Lantbruk

Gård vackert belägen i åkerlandskap

Högstbjudande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 13 jun, kl 13:00

Visning

  • tis 28 maj, kl 16:30 - 18:30

    Läs villkor

    Anmäl att du kommer till mäklarassistent Elin Sandström
    på elin.sandstrom@lrfkonsult.se

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,0 ha
Skogsmark
8,5 ha
Inägomark
53,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Övrigmark
2,0 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
2 000 m3sk
Boyta
155 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Enköping Långtora 2:4

Adress

Långtora 11 745 96 Enköping

Om fastigheten

Bo i en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Enköping, Stockholm, Västerås och Uppsala.

Ett trivsamt boende i lantlig miljö. Rymligt bostadshus med vackert inglasad altan, lillstuga som kan användas till gäststuga eller för generationsboende, och en mycket bra verkstadsbyggnad samt flertalet ekonomibyggnader. Goda möjligheter till att expandera sin verksamhet.

En trevlig trädgård med många fruktträd och stora gräsytor som inbjuder till härliga grillkvällar, rekreation och lekar. På tomten finns en lekstuga för de mindre, en rastgård för människans bästa vän och en matkällare för sval förvaring. I anslutning till gårdscentra finns trädgårdsland och växthus för odling till det egna hushållet samt inägor att bruka eller för småskalig djurhållning.

Fastigheten består av 6 skiften som omfattar 64 ha, varav 53 ha är åker och 8,5 ha produktiv skogsmark. Ett virkesförråd om 2 000 m³sk och en medelbonitet på 6,3 m³sk per ha.

Jakträtt. Fastigheten ingår i Fjärdhundra Älgförvaltningsområde och i Lagunda Älg- och Kronskötselområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

1 ½-planshus från förra sekelskiftet. Byggnadsarea 8,7 x 15,4 m, inglasat uterum om 4 x 4,5 m och L-formad veranda om 1 x 5,8 x 6 m. Grund av huggen sten, timmerstomme med fasad av stående och liggande träpanel. Gjutet golv innanför stengrunden utom i hallen. Uppreglat golv på betonggolvet, i köket och tvättstugan är det betonggolv upp till plastmattan. Tak med 1-kupigt plåttak Icopal decra, kopplade fönster och murade skorstenar, varav den ena (köket) har plåtrör i och används regelbundet. Inglasat uterum med trädäck runtom (byggt 2009). Ventilation via självdrag och uppvärmning med el-element, vedspis och luftvärmepump (utbytt 2016). Enskilt vatten genom grävd brunn från 1930-talet, ca 8 m (14 ringar) djup, järnrikt vatten. På fastigheten finns även en borrad brunn från 1985, 63 m djup, salthaltigt vatten. Enskilt avlopp.

Planlösning
Nedre plan: Hall och gästtoalett. Kök med normal standard, Electrolux spis inköpt vintern 2019 och diskmaskin hösten 2018, samt smarta förvaringslösningar och en Husqvarna vedspis. Tv-rum, rymligt 2-delat finrum med en ståtlig kakelugn (ej provtryckt), vackert parkettgolv och stort fönster. Groventré/tvättstuga med våtrumsmatta, förrådsutrymme, dusch och diskbänk med arbetsbänk.
Övre plan: Hall med gediget trägolv, utgång till balkong, badrum med våtrumsmatta, tapet och målad väv, varmvattenberedare, badkar och fönster för trevligt ljusinsläpp. Två större sovrum, med heltäckningsmatta i ena rummet, och två mindre sovrum/kontor med trägolv i båda, inbyggda garderober av olika storlek i alla sovrum. Tre större förråd/kallskrubbar.

Byggnadsår: 1929
Taxeringsvärde: 1 010 000 SEK
Värdeår: 1945
Boyta: 155 m²
Biarea: 16 m²
Uppgifter enligt: Taxeringsinformationen

Lillstuga

1 ½-planshus från början av 1900-talet. Byggnadsarea om 7,5 x 8,7 m, utbyggnad om 2,7 x 5,6 m samt inglasat uterum om 2,9 x 4 m enligt mätning på plats. Torpargrund, timmerstomme med fasad av stående gulmålad lockpanel. Tak med 2-kupiga betongpannor, kopplade fönster och murad skorsten. Ventilation via självdrag och uppvärmning med vedeldning och elpatron. Enskilt vatten och avlopp, gemensamt med mangårdsbyggnaden.

Planlösning
Nedre plan: Rymlig hall, badrum med dusch, våtrumsmatta och tapet, pannrum med vedpanna, tvättbänk med ho och centraldammsugare. Kök med normal standard och vedspis, allrum och sovrum med klickgolv.
Övre plan. Badrum med badkar, våtrumsmatta och tapet, 2 förråd/kattvindar och 2 sovrum, varav det ena sovrummet har heltäckningsmatta och det andra balkong.

Byggnadsår: 1929
Taxeringsvärde: 277 000 SEK
Värdeår: 1939
Boyta: 68 m²
Biarea: 5 m²
Uppgifter enligt: Taxeringsinformationen

Ekonomibyggnader

Loge
Byggnadsarea om 11 x 39 m + tillbyggnad på baksidan om 2 x 7 m enligt mätning på plats. Träregelstomme, stående träfasad, aluminium plåttak, både skjutportar och vanliga dubbelportar. 2-våningsmagasin med spannmålstork, skruv och elevatorgrop.

Gamla Ladugården/Verkstad
Byggnadsarea om 10,8 x 35,6 m + verkstaden på 8,6 x 10,5 m enligt mätning på plats. Utrymme i verkstaden om 4,2 x 8,6 m med högre takhöjd, port med höjd 3,95 m och bredd 4,2 m. Fastinstallerad två pelarlyft, gjutet och planslipat golv, fastinstallerade skåp och hyllor ingår. Bra belysning.
Ladugårdsdelen har gjuten grund, väggar med lecablock och stående träfasad ovanför. Aluminium plåttak. Renoveringsbehov föreligger.

Gårdsbod
Byggnadsarea om 6 x 8,7 m + 2,4 x 3 m enligt mätning på plats. Liggande timmerstomme på plint, tegeltak, fönster med spröjs, loft.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2015 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2018.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 8,5 ha med ett virkesförråd om 2 000 m³sk, varav 1 000 m³sk är G2- och S2-skog.
Medelbonitet på 6,3 m³sk per ha. Högt medeltal 231 m³sk per ha.

Trädslagsblandning om 39 % tall, 48 % gran och 13 % björk. Ojämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 40 år. Tyngdpunkt på yngre gallringsskogar.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda med lättframkomlig terräng. Av den produktiva skogsmarksarealen om 8,5 ha är 100 % frisk eller
fuktig.

På fastigheten finns inga avdelningar föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte) eller NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är underväxtröjning före gallring eller föryngringsavverkning av 4 avdelningar, sammanlagt 4,9 ha, och gallring av 4 avdelningar, sammanlagt 4,2 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen är det normal avkastning och kvalitet på åkermarken. Avviker max 30%.
Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad,ej klass 1.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermark, omfattande 52,1 ha, är utarrenderad till Urban Brunnsberg, Långtora. Avtalet gäller för en tid av fem år med tillträdesdag 2017-03-14 och avträdesdag 2022-03-13. Uppsägning eller begäran om villkorsändring ska ske skriftligen senast ett år före arrendetidens utgång. Jakt och fiske ingår ej i arrendet. Arrendatorn ansvarar för de enskilda ej samfällda vägar som krävs för att driva jordbruket. Jordägaren svarar för kostnader eller förpliktelser gällande vägsamfälligheter, samfällda dikningsföretag och andra samfälligheter. Arrendatorn har rätt att nyttja logen hemma på gården samt ängsladan för förvaring av maskiner. Byggnaderna ingår inte i arrendet och underhållsskyldighet föreligger inte.

Den årliga arrendeavgiften är 109 410 kr plus moms.

Vid arrendets upphörande återlämnas stödrätterna till fastighetsägaren. Stödberättigad areal är 52 ha.

Jakt

Jakten på fastigheten nyttjas av ägaren, älg, kronhjort och småvilt jagas enbart på egen ägd fastighet. Fastigheten är ansluten till ett större Älgförvaltningsområde (ÄFO) i Uppsala län kallat Fjärdhundra. Fastigheten ingår sedan i Lagunda Älg och Kronskötselområde( ÄKO). Kronhjort och älg jagas inom området som s k ”Avlysningsjakt” där man ringer upp en telefonsvarare före jaktens början om kvarvarande tilldelning. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄFO & ÄKO. Ny ägare disponerar jakten fr o m tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. På skifte 2 finns en plats med tradition, övrig kulturhistorisk lämning från nyare tid. Utdrag från Riksantikvarieämbetets register "För länge sedan strandade och förliste ett saltskepp på denna plats. Därför går kärret ej att torrlägga." Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se/ http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?objektid=10025600020001&tab=3

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Mantal

Fastigheten har 3/4 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Fastigheten har andel i Lagunda Häradsallmänning.

Inteckningar

5 datapantbrev. Total summa: 425 000 SEK

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Brukningscentra på fastigheten är belägen bara ett stenkast ifrån Långtora kyrka. Byn Långtora består av bondgårdar och enfamiljshus, byn genomkorsas av länsväg C 565 och länsväg C 566.

Närmaste tätort är Enköping. Enköping har småstadsatmosfär, goda pendlingsmöjligheter till Västerås, Uppsala och Stockholm. Slogan ”Sveriges närmaste stad” stämmer väl in på Enköping. Med E18 österut mot Stockholm, västerut mot Västerås, Örebro, Karlstad och Oslo, RV 55 söderut mot Norrköping, nordost mot Uppsala och RV 70 mot Borlänge och Idre i nordväst har Enköping ett oslagbart geografiskt läge.
Här hittar du det serviceutbud du behöver i vardagen och fritiden kan spenderas med utflykter både ute i det gröna samt ute på det blå.

Enköping har ett sjukhus, vårdcentraler, grund- och gymnasieskolor, flera matbutiker, småbutiker, bensinstationer, systembolag, bibliotek och biograf. Enköping är känt för sina parker, 24 stycken till antalet. Efter att du har njutit av en promenad i dessa vackra parker kan du besöka någon av centrums mysiga caféer eller restauranger så som den franska bistron Bombance som finns omnämnd i White guide. Genom Enköping rinner Enköpingsån och vid åns utmynning i Mälaren ligger Bredsand som med camping och badstrand lockar så väl lokalbor som turister under sommarhalvåret. Med närheten till Mälaren är det lätt att ge sig ut på det blå för en båttur med familjen eller en fisketur med vännerna.
Enköping har flera stora arbetsgivare ex. Ledningsregementet, Martin & Servera AB och Sjukhuset.

Mellan Västerås, Enköping, Uppsala och Stockholm finns besöksområdet Fjärdhundraland. Ett område i en levande landsbygd fyllt med trevliga och roliga upplevelser. Här erbjuds allt från caféer, boende, gårdsbutiker till natur- och kulturupplevelser. Naturreservatet Hjälstaviken, Grönsöö slott, Gårdsjö Älgpark, Äsåsens utsitkplatser, Vånsjö kvarn och Skattmansöådalen är bara några av de pärlor du kan besöka. Föreningen Fjärdhundraland ekonomisk förening anordnar Rebusrundor, Mathantverksdagar och lopppisrunda. Besök deras hemsida för mer information: www.fjardhundraland.se/

Kommunikationer

I Uppsala län utförs kollektivtrafiken av Upplands lokaltrafik (UL). För tidtabeller, linjekartor och annan information, se UL:s hemsida: www.ul.se
Även Swebus trafikerar Enköpings resecentrum vilket förbinder staden med andra delar av landet. Se Swebus hemsida: www.swebus.se
Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Vägbeskrivning

Från Enköping (10 km)
Tag RV 70/Salavägen norrut från Enköping. Sväng höger vid skyltning mot Torstuna/Härkeberga och kör 4,3 km. Sväng höger vid skyltning mot Långtora, efter 3,1 km fortsätt mot skyltat Långtora. Efter ca 400 m har du skifte 4 på din högra sida, fortsätt ytterligare 450 m. Sväng höger, mittemot vägen mot Torstuna, och kör 550 m. Sväng höger och efter 250 m är du framme.

Från Uppsala (35 km)
Tag Enköpingsvägen/väg 55 sydväst ut från Uppsala. Kör ca 25 km. Sväng höger vid skyltning mot Långtora/Biskopskulla och kör 9 km. Sväng vänster vid T-korsning, skyltat mot Enköping, och efter 140 m sväng vänster, mittemot vägen mot Torstuna, och kör 550 m. Sväng höger och efter 250 m är du framme.

För övriga skiften se kartbilagorna eller använd GPS Koordinater (SWE REF99TM)
Skifte 4
6622266, 620195
Skifte 6
6624171, 619600
Skifte 2
6624518, 619673
Skifte 3
6624528, 620170
Skifte 5
6623923, 621150

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter