Lantbruk

Hästgård/Gård 11 ha Backaryd

Pris eller bud

1 625 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 3 jul, kl 15:00

Visning

  • lör 15 jun, kl 16:00

    Läs villkor

    Anmälan till visning av byggnaderna sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare. Anmälan krävs.

  • mån 24 jun, kl 16:00

    Läs villkor

    Anmälan till visning av byggnaderna sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare. Anmälan krävs.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,1 ha
Tomtområde
11,1 ha
Virkesförråd
780 m3sk
Boyta
60 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RONNEBY Västra Hult 1:7 och Västra Hult 1:10

Adress

Krokenvägen 22 37011 Backaryd

Om fastigheten

Hästgård/mindre gård med boende i ett fritt lugnt läge med naturskön omgivning, strax norr om Backaryds samhälle. Gården ligger fördelad i två skiften varav hemskiftet utgörs av bostad, ladugård med stall samt intill liggande betesmark och hagmarker. Utskiftet av fastigheten utgörs av ett skogsskifte på ca 6 ha, med tillväxande barrskog i åldrarna 10-30 år.

Pris 1 625 000 kr eller bud

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostaden

Huset är byggt på en murad stengrund i 1 ½ plan med källare under större delen av huset. Stommen är av trä och fasaden är beklädd med eternit och taket är belagt med betongpannor. Huset värms upp av ett vattenburet värmesystem kopplat till en luft/vatten värmepump (CTC från år 2009), övrig uppvärmning är vedspis och kakelugn, vilka är i godkänt skick. Vattnet till bostaden kommer från en borrad brunn och avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med godkänd infiltrationsbädd. Taxerad boyta 60 kvm.
BP: 2 sovrum, hall, kök, grovingång, allrum med kakelugn samt toalett med dusch.
ÖP: oinrett rum samt ett grovinrett rum med vattenburen uppvärmning.

Årlig energiförbrukning ca 9 000 kw.
Gårdsförsäkring ca 3 500 kr/år

Stallet/ladugård

Ladugården är byggd på en gjuten platta med stomme av trä och tak och väggar beklädda med plåt.
Ladugården inrymmer stalldel med tre boxar och mindre förrådsplats samt loge.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2019 av Gunnar Jönsson. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 6,9 ha med ett virkesförråd om 780 m³sk. Skogsmarken ligger fördelad i ett utskifte och utgörs i huvudsak av tillväxande yngre barrskog i olika åldrarna 10-35 år. Bestånden är i huvudsak välslutna och marken har en bonitet på 8,2 m³sk/ha/år.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.
OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Skogsbruksplanen är upprättad av Gunnar Jönsson och är ett hjälpmedel att undersöka fastigheten. Det åligger spekulant/köpare att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 3,8 ha och utgörs av betesmark runt gårdscentrat.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 20 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter