Lantligt boende

Hästgård/Avstyckad Lantgård Lörby 2,3 ha

Pris eller bud

2 125 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 7 jun, kl 15:00

Visning

  • fre 24 maj, kl 15:30

    Läs villkor

    Anmälan till visning av byggnaderna sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare. Anmälan krävs.

  • ons 29 maj, kl 15:00

    Läs villkor

    Anmälan till visning av byggnaderna sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare. Anmälan krävs.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,4 ha
Tomtområde
2,4 ha
Boyta
140 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖLVESBORG LÖRBY 15:16 område av markerat med rött

Adress

Västergårdsvägen 9 29494 Sölvesborg

Om fastigheten

Avstyckad gård med gårdsboende strax norr om Mjällby samhälle med ca 1,5 ha åkermark. Gården utgörs av gårdsbyggnader, verkstad, mindre gårdsbutik samt bostad i 1,5 plan i en stor trädgård med flera rabatter, fruktträd, uterum samt förrådsbyggnad.

Pris 2 125 000 kr eller bud

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostaden

Bostaden är uppförd år 1929 och är byggd i 1,5 plan med delvis källare. Stommen är av trä och taket är belagt med plåt, fasaden är av tegel och fönsterna är kopplade tvåglasfönster.
Bottenplan inrymmer: Huvudentré genom veranda, stor hall med förbindelse till övervåning. Kök med matplats. Groventré med förbindelse till källare och vind. Toalett med badkar. Allrum. Matrum samt stort sällskapsrum.
Övervåningen inrymmer: Hall med balkong, två sovrum, toalett, förråd samt vind. Ett sovrum finns att tillgå genom kallvinden.
Taxerad boarea 140 kvm, uppskattad boarea om ca 184 kvm.
Kommunalt vatten och avlopp. Eget vatten finns till längorna från egen grävd brunn.
Bostaden värms upp via ett vattenburet värmesystem kopplat till en äldre kombipanna (idag används endast elpatron) Luft/luftvärmepump fungerar ej!
Driftskostnader:
El inkl. hushållsel ca 30 000 kw/h
Vatten/avlopp 6 300 kr/år
Sophämtning 2 400 kr/år
Försäkring ca 6 000 +/- 1 000 kr/år.

I anslutning till bostaden finns en äldre drängstuga/brygghus, vilken mycket väl kan rustas upp till gäststuga.

Ekonomibyggnad

Kringbyggd äldre ekonomibyggnad i gråsten, leca och tegel under tak av eternit. Byggnaden inrymmer förråd, garage, vagnsskjul, lager, verkstad samt äldre stall med slaktsvinsinredning. Bedömd byggnadsyta ca 620 kvm. I anslutning till byggnaden finns även en mindre kontorsbyggnad om ca 8 kvm, som inte ingår i försäljningen.
Bakom ladugårdsbyggnaden finns även två urinbrunnar.

Gårdsbutik

Fristående byggnad om ca 60 kvm med butiksyta samt kyllager. Byggnaden är uppförd i cementsten med gjutet golv och tak av plåt.

Inägomark

Åkermarken på ca 1,6 ha är tillgänglig till nästa växtsäsong eller enligt överenskommelse. Dock beroende på lantmäteriets handläggningstid.
Kontakta ansvarig mäklare för mer info.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten.

Arrende/nyttjanderätter

Vattenborra
I anslutning till gårdsbutiken finns elcentral samt vattenborror. Säljaren förbehåller sig rätten att upprätta servitutsavtal för brukande, skötsel osv. av vattenborrorna samt elcentralen.
Vägservitut
Säljaren förbehåller sig även rätten att upprätta vägservitut enligt grön markering på bifogad karta.

Fastighetsbildning

Denna försäljning är en delförsäljningen/avstyckning av en större lantbruksfastighet. Vid delförsäljning måste fastigheten avstyckas genom en lantmäteriförrättning,. Köparen görs medveten att tillträde till fastigheten inte kommer ges förrän förrättningen vunnit laga kraft efter ca 10-12 månader, ansökan om avstyckning är redan inskickad av säljaren. Köparen och Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och Köparen står ensam för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter