Lantligt boende

Gedigen maskinhall & välarronderad skogs- och åkermark

Utgångspris

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 21 okt

Visning

  • Visning 10 oktober kl. 17.00. Anmälan krävs.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,2 ha
Skogsmark
17,4 ha
Skogsimpediment
3,2 ha
Åkermark
6,7 ha
Övrigmark
2,3 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Virkesförråd
3 400 m3sk
Boyta
51 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STENUNGSUND SPEKERÖDS-APLERÖD 1:6 & KÄNNESTORP 4:1

Adress

Grössbacke 120 44493 Spekeröd

Om fastigheten

Välarronderad fastighet om 30,2 hektar med maskinhall om 40×12 meter uppförd år 2000. Den produktiva skogsmarken uppgår till 17,4 hektar med ett totalt virkesförråd om ca 3 400 m³sk där åldersfördelningen är god. Åkermarken uppgår till ca 7 hektar. Jakten upplåtes för närvarande år för år.

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Du som är intresserad av denna fastigheten kan, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen. I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Äldre bostadsbyggnad (uppförd tidigt 1900-tal) i klassisk planlösning med 4 rum runt centralt placerad murstock. Murad grund under plåttak. Fasaden är klädd med eternitplattor. 2 glas fönster. Uppvärmning via luftvärmepump samt vedeldning i köksspis där brandskyddskontroll och sotning är gjord. Vatten från grävd brunn via självtryck. Avlopp renas genom avloppsanläggning Fann biobädd 5ce, slutet system, installerat 2016.

ENTRE PLAN
Hall, vardagsrum, kök med köksspis, 2 sovrum, WC med dusch.

ÖVRE PLAN
Merparten av övervåningen är oinredd och används som förrådsutrymme.

KÄLLARE
Pannrum samt förråd med oljetank.

Observera att bostadsbyggnaden är i dåligt skick och kräver omfattande renovering för att kunna nyttjas som åretruntboende.

Maskinhall

Maskinhall uppförd 2000. Taxerad areal om 480 kvm (40x12 meter). Två skjutportar med en bredd om vardera fem meter leder in i maskinhallen. Hallen är uppdelar i två utrymmen där merparten är oisolerad maskinhall. De mindre utrymmena (2007) är isolerade och och nyttjas som separata förrådsutrymme där innerväggarna är klädda av fanér.

Sockel: Förhöjd betongsockel.
Stomme: träpelare.
Yttervägg: Plåtpanel på liggande reglar.
Yttertak: Plåt.

Magasinsbyggnad

Äldre magasinsbyggnad i 1 1/2 plan. Regelstomme stående på plintar under plåttak. Byggnaden innehåller vedbod, magasin, snickeri/verkstad samt spannmålslager.

Övriga byggnader

På fastigheten finns även äldre ekonomibyggnader i from av ett gammalt hönshus, stensatt källare och vagnslider. Samtliga byggnader är i sämre skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering utförd i maj 2019 av Anders Skogsberg, LRF Konsult. Enligt inventeringen omfattar fastigheten ca 17,4 ha
produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 3 400 m³sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,7 m³sk/ha/år. För mer information se bifogad skogsbruksplan alternativt ring LRF Konsults Skogsmästare Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23. Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är idag muntligt upplåten. Älgjakt samordnad i mindre jaktlag där 4 jaktlag delar på gemensam licens. Småvilt jagas på den egna arealen. För mer information kontakta Agne Nilsson, 070-603 61 86.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns registrerad lämning efter milstolpe i form av en kalkstensstele. Se Riksantikvarieämbetets hemsida för ytterligare information (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Åkermark

Arealen åkermark uppgår enligt skogsbruksplanen till 6,7 hektar.

Fiber

Fiber finns indraget. Fiberanslutning via IP-Only.

Muntligt avtal motorcrossbana

Fastighetsägaren har muntligen upplåtit en mindre del av Spekeröds-Apleröd 1:6 till motorcrossbanans verksamhet. Avtalet faller i och med ett ägarbyte på fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning för dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Spekulanter uppmanas att undersöka fastigheten och dess byggnader noggrant.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter