Lantligt boende

Hästgård 21 ha Rödeby

Pris 3 825 000 kr eller bud

3 825 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 5 Nov, kl 15:00

Visning

  • tor 17 okt, kl 16:00

    Läs villkor

    Anmälan till visning av byggnaderna sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare. Anmälan krävs.

  • fre 25 okt, kl 16:00

    Läs villkor

    Anmälan till visning av byggnaderna sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare. Anmälan krävs.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,8 ha
Tomtområde
20,8 ha
Virkesförråd
2 356 m3sk
Boyta
122 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSKRONA SKÄRVABODA 1:8

Adress

Slöjdarvägen 3 37345 Rödeby

Om fastigheten

Gård/hästgård på 21 ha i ett attraktivt ostört läge strax norr om Rödeby samhälle. Inom gårdscentrat finns eget stall med paddock och närliggande hagmarker samt enplansvilla med veranda.
Till trädgården finns förråd samt stort isolerat garage som tidigare använts som hundpensionat. Skogsmarken uppgår till 18,4 ha och innehåller ett virkesförråd av 2 360 m³sk, varav delar av skogen utgörs av tillväxande skog i åldrarna 15-25 år.

Pris 3 825 000 kr eller bud

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostaden

Bostaden är byggd i ett plan med trästomme och träfasad i början av 1940 talet och därefter tillbyggd. Taket är belagt med betongpannor och vattnet kommer från en djupvattenborra med god kvalitè och vattenhållning. Avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med godkänd infiltrationsbädd från år 2012. En grävd brunn finns även inom fastigheten, vilken även betjänar en grannfastighet. Uppvärmningen är väl utbyggt med vattenburen värme i hela huset och kopplad till en vedpanna samt kombinerat till solpanel och luftvärmepump. Övrig uppvärmning finns även genom öppen spis med Kaddyinsats.
Boyta 122 m².

Planlösningen fördelar sig på 3 sovrum, stort allrum med öppen spis, allrum/matrum, kök, tvättstuga, pannrum, groventré, toalett samt stor kaklad toalett från år 2012 med el-golvvärme och dusch och hall.

Beräknade kostnader:
El hus: 11 000kr/år
El stall: 6 000kr/år
Sophämtning: 3 600kr/år
Avlopp: 1 300kr/år
Gårdsförsäkring: 10 000kr/år
Totalt: 31 900kr/ år

Ekonomibyggnader

Stallet är byggt i trä och på gjuten platta med tak av plåt. Stallet inrymmer 2 st. ponnyboxar samt 2 st. större boxar med loge och vagnsskjul. Övriga byggnader intill bostaden är garaget som tidigare använts som hundpensionat och är isolerat och byggt på gjuten platta. Byggnaden inrymmer även enklare form av pentry.

Övrigt: Vedförråd och förråd intill bostaden.

Paddock

Paddocken är belyst och byggd på en stabil grund med stenmjöl med måtten 50 * 30 m.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 av Harald Rooth. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 18,4 ha med ett virkesförråd om 2 356 m³sk. Skogsmarken utgörs både av löv och tillväxande barrskog skog i åldrarna 15-25 år och äldre. Bestånden är relativt välslutna och markerna är friska med rörligt markvatten och drivningsförhållandena är relativt bra för området.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.
OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen enbart till 1 ha, men inom fastigheten och i avdelning nummer 4 finns naturbetesmarker som idag används som bete.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Besiktning av byggnader sker innan bud lämnas av sakkunnig besiktningsman, snickare, rörmakare eller liknande

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljaren bekostnad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 704 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter