Lantbruk

Gård vid Valla – 26,7 ha

Högstbjudande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 11 okt

Visning

  • ons 25 sep, kl 14:00 - 15:00

    Läs villkor

    Vänligen lämna anmälan till visning. Skog, åker och beten kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,4 ha
Tomtområde
25,4 ha
Virkesförråd
1 794 m3sk
Boyta
115 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KATRINEHOLM LERBO-BIESTA 3:1, 1:18

Adress

Biesta 11 64162 Valla

Om fastigheten

Biesta ligger ca 6 km sydöst om Valla och gården omfattar en skogsmarksareal om ca 12 ha samt ca 13,5 ha åker- och betesmark. Den bördiga skogsmarken har ett bedömt virkesförråd om ca 1800 m³ sk. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter efter framförallt klövvilt. Gårdens byggnader utgörs av en villa från 1965, två äldre bostadshus som är i ett mycket undermåligt skick samt uthus och en ekonomibyggnad.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggnaderna är i ett mycket dåligt skick och bedöms som rivningsobjekt. De är uppförda i två plan på torpargrund, med en stomme i trä och fasad av eternitplattor. Den södra byggnaden har ett bristfälligt yttertak av tegel och den norra har ett nyare tak av plåt.

Uthus

Två byggnader som ligger i vinkel till bostadshusen. Uppförda i träkonstruktion med nyare tak av plåt.

Ladugård/loge

Byggnad i träkonstruktion med murad stalldel. Tak av eternit.

Biestalund 2

Enplans bostadshus med källare från omkring år 1965 med en boarea om 115 kvm samt 100 kvm biarea. Bostaden har fem rum och kök på entréplanet samt en toalett (wc, handfat) och ett badrum (wc, handfat, duschkabin). Källaren har tvättstuga, pannrum, två matkällare, hobbyrum samt garage med infart från den norra gaveln. Enskilt vatten och avlopp samt vattenburen uppvärmning via bergvärme. Det finns även en öppen spis med vedkassett i vardagsrummet samt en vedkamin i källaren.
Byggnaden är i ett stort behov av renovering.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av LRF Konsult inför försäljningen. Enligt inventeringen omfattar skogsmarken 12 ha med ett virkesförråd om totalt ca 1 800 m³ sk varav ca 1 550 m³ sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2). Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår enligt fastighetsregistret till 11 ha och arealen betesmark är angiven till 5 ha. Enligt skogsinventeringen är arealen åker och betesmark 13,5 ha. Brukningsrätten till marken tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Jakt

God tillgång på klövvilt. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Oppunda häradsallmänning

Fastigheten har 0,25 mantal i Oppunda häradsallmänning. Fastighetens genomsnittliga utdelning under perioden 2012-2017 har uppgått till ca 900 kr per år.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad fornlämning i form av en stensättning som berör avdelning 10 i avdelningslistan (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen).

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 604 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter