Lantbruk

Henningsbergs Gård, 110 ha

Högstbjudande

30 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 21 okt, kl 09:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
111,1 ha
Åkermark
54,0 ha
Åkermark
30,0 ha
Betesmark
22,0 ha
Skogsmark
2,0 ha
Övrigmark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Småhusmark
0,9 ha
Boyta
235 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRISTIANSTAD FJÄLKINGE 41:3

Adress

Henning Anderssons väg 154 29167 Fjälkinge

Om fastigheten

Henningsbergs Gård om totalt ca 110 ha ligger strax öster om Kristianstad intill Fjälkinge. Gårdscentrum är väl samlat och fritt beläget med härlig vy över Fjälkinge backar! Den totala arealen fördelar sig på åkermark om ca 83,28 ha, betesmark om ca 20,17 ha samt skog om ca 2 ha. Merparten av åkermarken är inom klass 8 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering. All åkermark är bevattningsbar genom nedgrävda stamledningar som är kopplade till två djupborrade brunnar. Gården erbjuder ett representativt boende om ca 235 kvm med ett byggnadsbestånd som till huvuddelen är i mycket gott skick. På Henningsbergs Gård bedrivs idag ett kombinerat lantbruk med växtodling och djurhållning.

Klicka gärna in på länken för 3D-foto som tar dig på visning ett helt varv runt gården! Det finns tre olika vyer att välja mellan uppe till vänster; ekonomibyggnaderna, gårdscentrum samt översikt som ger en god överblick över gården med dess byggnader.

Missa inte heller att titta på flygfilmen!

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Flygfilm

3D-foto

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är uppförd 1935 i 2-plan om ca 235 kvm med källare under hela huset. Stommen är av tegel med luftkanal. Fasaden reveterades 1997 och i samband med renoveringen tilläggsisolerades ytterfasaden med 50 mm frigolit. Huset dränerades då även om. Tak och fönster är bytta 1985-1986 till tvåkupigt tegel samt treglasfönster som utvändigt är aluminiumbeklädda. Bostaden värms upp med jordvärme som installerades 2003 (ny pump 2019 från CTC). Larm kopplat till Verisure som går att ta över för ny ägare. Avlopp med trekammarbrunn och efterföljande infiltrationsbädd. Vatten från djupborrad brunn (45 m/9 000 l/h) som förser bostaden samt djurstallar med dricksvatten. Stor och uppvuxen härligt lummig trädgårdstomt med uteplats i pergola.

Nedervåningen fördelar sig på grovingång, WC, kök, vardagsrum med veranda, matsal, entréhall och trapp till ovanvåning samt 2 rum.

WC. Utrustning: toalett, tvättställ.
Kök. Utrustning: spis med fläkt, kyl, frys och diskmaskin.

Övre plan fördelar sig på rymlig hall, 3 sovrum varav ett med walk-in-closet och inbyggd balkong, tvättstuga samt ett stort helkaklat badrum.

Tvättstuga. Utrustning: tvättmaskin, torktumlare, tvättho.
Badrum med kakel och klinker. Utrustning: golvvärme, toalett, tvättkommod, dusch samt förberett för hörnbadkar.

Källaren rymmer dusch och tvättutrymme, matkällare, rök och bakugn (ej i drift), bastu samt förrådsutrymmen.

Stall, loge och garage

Stor U-formad länga om ca 820 kvm som omsluter gårdsplanen framför mangårdsbyggnaden. Tak av eternit och fasad av trä och tegel. Inrymmer drängkammare (uppvärmning med direktverkande el), f.d. mjölkstall med tillhörande foderrum, kalvrum, magasin och höloft. Loge med portar samt garage.

Djurhall

Hall om ca 1660 m2 byggd 2016 för djur med foderbord, gjuten platta med gödselrännor och tvärkulvert med pumpbrunn. Väggar av betong med ventilationsgardiner och tak av plåt med ventilationshuvar. Inredd med djupströbädd, skrapgångar och liggbås. Hallen ägs idag av bolaget som driver gården (lös egendom) och ingår således inte i fastighetens byggnadsbestånd. Valmöjlighet finns att köpa hallen tillsammans med gården eller i bolagsform utefter köparens önskemål. Hallens värde är inkluderat i utgångspriset.

Kalvstall

Fd grisstall som byggts om till kalvstall med en total area om ca 539 m2 med 6 avdelningar. Innertak av aluminium, gjutet golv och ytterbeklädnad av plåt.

Djurstall

Isolerat f.d. potatislager som 2018 byggts om till djurstall med utvändig fodring och utgödsling. Ca 212 m2 med plats för t ex 4 tjurar och 14 kvigor. Byggdes ursprungligen 1964 med tak av plåt och putsad fasad.

Maskinhall

Maskinhall om ca 400 kvm uppförd 1977 under tak av eternit och fasad av plåt. Stomme av trä och gjutet golv.

Gödselbrunnar

Tre gödselbrunnar om totalt 1 960 m3 (1 240 m3, 620m3 respektive 100 m3).

Sprutbod/garage

Äldre byggnad om ca 63 kvm inrymmande garage, sprutbod samt dieseltank om 5m3. Uppfört under tak av plåt och med putsad fasad.

Redskapshus

Tegelbyggnad som tidigare nyttjats som slakteri, idag som förrådsutrymme.

Stall och loge i U-form

Sammanhängande länga om ca 618 kvm i U-form belägen ute på åkermarken. Försedd med äldre stallinredning och loge.

Åkermark

Åkermark fördelad på två skiften med en total areal om ca 83,28 ha enligt SAM-ansökan. Den dominerande jordarten inom brukningsenheten är mo. Det förekommer även lerjordar med 5-15 % lerhalt. Markkartering senast utförd 2009 av Hushållningssällskapet. Självdränering. Åkermarken lämpar sig väl för odling av betor, potatis, spannmål och vall samt för grönsaks- och fruktodling.
Samtlig åkermark har tillgång till bevattning genom nedgrävda stamledningar. Djupborrad brunn (74 m/42 000l/h) med vattendom (VA 28/1982) belägen på gården. Vattendom perioden 1 maj till 15 september, medeltal 525m3/dygn för perioden, dock högst 900m3/dygn. Det finns även en djupborrad brunn (66 m/66 000 l/h) på en grannfastighet med upprättat servitut för nyttjanderätt. Båda bevattningsborrorna är sammankopplade via de nedgrävda stamledningarna. Merparten av jorden finns inom klass 8 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering, resterande åkermark fördelar sig mellan jordklasserna 3-7.

Betesmark

Betesmark med en areal om ca 20,17 ha enligt SAM-ansökan, varav 2,51 ha med särskilda värden.

Stödrätter

Enligt SAM-ansökan uppgår den stödberättigade arealen på fastigheten till 103,45 ha fördelat på 83,28 ha åkermark och 20,17 ha betesmark. Till fastigheten följer stödrätter för all areal. Miljöåtaganden finns avseende bevarande av betesmarker.

Skogsmark

Ca 2 ha produktiv skogsmark bevuxen med ungskog.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten mot en årlig ersättning om 10 000 kr och kan som tidigast tillträdas 2020-07-01. Fastigheten erbjuder jakt på bland annat rådjur, vildsvin, hare och gås.

Arrende/nyttjanderätter

Idag är ca 9 500 kvm mark skriftligen utarrenderad till Fjälkinge scoutkår. Avtalet löper till 2049 och på marken finns en scoutstuga. Scoutkåren är intresserad av att köpa loss marken i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftskostnader 2018 fördelas på uppvärmning samt hushållsel 25-30 000 kWh/år, försäkring 13 772 kr (exkl. djurhall), avlopp (slamtömning) 1 200 kr, renhållning 2 684 kr.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare. Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga området. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda, pågående jakt och liknande.

Vägbeskrivning

Från E22, tag avfart 41 och följ skyltar mot Fjälkinge. Kör in på Kumlevägen. Strax efter järnvägsöverfarten tag höger in på Henning Anderssons Väg och kör längs banvallen. Sväng upp första till vänster och gården har du sedan på höger hand.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 20 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter