Lantbruk

Henriksgård – Välskött fastighet i Staffanstorp ca 43 Ha

Högstbjudande

10 750 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,8 ha
Tomtområde
41,8 ha
Boyta
146 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LAHOLM STAFFANSTORP 1:12 m.fl

Adress

Staffanstorp 711 31294 Laholm

Om fastigheten

Henriksgård är belägen ca 8 km öster om Laholm och består av välskötta byggnader, bostad ca 170 kvm i gott skick, användbara uthusbyggnader, potatislager, egen damm och åkermark ca 38 Ha med bevattningsmöjligheter. Välkommen till ett lantbruk med möjligheter. Fastigheten kan köpas i sin helhet eller delas efter överenskommelse med säljaren.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus från Hultsfredshus uppfört år 1989 i 1 Plan med torpargrund. Boytan är ca 146 kvm ursprungligen och har utökats med inglasat vinterbonat uterum, ca 24 kvm. Bostaden har smart planlösning med 4 sovrum i ena delen, toalett med hörnbadkar ( renoverat år 2009 ) helkaklat med vattenburen golvvärme. Större vardagsrum som delats av och inretts med ett kontor. Från vardagsrummet når man uterum med isolerglas, klinkergolv med el. golvvärme, mått ca 6 x 4 m.
Till höger från hallen finns köket med Smedstorpsinredning från år 2010 i tilltalande stil med ek & granitbänkskivor och rostfria vitvaror, kyl & frys i fullhöjd.
Groventrén intill leder direkt in i tvättstuga och ytterligare en toalett med dusch, plastmatta, renoverat år 2013.
Bostaden värms upp i huvudsak via vattenburet system med radiatorer, vedpanna med elpatron i uthus är värmekälla.
Eget Vatten ( grävd brunn ) & avlopp ( 3-K-brunn Godk. år 2017 ) Trevlig uppväxt trädgård, med gungställning & växthus.

Maskinhall

Maskinhall uppförd år 1991 i träkonstruktion med måtten 12 x 30 m. Plåtklädda väggar & tak ( kondensfri variant ), Skjutportar mot gårdsplanen.
El indraget i byggnaden, grusgolv. Byggnad med flera användningsområden i gott skick.

Uthus / Potatislager

Byggnad ursprungligen från år 1951 som byggts om på 1990-talet, och försetts med vitputsad fasad, plåtklädd övre del. hög invändig takhöjd på 2/3-delar, rejäl port.
Del av byggnaden har tidigare använts som gårdsbutik, och har egen ingång. Byggnadens yttermått är ca 18 x 9 m, Eternittak.

Uthus / Pannrum & Verkstad

Byggnad som delvis är inredd som stall, med äldre inredning och delvis som gårdsverkstad, med 3,5 m invändig takhöjd. Mått ca 15 x 7 m. Vitputsad fasad, plåttak.
Intill har pannrum byggts, samt bilgarage med 2 bilplatser. Pannrummet innehåller Vedpanna från Värmebaronen, installerad år 2013, ack-tank på 2,5 Kbm med elpatron. Här finns även vattenpump, hydrofortank. Byggnad saknar åsatt taxeringsvärde / ingår i totalen på 176 000 kr.

Potatislager ( ej på gårdsplan )

Byggnad uppförd år 1969, uppmurade väggar av betonghålsten, invändig takhöjd ca 3,8 m. Byggnadens mått är ca 9 x 15 m. Tak av träkonstruktion, plåtklätt.
El finns indraget i byggnaden, som finns belägen i skogspartiet sydväst om gården.

Bevattningsanläggning

Nordöst om gården invid Norrån finns elektrisk bevattningspump, elmotor 40 HK.
Max säkringsstorlek 63 A, nuvarande är 50 A. Elmotor OK, ca 30 år gammal, pumpdelen är ur funktion ( trasig år 2019 ).
Köparen övertager anläggningen i befintligt skick, separat elabonnemang finns.
Nedgrävda bevattningsrör för hela arealen, flertalet hydranter finns.

Åkermark, Arealer & övertagande

Säljaren har odlat spannmål på hela arealen år 2019, och kommer att överlämna fastigheten med stubbåker. Mer uppgifter om markens blockarealer kan fås av mäklaren vid förfrågan.

Miljöstöd och åtaganden

Dammen är stödberättigad, och miljöåtagande finns med 10-årsperiod t.o.m år 2026. Skyddszon mot Norrån ingår också i ett flerårigt åtagande.
Mer information kan fås av mäklaren.

Stödrätter

Stödrätter för jordbruksmarken ingår i försäljningen utan extra kostnad. Säljaren åtar sig att i god tid inför SAM-ansökan år 2020 föra över stödrätterna till köparen.

Arrende/nyttjanderätter

Markområde, ca 2 000 kvm på fastighetens västra del, är upplåten med arrende t.o.m år 2024. Området utgörs av trädgård & skogsmark intill Norrån.
Upplåtelsen kom till år 1999 i samband med att säljarna förvärvade åkermark som angränsar denna grannfastighet.
Avgift är betald för hela perioden, köparen övertager avtalets innehåll och träder in i säljarens ställe, med befintliga villkor. Kontakta mäklaren för mer information.

Mosslotter

Till fastigheten hör 3 st mosslotter, två st i Flammamossen, Areal ca 1,6 & 0,63 Ha och en st i Komadsmossen, Areal ca 0,37 Ha.
Gränserna kan vara bristfälligt markerade, säljaren ansvarar ej för uppmärkning av dessa innan eller efter köpet

Åkermark, tomterna 1:11 & 1:23

Utmed Hishultsvägen finns de båda markområdena som utgör egna registerbeteckningar.
Fastighetsbeteckningarna är Staffanstorp 1:11 ( 10 978 kvm ) och 1:23 ( 1 522 kvm )
Dessa säljes tillsammans och till den som förvärvar marken intill från 1:12 ( Gårdens mark )

Fastighetsbildning

För det fall fastigheten säljes i delar, ges en ansökan in gemensamt till Lantmäteriet om fastighetsbildning. Förrättning beräknas ta ca 12-15 månader att genomföra. Köpare av markområden från fastigheten, åtar sig att betala sin del av Lantmäterikostnaderna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter