Skogsfastighet

Hålsjö Norrbo, skogsmark utan byggnader

Utgångspris

800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 19 jun, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,6 ha
Skogsmark
36,0 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
2 767 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HUDIKSVALL HÅLSJÖ 8:7 och HÅLSJÖ 8:3

Om fastigheten

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen ska vara medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Utan det är upp till Köparen att besikta och undersöka fastigheten och dess innehåll och omfattning. Se utförligare information om skogen bland bilagorna längre bak i detta fastighetsprospekt.

Skogsvård

På fastigheten finns skogsvård att ta hand om såsom röjning, återväxtkontroll och ny plantering, köparen övertar ansvaret för dessa sysslor på Tillträdesdagen. Dessa åtgärder främjar fastighetens volym och kvalité.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fornlämning registrerad på fastigheten, 2006-04-06 aktbeteckning L 1950:1655 (fångstgropssystem)

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny köpare på tillträdesdagen. Marken ingår i Norrbo VVO. Kontaktperson är Reinor Andersson Norrbo.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Lantmäteriet, Se Sverige)

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Hudiksvalls kommun, glesbygdsdelen det senaste året.

Områdesbeskrivning

Markområdena går emot Dellensjöarna på 4 ställen.

Vägbeskrivning

Bra vägnät till samtliga skiften.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter