Lantligt boende

Gård vid Väringen , 21 ha

Högstbjudande

2 100 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 20 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
18,4 ha
Skogsmark
7,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Åkermark
4,0 ha
Betesmark
5,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Mark
1,3 ha
Boyta
167 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖREBRO BACKEN 1:7 och 1:21

Adress

Furunäs 305 71894 Ervalla

Om fastigheten

Väringen är perfekt för dig som vill ha ett boende ett kort pendlingsavstånd från stadspulsen. Sjön Väringen med alla dess möjligheter ligger strax intill huset och i området finns en fin badplats och vackra skogspartier.

Välkommen till lugnet vid Väringen!

Visning den 23 maj, ring mäklaren för att boka tid .

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Hus

Lillstugan

Fd Ladugård

Stall med två stora boxar och en mindre samt en höloge.

Byggnader

Det finns ytterligare byggnader, redskaapsbod, garage, vedbo, garage med 3 platser inkl.el till motorvärmare

Allmänt

En fantastisk möjlighet att kombinera boende med djurhållnig, skogsbruk, jakt och fiske. Mycket goda möjligheter att skapa ett unikt boende vid Väringen. Fastigheten ligger strax norr om Örebro (ca 22 km).

Väringen

Väringen är perfekt för dig som vill ha ett boende ett kort pendlingsavstånd från stadspulsen. Sjön Väringen med alla dess möjligheter ligger strax intill huset, och i området finns en fin badplats och vackra skogspartier.

Välkommen till lugnet vid Väringen!

Väringen ligger på gränsen mellan Närke och Västmanland. Omgivningar kring Väringen består av en mosaik av jordbruksmark, barr-, bland- och lövskog. I norr
ligger Frövi samhälle. I Väringen finns flera öar. Väringen är en mycket uppskattad och fiskrik sjö, mest känd för sitt fina gösbestånd. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och faren. Varje år sker en omfattande utsättning av gös och ibland öring.

Fastigheten har samfällt fiske se fiskeutredning

Fastigheten har kräftfiske,, en egen del att fiska kräftor på i ån.

Frövi

Där finner man affär,vårdcentral, I närliggande byn Ervalla finns en skola F-6 . Frövi har goda väg- och tågförbindelser, pendeltåget till Örebro tar ca 15 min .
Till Lindesberg är det ca 2 mil och till Örebro 3 mil.

www.positivafrovi.se

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan beräknas vara klar under v 20 .

Jakt

Jakten övergår till köparen 20200701. Marken erbjuder rådjur.

Fiske

Fastigheten har samfällt fiske se fiskeutredning.
Kräftfiske i ån.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Områdesbestämmelse

Se Områdesbestämmelse angående mark runt de avstyckade fritidshusen.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad.

Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Information

Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material.

För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej.

Ej heller för händelse som ägaren eller LRF icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar.

Ägaren och/eller LRF förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: LRF KONSULT, 2015.

Förfarande

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 2 100 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Städning

Ekonomibyggnader och mark överlåtes grovstädade. Bostadshus överlåtes i grovstädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen ev finns kvar övergår
till köparen.

Energideklaration

I köpekontraket kommer det att finnas en skrivelse om att köparen övertar ansvar för upprättande av Energideklaration.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 650 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter