Lantbruk

Idyll norr om Falun

Utgångspris

2 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 29 okt, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,5 ha
Övrigmark
4,6 ha
Skogsmark
28,1 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Åkermark
2,2 ha
Virkesförråd
4 040 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN BJÖRKBODA 7:3

Adress

Björkboda 189 79026 Enviken

Om fastigheten

Charmig gård mycket vackert belägen med omgivande inägomark nära Marnäsån. Totalt omfattar fastigheten ca 35 ha med ett virkesförråd om ca 4 000 m³sk varav ca 2 100 m³sk är avverkningsbart. Skogen är belägen i två områden med jakt i två jaktlag. Fiske i FVO.

Försäljningssätt: Anbud 2019-10-29 kl 14:00.

Utgångspris: 2 700 000 SEK​

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Områdesbeskrivning

Enviken, som ligger i Falu kommuns norra del utefter riksväg 50, Bergslagsdiagonalen, är en av Dalarnas riktiga pärlor. Här kan du njuta av fantastisk dalanatur, kulturhistoriska byggnader och ett rikt musikliv. Om du gillar idrott kan du också träna under utmärkta förhållanden. I Enviken finns allt du behöver – från kost och logi till sevärdheter och underhållning. https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/landsbygd/kommundelar-och-intresseforeningar/enviken.html

Funderar du på att flytta till Falun? Välkommen hit - vi hoppas du ska trivas.

I Falun är vi inte störst eller bäst, men vi är riktigt bra på flera saker. Och vi ligger bra till: mitt i Dalarna, ett par timmar från fjällen och ett par timmar från Stockholm.

Här är det enkelt att ha ett aktivt liv, oavsett om du gillar friluftsliv eller kultur. Och när du inte behöver sitta i bilkö eller pendla långa sträckor finns det tid till vänner, familj, bio, konserter, skidturer eller vad du nu gillar att göra. https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/flytta-hit-ny-i-falun.html

Gården

En idyll belägen precis vid Marnäsån ca 35 km norr om Falun. Lämplig som fritidshus eller permanentboende. Mindre bostadshus, gäststuga samt välskötta ekonomibyggnader. Gårdsskiftet om 3,5 ha sträcker sig ned över Marnäsån

Gården består av bostadshus, gäststuga, loge/ladugård garage med vedbod samt snickarbod. En härlig trädgårdstomt med bärbuskar och fruktträd i slänten ned mot Marnäsån.

Bostadshus uppfört i början på förra sekelskiftet och därefter löpande renoverat. Stort ljust kök med inbyggt skafferi, vattenmantlade vedeldad köksspis, platsbyggd inredning. Vardagsrum och wc . Övervåning med stort, ljust sovrum mot norr, kammare, kattvind och badrum med dusch och bastu.

Fakta
Boyta/Biyta enligt fastighetsutdrag: 42 m²/5m²
Stomme: timmer
Grund: stensatt/murad under veranda
Fönster: okopplade tvåglasfönster med spröjs
Vatten: egen, grävd brunn (1958). Då vattnet inte används så ofta spolar ägaren ur kranen innan användning för att få bort metallsmaken. Vattenprov är beställt.
Avlopp: trekammarbrunn med infiltration
Fasad: stående rödmålad panel, vit veranda
Tak: svart plåt
Uppvärmning: vattenburet från köksvedpanna med elpatron.
El: äldre
Ventilation: självdrag
Skorsten: Sotning sker vart fjärde år, normalt vid hus som inte permanentbebos
Fiber: finns draget till fastighetsgräns

Gäststugan/Vävstugan inrymmer en hall med garderob samt ett rum med vedspis. fin pärlspåntspanel i tak. el men inte vatten är indraget. Huset har vita knutar och galvat plåttak.

Loge/ladugård med vidbyggt förråd och utedass. Inrymmer även ladugård. Byggnaden är äldre regelkonstruktion med murad ladugårdsdel under logen. I gott skick med svart plåttak.

Stort nytt garage (1999) på gjuten platta. Inrymmer även vedförråd. Regelkonstruktion, undertak i trä, svart plåttak. El indraget.

Stensatt jordkällare i gott skick. Inrymmer även hydrofor.

Fin snickarbod på plintar, stående röd panel, galvat plåttak. Inrymmer även vedkamin. Verktyg och maskiner så som bandsåg, hyvel och snickarbänk följer med köpet.

Driftskostnader per år
Försäkringar: 4 877 SEK (inkl. skog)
Vägavgifter: 2 408 SEK
Sotning: 100 SEK
Sopor: 2 102 SEK
El: 7 024 SEK

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Skogsuppgifter

Falun Björkboda S:22 (52,23 %) 5,27 ha vid Kalvsberget ingår inte i inventeringen

Boniteten, markens tillväxtförmåga, uppskattas till 6 skogskubikmeter per hektar och år.

Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2018 av Mellanskog och därefter framskriven och uppdaterad med utförda åtgärder till och med 2019 i programmet PC Skog. Ingen kontroll har gjorts i fält. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 28,1 ha med ett virkesförråd om totalt ca 4 040 m³sk varav ca 2 641 m³ sk är avverkningsbart. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arrende/nyttjanderätter

Marken brukas genom muntligt avtal

Areal

Areal enligt fastighetskarta; 35,57 ha
Areal enligt fastighetsutdrag; 33,66 ha
Areal enligtskogsbruksplan 35,5 ha

Falun Björkboda S:22 (52,23 %) 5,27 ha vid Kalvsberget ingår ej i arealbeskrivningen.

Fiske

Fastigheten ingår i Envikens Fiskevårdsområde. http://www.fiskaienviken.se/

I området finns ett flertal strömmande vatten, Marnäsån, Tängerströmmen och Lambornsån, där det årligen planteras ut ca 150 kg fångstfärdig öring. Även harr förekommer. Flera bäckar med bäcköring. Största sjön är Balungen med abborre, gädda, sik och öring.

Jakt

Fastigheten ligger i två områden.

Björkboda jaktlag; Areal ca 1 000 ha. Anmälan till gemensamhetsjakt görs innan årsstämma (april/maj). Småviltsjakt genom årskort eller dagkort för fastighetsägare. Kontaktperson Arne Nygren 072-550 54 39

Fäbodskogen Kalvsbergets jaktlag; kontaktperson Korp Erik Eriksson

Samfälligheter

Fastigheten har del i fem samfälligheter.
Envikens besparingsskog S:2
Falun Björkboda S:19 (3,83 %) avser undantagsmark kring Kalvsbergs fäbod
Falun Björkboda S:22 (52,23 %) 5,27 ha vid Kalvsberget
Falun Björkboda S:11 (2,26 %) vägar
falun Björkboda FS:18 (2,26 %) samfällt fiske

Envikens besparingsskog

Fastigheten har andel i Envikens besparingsskog (0,14882). Besparingsskogen har årlig utdelning.

Besparingsskogarna bildades under slutet av 1800-talet och har en egen förvaltning. Besparingsskogarna lyder under lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. Grunden för verksamhetens förvaltning finns i Reglementet.

Avkastningen skulle i första hand täcka kostnader för att förvalta och bevaka skogen, samt för åtgärder för att säkra återväxten och förbättra skogen. Dessutom så skalle avkastningen användas för att på olika sätt utveckla bygden och underlätta för befolkningen.
Någon handel med andelar av Besparingsskogar finns inte då den är förenad med en fastighet.

Då substansvärdet i Besparingsskogarna inte kan realiseras av andelsägarna har jag valt att simulera fram ett värde med utgångspunkt från vilken utdelning som kan falla ut på den nu värderade fastigheten.

Utöver detta finns ett värde för jakt och fiske inom Besparingsskogen. Rätten att utnyttja jakt och fiske är starkt begränsad till ägaren och dess närmaste. Det finns således inget mervärde att arrendera ut sin jakträtt i Besparingsskogen.

Fiber

Fiber finns draget till tomtgräns. Ingen anslutningsavgift är betald. Kostnad 25 000 kr. Grävning inom tomtgräns (max 20 m) ansvarar fastighetsägaren för. För mer info: envikensfiber@gmail.com

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett avtalsservitut för kraftledning

Städning

Bostadsbyggnader, ekonomibyggnader och mark överlåtes utan städning. Kvarvarande lösöre övergår till köparen.

Lösöre

I köpet ingår samtliga verktyg (kompressor, svarv mm) och maskiner; 4-hjuling med spel, skogsvagn samt nästan oanvänd tippvagn. Vedkap och vedklyv, Gräsklippare, jordfräs/tvåhjulstraktor med vagn, slåtterbalk mm

Naturvärden

Naturreservat Törnsbäcken omfattar avdelning 22 om 4 ha
www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/falun/tornsbacken

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Vägar

1958 påbörjades förrättning enligt enskilda väglagen angående skogsbilväg från allmänna vägen Rönndalen-Lamborn vid Nyfäbodarna runt Kalfsberget till samma allmänna väg vid Långrakan. Falun Björkboda GA:2 bildades och i akten framgår att ursprungsfastigheten Björkboda 7:1.

Björkboda S:11 avser sockensamfällda vägar

Friskrivning

I köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via budgivning. Som intressent lämnar du in ett anbud skriftligt eller muntligt (gärna mail) innan anbudsdagen. Efter anbudsdagen redovisas anbuden för säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud skall oss tillhanda senast 2019-10-29 kl 14:00.
OBS! Ange "Björkboda" som referens.

Mail: asa.eriksson@lrfkonsult.se
Telefon: 023-93947, 070-550 91 27
Adress: Box 811 att ÅE, 791 29 Falun

Tillträde enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter