Lantbruk

Groeholms gård

Högstbjudande

14 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 3 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,5 ha
Tomtområde
23,5 ha
Boyta
180 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TRELLEBORG BRÖNNESTAD 9:27

Adress

Groeholmsvägen 74-9 23199 Klagstorp

Om fastigheten

Tilltalande lantbruksfastighet belägen i södra Skåne, strax sydost om Anderslöv, med mycket god arrondering. Fastigheten areal är strax under 24 ha med åkermark består av ett kvadratiskt och lättbrukat skifte av högsta klass, klass 10. Gediget och renoverat byggnadsbestånd med bland annat rymlig bostad av god klass, maskinhall, stall- och logbyggnad samt garage och verkstad. Läs mer om fastigheten och dess byggnader genom att klicka på bifogat prospekt.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Tilltalande och rymlig mangårdsbyggnad i 1½-plan med taxerad boarea om 180 kvm. Bostaden har genomgripande renoverats under senare år med bl.a. golvvärme med värme från värmepump, nytt kök och badrum samt ny avloppsanläggning mm

Stall- och logbyggnad

Stall- och logbyggnad i tegel och trä samt yttertak av eternit, byggnadsarea om totalt ca 360 kvm.

Maskinhall

Maskinhall uppförd 2009 med självbärande stålstomme, yttertak och fasad av plåt. Byggnadsarea ca 288 kvm

Gårdsbyggnad

Friliggande gårdsbyggnad som tjänstgjort för olika ändamål, för naravarande inrymmer byggnaden verkstad, förråd och garage.Byggnadsarea ca 80 kvm

Garagebyggnad

Friliggande garagebyggnad med putsad fasad och yttertak av eternit, byggnadsarea ca 54 kvm.

Åkermark

Fastigheten har en väl samlad areal i ett kvadratiskt skifte som omfattar blockarealen 23,95 ha med jordklass 10. Eftersom gårdens brukningscentrum är belägen strax invid norra gränsen delas arealen inte av infartsvägar och tomtmark i någon nämnvärd omfattning, varför fastigheten är en mycket god brukningsenhet. Fastighetens totalareal enligt utdrag från fastighetsregistret är 23,5455 ha.
Dikning av åkermarken har genomförts på 1940-talet och fastigheten har en väl fungerande dränering .

Arrende/nyttjanderätter

Fastighetens åkermark är utarrenderad genom ettårigt arrendeavtal. Arrendeavtalet är uppsagt och upphör därmed den 13 mars 2020.
Arrendeavgiften för innevarande arrendeperiod tillfaller säljaren i sin helhet.

Stödrätter

Stödrätter finns för åkerarealen i sin helhet och överförs till jordägaren vid arrendets upphörande. Stödrätterna ingår i köpet utan ytterligare vederlag.

Övrigt

Fastigheten har del i dikningsföretag Nr 9 och 14 Brönnestad
Fastigheten ingår i vägsamfällighet, utdebitering har ej skett under senare år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Liknande fastigheter