka granbarkborreangrepp. Skogsbruksplanen har därför ej räknats upp.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Jakt

Jakten är upplåten under innevarande jaktår, 2020-06-30 och därefter tillgänglig för köparen. Området erbjuder god tillgång på vilt, framförallt hjort.

Väg

På fastigheten finns en nybyggd väg som nyttjas av Götene Varan 1:5. Vägen är ej upplåten med servitut.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 55,0867 ha.
Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 55 ha fördelat på 20 ha skogsmark, 19 ha åkermark och 16 ha betesmark.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 55,18 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Städning

Bostadshuset överlämnas flyttstädat.
Ekonomibyggnader överlämnas grovstädade.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 220 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter